Pages

Parametrizacija numeričkog modela za preliminaran proračun čvrstoće konstrukcije krila velikog putničkog aviona
Parametrizacija numeričkog modela za preliminaran proračun čvrstoće konstrukcije krila velikog putničkog aviona
Hrvoje Magdić
Zadatak ovog diplomskog rada je preliminarno modelirati i dimenzionirati osnovne konstrukcijske elemente torzijske kutije krila velikog putničkog zrakoplova. U radu je korišten program za numeričku analizu metodom konačnih elemenata Abaqus/Standrad. U prvom poglavlju opisane su specifikacije zrakoplova Airbus A319 čija je torzijska kutija krila analizirana u ovom radu. Drugo poglavlje opisuje izradeni kod u programu Matlab za generičko modeliranje geometrije krila aviona u programu...
Performanse helikoptera konvencionalne konfiguracije s krilima
Performanse helikoptera konvencionalne konfiguracije s krilima
Kristijan Ruklić
Ovaj diplomski rad bavi se temom performansi helikoptera konvencionalne konfiguracije sa krilima i utjecajem krila na performanse helikoptera. Na samom početku definirane su i usvojene geometrijske karakteristike rotora i helikoptera u odnosu na sličnu konfiguraciju helikoptera već u eksploataciji. S poznatim geometrijskim karakteristikama, razvijenom kombiniranom metodom teorije diska i elementarnog kraka iz literature, te testiranjem dostupnih modela rotora određene su aerodinamičke...
Performanse helikoptera u autorotaciji
Performanse helikoptera u autorotaciji
Josipa Vukelić
Ovaj diplomski rad bavi se temom performansi helikoptera u autorotaciji kao izvanrednom režimu leta u slučaju otkaza motora. Na samom početku dan je teorijski uvod što je to autorotacija i računski opis modela gibanja helikoptera: pretpostavka za vertikalni let. Napravljen je analitički proračun performansi helikoptera u autorotaciji koji se koristi kao podloga za usporedbu tri konfiguracije helikoptera korištenih u proračunu i analizi. Pri tom proračunu uvedene su određene...
Portalni granik nosivosti 70 t
Portalni granik nosivosti 70 t
Marin Gugić
Zadatak ovog diplomskog rada je konstruiranje portalnog granika za podizanje i prenošenje radne opreme i strojeva unutar industrijske hale. S obzirom da je hala izvedena kao laka konstrukcija te zbog toga ne dopušta postavljanje vozne staze granika na zidove, zadatak zahtijeva izvođenje granika u portalnoj izvedbi. Potrebni raspon mosta granika iznosi 24 metra, a visina dizanja tereta je 12 metara. Najveći teret koji se može podići ovim portalnim granikom iznosi 70 tona....
Povećanje produktivnosti proizvodnih procesa u proizvodnji obuće
Povećanje produktivnosti proizvodnih procesa u proizvodnji obuće
Roberto Skoliber
Cilj ovog rada je istražiti mogućnosti povećanja produktivnosti u proizvodnji obuće primjenom metoda vitkog menadžmenta. Riječ je o dvjema metodologijama, totalnom produktivnom održavanju i ukupnoj učinkovitosti opreme. Kroz uvodne cjeline ovog rada govori se o teoriji vitkog menadžmenta i detaljno se uz primjere, opisuju navedene metodologije. Nadalje, u radu se spominje konkretan problem jednog proizvodnog poduzeća u obućarskoj industriji. Uz pomoć prikupljenih podataka i...
Praćenje korijena zavara robotskim vidom
Praćenje korijena zavara robotskim vidom
Ilija Marinović
U ovom radu su razvijena i implementirana programska rješenja koja služe kao polu-automatski sustav za praćenje konture zavara. Rad se bavi rješavanjem problema korekcije putanje vrha alata na temelju slike konture zavara na kojoj se vidi laserska zraka. Program i algoritam za praćenje su razvijeni na način da korisniku dozvoljava kompletnu modifikaciju svih elemenata. Za potrebe ovog rada razvijena je komunikacijska veza između robota, kamera i računala. Napravljen je sustav u kojem...
Preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora i vanprojektne karakteristike
Preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora i vanprojektne karakteristike
Ivana Perutka
U ovom radu provedena je preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora u pogledu njegovih radnih i geometrijskih karakteristika. Objašnjen je pojam mapa rada, gdje i kada se koriste te je prikazan pojednostavljen prikaz mape rada kompresora zadanog mlaznog motora. Prikazan je rad mlaznog motora u uvjetima za koje nije projektiran te je zaključno provedena rasprava značenja promjene uvjeta rada komponente mlaznog motora.
Prevencija zagađenja sustava kondicioniranja zraka i vode bakterijama Legionella
Prevencija zagađenja sustava kondicioniranja zraka i vode bakterijama Legionella
Robert Marinić
Korištenje vode u vodovodnim instalacijama za piće i kupanje, za tehničku upotrebu u sustavima za grijanje, ventilaciju i kondicioniranje zraka (skraćeno HVAC), rashladnoj i bazenskoj tehnici, zahtjeva projektna rješenja, opremu i tehnologiju koja održava kvalitetu vode na razini koja neće uzrokovati štetu na instalacijama niti će štetno djelovati na zdravlje korisnika. U zadnjih tridesetak godina razna tehnička rješenja i oprema koja koristi vodu pokazala su da treba voditi...
Prijedlog konstrukcije stereotaktičkog uređaja za kirurgiju glave čovjeka
Prijedlog konstrukcije stereotaktičkog uređaja za kirurgiju glave čovjeka
Antonio Božurić
Cilj rada je razvoj stereotaktičkog uređaja za kirurgiju glave čovjeka s ciljem preciznog i pouzdanog provođenja minimalno invazivnih kirurških zahvata. U radu su opisani glavni razlozi pojave robota u neurokirurgiji i njihove povijesti. Kao prvi korak razvojnog procesa opisanog u radu je analiza trenutno dostupnih konkurentnih rješenja stereotaktičkih uređaja te uočavanje ključnih nedostataka. Na temelju analize dostupnih rješenja na tržištu istaknuta je motivacija za...
Prikaz i analiza tehnoloških procesa poduzeća OMP - Obrada metala
Prikaz i analiza tehnoloških procesa poduzeća OMP - Obrada metala
Luka Petrak
Projektiranje tehnoloških procesa jedna je od ključnih aktivnosti u stvaranju proizvoda. Detaljna analiza tehnoloških procesa omogućuje njihovo optimiranje što uz primjenu novih tehnologija i koncepta Industrije 4.0 omogućuje bolju organizaciju i praćenje proizvodnje, a samim time i veću produktivnost poduzeća. Opisano je poduzeće OMP – Obrada metala i prikazan raspored proizvodnje. Napravljena je analiza tehnoloških procesa reprezentanata koji predstavljaju proizvodni program...
Primjena algoritama raspoređivanja na primjeru proizvodnje u tekstilnoj industriji
Primjena algoritama raspoređivanja na primjeru proizvodnje u tekstilnoj industriji
Tomislav Klepo
Teorija raspoređivanja je jedno od područja operacijskih istraživanja koje se bavi razvojem i primjenom matematičkih modela i metoda za rješavanje problema određivanja rasporeda proizvodnje. Problemi raspoređivanja se ubrajaju u skupinu NP-teških problema. Za pronalazak rješenja manjih problema koriste se optimizacijske metode. Za veće se probleme koriste različite heurističke metode koje su brže, ali ne garantiraju pronalazak optimalnog rješenja. U ovom radu prikazana je...
Primjena aluminijevih legura i CMT postupka zavarivanja za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Primjena aluminijevih legura i CMT postupka zavarivanja za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Matija Županić
U diplomskom radu obrađena je tema aditivne proizvodnje žicom i električnim lukom (engl. Wire and Arch Additive Manufacturing – WAAM) aluminijskih legura. Rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada objašnjeni su osnovne aditivne proizvodnje te, temeljni princip postupka aditivne proizvodnje žicom i električnim lukom (WAAM). Teorijski je obrađena tema aluminija za primjenu u ovoj tehnologiji. Aluminijeve legure serije 5xxx detaljnije su...

Pages