Pages

Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Roman Širanović
Tema ovog diplomskog rada je izvršiti analizu naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju. Računalno modeliranje geometrije izvršeno je pomoću programa SolidWorks, a numerička analiza programom Abaqus/Explicit. Na početku rada iznesen je pregled zaštitne motociklističke opreme, te je opisana konstrukcija kacige. Prilikom modeliranja glave korištene su CT snimke za dobivanje geometrijske reference za model lubanje. Validacija numeričkog modela glave izvršena je...
Analiza naprezanja na aneurizmi abdominalne aorte
Analiza naprezanja na aneurizmi abdominalne aorte
Adriana Čorić
Aneurizma abdominalne aorte lokalizirano je proširenje abdominalne aorte i bolest je koja se razvija tijekom razdoblja od nekoliko desetaka godina, a česta komplikacija bolesti je ruptura aneurizme. Liječenje aneurizme svodi se na operativni zahvat, koji se preporuča ukoliko je maksimalni promjer aneurizme veći od 5-5,5 cm ili ako aneurizma raste brže od 1 cm/god. Operativni zahvata nosi sa sobom određene rizike, naročito jer je aneurizma bolest koja pretežno zahvaća stariji dio...
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Ivan Badurina Žakan
Oštećenja nastala udarom tuče stvarna su prijetnja za integritet dijelova konstrukcije zrakoplova kao što su napadni rubovi, nos zrakoplova, i usisnici motora. Iako analiza vremenskih uvjeta smanjuje vjerojatnost udara tuče, ponekad prolaz kroz oluju postaje neizbježan i, u takvom slučaju, obvezno je da konstrukcije zrakoplova pokazuju odgovarajuću razinu tolerancije na štetu uzrokovanu udarom tuče. Stoga, kako su eksperimentalni testovi skupi i kompleksni, važno je razviti...
Analiza naprezanja u debelostijenim cilindričnim posudama i cijevima
Analiza naprezanja u debelostijenim cilindričnim posudama i cijevima
Luka Kovačić
U radu je provedena analiza naprezanja i deformacija u debelostijenim cijevima. Proračuni su provedeni analitički i numerički metodom konačnih elemenata u programskom paketu Abaqus. Proračun u elastičnom području proveden je kako bi se verificirala numerička rješenja, ispitala konvergencija te odabrao optimalan tip konačnih elemenata. Promatran je slučaj otvorene cijevi opterećene konstantnim unutarnjim tlakom. Uspoređeni su rezultati dobiveni korištenjem različitih konačnih...
Analiza naprezanja u membranama vestibularnog aparata
Analiza naprezanja u membranama vestibularnog aparata
Tomislav Filipović
Vestibularni aparat sastavni je dio slušnog i ravnotežnog organa, uha. U početnom dijelu rada opisana je anatomija uha koje se dijeli na vanjsko, srednje i unutarnje uho. Prema tom redoslijedu opisani su sastvni dijelovi pojedinih segmenata. Vestibularni aparat nalazi se u unutarnjem uhu i sastoji se od tri polukružna kanalića, s po jednom pridruţenom ampulom na svakom kanaliću te od mjehurića i vrećice. Također je ukratko opisana i Menierova bolest, poremećaj kod kojeg dolazi do...
Analiza naprezanja u stupu vjetroagregata
Analiza naprezanja u stupu vjetroagregata
Benjamin Ivasović
U ovom završnom radu provedena je kvazistatička analiza čvrstoće stupa prototipa vjetroagregata s horizontalnom osi vrtnje K80 snage 2,5 MW tvrtke Končar. Stup je izrađen od čelika. Stup je sastavljen od segmenata cilindričnog i konusnog oblika. Stup se sastoji od četiri segmenta međusobno spojenih vijcima. Opterećenje stupa izračunato je u programskom paketu Bladed, prema Germanischer Lloyd smjernicama za klasu IIA vjetroagregata. Analiza čvrstoće provedena je numerički u...
Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika
Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika
Marko Bajs
Tema ovog diplomskog rada je: „Analiza nastanka toplih pukotina pri zavarivanju raznorodnih čelika“. Sastoji se od dva dijela, teoretskog i praktičnog. U prvom dijelu rada prikazane su opće značajke MAG zavarivanja poput parametara te načina prijenosa metala. Analizirani su nelegirani i visokolegirani čelici, mehanizmi nastanka toplih pukotina te su opisane metode ispitivanja osjetljivosti zavarenih spojeva na pojavu toplih pukotina. Objašnjen je utjecaj zaostalih naprezanja,...
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Filip Pešorda
U radu se analizira nestlačivo stacionarno strujanje fluida u blizini slobodno rotirajućeg diska u turbulentnom i laminarnom režimu strujanja. Za laminarno strujanje sustav Navier-Stokesovih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi preveden je, uz određena pojednostavljenja i uvođenje bezdimenzijske udaljenosti od površine diska, u sustav običnih diferencijalnih jednadžbi. Kao rješenja sustava jednadžbi dobivaju se bezdimenzijski profili brzine i tlaka. Na osnovu dobivenih rezultata...
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Nikola Puškadija
Tema ovog diplomskog rada je analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnog poduzeća. Nesukladnost podrazumijeva svako neispunjavanje zahtjeva odnosno potrebe ili očekivanja koje se podrazumijevaju ili su potrebne. U cilju smanjenja gubitaka te osiguravanja kvalitete, nesukladnosti je potrebno identificirati, razumjeti uzroke koji su doveli do njihovih pojava, analizirati i riješiti. Pri tome, razmišljanje temeljeno na rizicima, metode za procjenu rizika te učinkovito provođenje...
Analiza oblikovanja ispušnog sustava plinske turbine
Analiza oblikovanja ispušnog sustava plinske turbine
Dominik Švigir
U radu je opisana i provedena analiza utvrđivanja uzroka zatajenja realizirane izvedbe ispušnog sustava plinske turbine. Na temelju postojeće uzročno posljedične analize kreiran je binarni DSM konstrukcijskih parametara iz kojeg je proizašao numerički DSM. Kako bi se što jezgrovitije provela analiza, pregledani su alati koji omogućuju izradu i analizu ovakve matrice te je odabran najprikladniji za provedbu analize. Nakon odabranog alata za analizu, uslijedila je izrada numeričkog...
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Neven Šego
Rad obuhvaća postavljanje osnovnih jednadžbi teorije diska za rotor helikoptera, njihovu prilagodbu za potrebe analize koaksijalnog rotora te izradu pripadajućeg aerodinamičkog modela. Rezultati teorije su uspoređeni s relevantnim izvorima (Leishman, Harrington, Dingeldein) te nakon toga primijenjeni na dva helikoptera iz aktivne vojne službe – ruskom Ka-50 i američkom AH-64.
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Ružica Budim
U radu je prikazan proces analize osjetljivosti energijskih simulacija na primjeru višestambene zgrade Mamutica u gradu Zagrebu. Za simulaciju toplinskog odziva analizirane zgrade u ovisnosti o utjecajnim parametrima korišten je detaljni računalni program TRNSYS, pri čemu je analiza rezultata simulacije provedena prvenstveno na temelju potrebne energije za grijanje i hlađenje zgrade. Pri definiranju ulaznih parametara zgrade korištene su dostupna projektna dokumentacija prikupljena u...

Pages