Pages

Analiza pokretljivosti segmenta šake kao podloga za konstruiranje bioničke proteze šake
Analiza pokretljivosti segmenta šake kao podloga za konstruiranje bioničke proteze šake
Matija Horvat
Na tržištu jednostavnih bioničkih proteza uočeno je da ne postoje proteze za određene interesne skupine. Postojeće bioničke proteze pokušavaju ispuniti različite zahtjeve više interesnih skupina što dovodi do proizvoda koji za određene skupine korisnika nije funkcionalan. U radu su prepoznati generalni zahtjevi, koji vrijede za sve skupine korisnika. Odabrana je ciljana skupina za koju su se analizirali zahtjevi. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 11 godina sa gubitkom...
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Marin Duboković
Drvo je građevni materijal za brojne vrste konstrukcija, uključujući i brodograđevne. Odlikuju ga jednostavna dostupnost, obradivost, trajnost i ekološka prihvatljivost. Drvo je tisućljećima bilo jedini konstrukcijski materijal u brodogradnji. Drvo je danas prvi izbor za gradnju nekih od najjednostavnijih brodica, ali i najekskluzivnijih jahti. U kombinaciji sa suvremenim kompozitnim materijalima, ono pruža izuzetna toplinsku i akustičnu izolaciju. Konstrukcije od drveta su veoma...
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Josip Štivić
Vozila s prikolicom danas su čest sudionik u prometu te je stoga važno osigurati sigurno i efikasno sudjelovanje u prometu takvog vozila. Jedan od značajnih pobudnih faktora na stabilnost same prikolice jest bočna pobuda na prikolicu. Izvor bočne pobude može biti npr. bočni udar vjetra, djelovanje centrifugalne sile u vožnji zavojem, zakret volana, poprečni nagib podloge i sl. Ona uzrokuje smetnje u stabilnosti kako prikolice tako i vučnog vozila te može dovesti do gubitka...
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Livia Abičić
Zbog ograničavanja brzine vožnje vozila i povećavanja sigurnosti prometovanja, na ceste se postavljaju različite prepreke za smirivanje prometa. U radu je analizirano ponašanje vozila prilikom prelaska preko prepreka za smirivanje prometa. Prikazano je zakonsko uređenje područja signalizacije i opreme za smirivanje prometa kao i prikaz i opisi različitih simulacijskih modela koji se koriste u analizi dinamike vozila u ispitnoj proceduri s vertikanom pobudom. Simulacije su izrađene u...
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Marko Mađer
U radu je obrađena tema „Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata“. Tema se nadovezuje na temu završnog rada „Traktorski priključak za posipanje soli“, a u ovom radu se razrađuje i analizira sustav za distribuciju soli na podlogu. Ravnomjerno posipanje propisane mase posipnog materijala po jedinici površine (g/m2) nosi mnogobrojne prednosti, što ekonomske, što u vidu osiguravanja...
Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Analiza postupaka razgradnje nepomičnih pučinskih proizvodnih platformi
Ivan Fatović
Razgradnja (dekomisija) pučinskih proizvodnih platformi završni je dio životnog ciklusa jedne složene industrijske strukture. Iako relativno nova grana industrije, u posljednjem desetljeću doživljava snažan rast sa značajnim udjelom troškova u životnom vijeku proizvodne platforme. Razgradnja je u suštini obrnuti proces od izgradnje i kao takav obavezan je nakon završetka eksploatacije platforme. Suvremeni međunarodni standardi i državni zakoni obvezuju operatera polja na...
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Leon Lepoša
Za potrebe „Završnog rada“ preddiplomskog dijela studija napravljena je analiza potrošnje energije za hlađenje i grijanje karakteristične zgrade u programskom sučelju „TRNSYS 16“. Analizirana su 24 različita slučaja u ovisnosti o tipu zgrade, gradu u kojem se nalaze te vrsti zasjenjenja na prozorima. Dobiveni rezultati su uspoređeni i verificirani sa danas prihvatljivim proračunskim alatima, te su dani neki opći prijedlozi i zaključci kako smanjiti potrošnju energije za...
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Analiza potrošnje i proizvodnje energije prema Akcijskom planu učinkovitog gospodarenja energijom Općine Mljet
Hrvoje Stančin
U vremenima kada obnovljivi izvori energije postaju sve dostupniji sa ekonomskog stajališta, vrijedi razmotriti njihov utjecaj na postojeći elektro-energetski sustav. Upravo to i jest tema ovog završnog rada. S obzirom da otoci vrlo često funkcioniraju kao zasebne cjeline, izrađivati simulacije i analizirati mogućnosti poboljšanja postojećeg energetskog sustava, postaje vrlo zanimljivo. Razlog zašto je odabran otok Mljet, leži u činjenici da on svojom geografskom pozicijom ima...
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Matija Hoić
Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za sam postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi...
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Barbara Lojen
Računalna radiografija je jedna od novijih metoda nerazornih ispitivanja materijala koja se koristi pri održavanja zrakoplova i njegovih komponenata. Fosforne slikovne ploče zamjenjuju konvencionalnu upotrebu filma te pojednostavljuju rukovanje i skladištenje slikovnih zapisa. Kako bi se dokazala učinkovitost i sposobnost ispitivanja računalnom radiografijom temeljem smjernica i zahtjeva danih priručnikom MIL-HDBK-1823A provedeno je ispitivanje te su se na temelju dobivenih rezultata...
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Josipa Delaš
Pouzdanost sustava je vjerojatnost da on izvršava funkcije za koje je predviđen u željenom razdoblju bez kvara i u predviđenoj okolini. Postoji mnoštvo metoda za povećanje pouzdanosti sustava kroz smanjenje tehničkih rizika. Pored metoda koje vrše direktnu analizu tehničkih rizika, postoje i tehnike za procjenu vjerojatnosti rizika. U ovom radu, primijenjena je RAMI (engl. reliability, availability, maintainability, inspectability) analiza, koju je definirala ITER ...
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Matej Tkalčić
Ovaj se rad sastoji od teorijske osnove pokretanja proizvodnje te primjera primjene računalnog programa COMFAR III. U prvom dijelu rada je prikazan pojam investicije te je povezan sa projektiranjem proizvodnog procesa i proizvodnje. Pojašnjeni su pojmovi kao što su diskontiranje, neto sadašnja vrijednost, projektiranje proizvodnog procesa i projektiranje proizvodnje. Prikazan je proces pokretanja poduzetničkog (proizvodnog) pothvata, od ideje do stavljanja proizvoda na tržište....

Pages