Pages

Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Ivan Vidović
Tema ovog završnog rada je analiza i usporedba performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije. Promatrat će se zrakoplovi koji prema karakteristikama nalikuju MiG-21bis i F-16 Block52. Na početku su izračunate sve karakteristike otpora za MiG-21 sa raketama i bez njih, kao i za F-16 sa raketama. Nakon čega se računaju karakteristike pogona. Pomoću sile pogona i otpora prikazana su područja mogućeg leta na različitim visinama, u kojima pogonska sila nadjačava...
Analiza podrške komunikaciji u procesu konstruiranja
Analiza podrške komunikaciji u procesu konstruiranja
Edit Kišmartin
Komunikacija se smatra ključnim faktorom u kontekstu timova pri konstruiranju i razvoju proizvoda. Može se reći kako su principi, ustaljeni obrasci i načini komuniciranja unutar tvrtke, u okolini tvrtke te na globalnoj razini značajni indikatori učinkovitosti poslovanja, što se dakako uvelike odražava i na sam ishod (proizvod). Upravo zato je vrlo važno pomno pratiti taj proces te ga kroz vrijeme konstantno poboljšavati i optimizirati. U prvome dijelu ovoga rada dat je pregled i...
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Daniel Filković
U ovom je diplomskom radu razvijena varijanta metode panela za proracun potencijalnog opstrujavanja trodimenzionalnih aerodinamickih konfiguracija. Program se temelji na diskretizaciji geometrije tijela kombinacijom cetverokutnih panela s konstantnom raspodjelom izvora i dipola te pronalaženju njihovih vrijednosti uz odgovarajuci rubni uvjet. Iz vrijednosti dipola se kasnije lako dolazi do polja brzine i tlaka te na kraju i aerodinamickih koeficijenata koji su i krajnji interes. Program je...
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Mislav Tadić
Borbena oklopna vozila na gusjenicama sastavni su dio svake moderne vojske i čine temeljni obrambeni i udarni dio kopnenih snaga. Njihova pokretljivost jako je bitan aspekt u pogledu borbene sposobnosti. U prvom dijelu završnog rada objašnjeno je što se sve smatra pod pokretljivošću borbenog oklopnog vozila. Također je napravljen pregled specifičnih razlika u sustavima i kretanju vozila na gusjenicama u odnosu na vozila na kotačima. Objašnjena je teorija kretanja vozila na...
Analiza pokretljivosti segmenta šake kao podloga za konstruiranje bioničke proteze šake
Analiza pokretljivosti segmenta šake kao podloga za konstruiranje bioničke proteze šake
Matija Horvat
Na tržištu jednostavnih bioničkih proteza uočeno je da ne postoje proteze za određene interesne skupine. Postojeće bioničke proteze pokušavaju ispuniti različite zahtjeve više interesnih skupina što dovodi do proizvoda koji za određene skupine korisnika nije funkcionalan. U radu su prepoznati generalni zahtjevi, koji vrijede za sve skupine korisnika. Odabrana je ciljana skupina za koju su se analizirali zahtjevi. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 11 godina sa gubitkom...
Analiza polijetanja male radio-upravljane letjelice
Analiza polijetanja male radio-upravljane letjelice
Filip Rožman
Cilj ovog rada je analizirati performanse male radio-upravljane letjelice u polijetanju u ovisnosti o masi letjelice, tj. u ovisnosti o masi tereta koji letjelica nosi. Promatrana letjelica je modifikacija letjelice HUSZ Vulture koja je napravljena za natjecanje Air Cargo Challenge 2013. Modifikacija se sastojala od promjene tipa podvozja. HUSZ Vulture ima konfiguraciju podvozja sa stražnjim kotačem, a promatrana letjelica ima konfiguraciju podvozja sa prednjim kotačem. Za analizu...
Analiza ponašanja bolida Formule student u programskom paketu Adams Car
Analiza ponašanja bolida Formule student u programskom paketu Adams Car
Marin Pavlaković
U sklopu ovog rada, zadatak je bio u programskom paketu za analizu dinamike vozila Adams Car-u izraditi virtualne staze i analizirati ponašanje bolida. U radu je: Na jednostavnom obliku staze, detaljno objašnjen postupak modeliranja staze i definiranje postavki virtualnog modela vozača u programskom paketu Adams Car. Izrađeni su modeli staza s natjecanja Formula Student u Europi. Prikazane su promjene u konstrukciji budućeg bolida FSB Racing Team-a u odnosu na aktualni...
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Marin Duboković
Drvo je građevni materijal za brojne vrste konstrukcija, uključujući i brodograđevne. Odlikuju ga jednostavna dostupnost, obradivost, trajnost i ekološka prihvatljivost. Drvo je tisućljećima bilo jedini konstrukcijski materijal u brodogradnji. Drvo je danas prvi izbor za gradnju nekih od najjednostavnijih brodica, ali i najekskluzivnijih jahti. U kombinaciji sa suvremenim kompozitnim materijalima, ono pruža izuzetna toplinsku i akustičnu izolaciju. Konstrukcije od drveta su veoma...
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Josip Štivić
Vozila s prikolicom danas su čest sudionik u prometu te je stoga važno osigurati sigurno i efikasno sudjelovanje u prometu takvog vozila. Jedan od značajnih pobudnih faktora na stabilnost same prikolice jest bočna pobuda na prikolicu. Izvor bočne pobude može biti npr. bočni udar vjetra, djelovanje centrifugalne sile u vožnji zavojem, zakret volana, poprečni nagib podloge i sl. Ona uzrokuje smetnje u stabilnosti kako prikolice tako i vučnog vozila te može dovesti do gubitka...
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Livia Abičić
Zbog ograničavanja brzine vožnje vozila i povećavanja sigurnosti prometovanja, na ceste se postavljaju različite prepreke za smirivanje prometa. U radu je analizirano ponašanje vozila prilikom prelaska preko prepreka za smirivanje prometa. Prikazano je zakonsko uređenje područja signalizacije i opreme za smirivanje prometa kao i prikaz i opisi različitih simulacijskih modela koji se koriste u analizi dinamike vozila u ispitnoj proceduri s vertikanom pobudom. Simulacije su izrađene u...
Analiza porinuća primjerom zakretnog saonika
Analiza porinuća primjerom zakretnog saonika
Renata Benković
Horizontalno građevno mjesto optimalna je tehnološka osnova za gradnju suvremenih brodova i objekata morske tehnike. Porinuće primjenom zakretnih saonika objekata građenih na horizontalnom građevnom mjestu relativno je nova i još uvijek nedovoljno istražena tehnologija koju karakterizira složena kinematika s dodatnim stupnjem slobode gibanja u odnosu na klasične načine porinuća. Razmatranje te nove tehnologije porinuća započeto je sistematizacijom postojećih klasičnih metoda...
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata
Marko Mađer
U radu je obrađena tema „Analiza posipanja česticama soli ovisno o geometriji i brzini vrtnje posipnog diska te veličini čestica metodom diskretnih elemenata“. Tema se nadovezuje na temu završnog rada „Traktorski priključak za posipanje soli“, a u ovom radu se razrađuje i analizira sustav za distribuciju soli na podlogu. Ravnomjerno posipanje propisane mase posipnog materijala po jedinici površine (g/m2) nosi mnogobrojne prednosti, što ekonomske, što u vidu osiguravanja...

Pages