Pages

Analiza naprezanja u membranama vestibularnog aparata
Analiza naprezanja u membranama vestibularnog aparata
Tomislav Filipović
Vestibularni aparat sastavni je dio slušnog i ravnotežnog organa, uha. U početnom dijelu rada opisana je anatomija uha koje se dijeli na vanjsko, srednje i unutarnje uho. Prema tom redoslijedu opisani su sastvni dijelovi pojedinih segmenata. Vestibularni aparat nalazi se u unutarnjem uhu i sastoji se od tri polukružna kanalića, s po jednom pridruţenom ampulom na svakom kanaliću te od mjehurića i vrećice. Također je ukratko opisana i Menierova bolest, poremećaj kod kojeg dolazi do...
Analiza naprezanja u stupu vjetroagregata
Analiza naprezanja u stupu vjetroagregata
Benjamin Ivasović
U ovom završnom radu provedena je kvazistatička analiza čvrstoće stupa prototipa vjetroagregata s horizontalnom osi vrtnje K80 snage 2,5 MW tvrtke Končar. Stup je izrađen od čelika. Stup je sastavljen od segmenata cilindričnog i konusnog oblika. Stup se sastoji od četiri segmenta međusobno spojenih vijcima. Opterećenje stupa izračunato je u programskom paketu Bladed, prema Germanischer Lloyd smjernicama za klasu IIA vjetroagregata. Analiza čvrstoće provedena je numerički u...
Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika
Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika
Marko Bajs
Tema ovog diplomskog rada je: „Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika“. Sastoji se od dva dijela, teoretskog i praktičnog. U prvom dijelu rada prikazane su opće značajke MAG zavarivanja poput parametara te načina prijenosa metala. Analizirani su nelegirani i visokolegirani čelici, mehanizmi nastanka toplih pukotina te su opisane metode ispitivanja osjetljivosti zavarenih spojeva na pojavu toplih pukotina. Objašnjen je utjecaj zaostalih naprezanja,...
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Filip Pešorda
U radu se analizira nestlačivo stacionarno strujanje fluida u blizini slobodno rotirajućeg diska u turbulentnom i laminarnom režimu strujanja. Za laminarno strujanje sustav Navier-Stokesovih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi preveden je, uz određena pojednostavljenja i uvođenje bezdimenzijske udaljenosti od površine diska, u sustav običnih diferencijalnih jednadžbi. Kao rješenja sustava jednadžbi dobivaju se bezdimenzijski profili brzine i tlaka. Na osnovu dobivenih rezultata...
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Nikola Puškadija
Tema ovog diplomskog rada je analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnog poduzeća. Nesukladnost podrazumijeva svako neispunjavanje zahtjeva odnosno potrebe ili očekivanja koje se podrazumijevaju ili su potrebne. U cilju smanjenja gubitaka te osiguravanja kvalitete, nesukladnosti je potrebno identificirati, razumjeti uzroke koji su doveli do njihovih pojava, analizirati i riješiti. Pri tome, razmišljanje temeljeno na rizicima, metode za procjenu rizika te učinkovito provođenje...
Analiza oblikovanja ispušnog sustava plinske turbine
Analiza oblikovanja ispušnog sustava plinske turbine
Dominik Švigir
U radu je opisana i provedena analiza utvrđivanja uzroka zatajenja realizirane izvedbe ispušnog sustava plinske turbine. Na temelju postojeće uzročno posljedične analize kreiran je binarni DSM konstrukcijskih parametara iz kojeg je proizašao numerički DSM. Kako bi se što jezgrovitije provela analiza, pregledani su alati koji omogućuju izradu i analizu ovakve matrice te je odabran najprikladniji za provedbu analize. Nakon odabranog alata za analizu, uslijedila je izrada numeričkog...
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Neven Šego
Rad obuhvaća postavljanje osnovnih jednadžbi teorije diska za rotor helikoptera, njihovu prilagodbu za potrebe analize koaksijalnog rotora te izradu pripadajućeg aerodinamičkog modela. Rezultati teorije su uspoređeni s relevantnim izvorima (Leishman, Harrington, Dingeldein) te nakon toga primijenjeni na dva helikoptera iz aktivne vojne službe – ruskom Ka-50 i američkom AH-64.
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Ružica Budim
U radu je prikazan proces analize osjetljivosti energijskih simulacija na primjeru višestambene zgrade Mamutica u gradu Zagrebu. Za simulaciju toplinskog odziva analizirane zgrade u ovisnosti o utjecajnim parametrima korišten je detaljni računalni program TRNSYS, pri čemu je analiza rezultata simulacije provedena prvenstveno na temelju potrebne energije za grijanje i hlađenje zgrade. Pri definiranju ulaznih parametara zgrade korištene su dostupna projektna dokumentacija prikupljena u...
Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata
Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata
Vedrana Lončarević
U radu je provedena analize osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata (u daljnjem tekstu MKE), s ciljem utvrđivanja mogućnosti primjene pri projektiranju. Analiza osjetljivosti provedena je na postojećem MKE modelu krila generičkog transportnog zrakoplova koristeći računalni alat FEMAP/NX Nastran. Izrađena su dva modela za aproksimaciju (linearna i recipročna aproksimacija) odziva na temelju rezultata dobivenih analizom osjetljivosti. Tijekom pripreme...
Analiza otpornosti na sudar spremnika tipa C na LPG brodu
Analiza otpornosti na sudar spremnika tipa C na LPG brodu
Davor Volarić
U radu je analizirana otpornost na sudar spremnika tipa C na LPG brodu. U svrhu analize postojeći model broda je na određenim djelovima prilagođen za potrebe analize, npr. usitnjena je mreža konačnih elemenata na području koje je neposredno izloženo sudaru. Prikazana su opterećenja i rubni uvjeti konačnog modela za simulaciju sudara te faktori koje je potrebno definirati za ispravno simuliranje scenarija sudara. Kriterij popuštanja kao bitan faktor detaljnije je opisan i prikazan...
Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Paolo Berljavac
U ovom je radu prikazan razvoj sustava ovjesa Formula Student bolida RT06E gledano kroz analizu kinematičkih i dinamičkih značajki. U sklopu rada je provedena analiza kinematičkih značajki sustava ovjesa bolida, analitički proračun opružno-prigušnih karakteristika bolida te je promatrano dinamičko ponašanje bolida kroz multibody dynamics simulacijske alate.Prvotno su prezentirani ciljevi postavljeni pri razvoju ovog sustava vozila. Nadalje, navedena su konstrukcijska ograničenja...
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Hrvoje Leko
Na alatu za provlačenje aluminija došlo je do loma u tijeku proizvodnje. Alat je izrađen od alatnog čelika za topli rad. Analizom prijelomnih površina kao i osnovnog materijala uzorka potrebno je definirati uzrok loma. Glavni alati za pronalazak uzroka lomu su svjetlosna i elektronska mikroskopija metalografski pripremljenih uzoraka te mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće uzorka.

Pages