Pages

Analiza integriteta cjevovoda
Analiza integriteta cjevovoda
Luka Pavlović
U sklopu modernizacije JANAF-a pristupljeno je proširenju funkcionalnosti naftovoda Terminal Omišalj – Terminal Sisak s transporta „nafta u jednom smjeru“ prema transportu „nafta u oba smjera“. U tu svrhu provedeni su čistači (pigovi) radi snimanja postojećeg stanja cijevi. U sklopu ovog rada proveden je proračun čvrstoće cjevovoda na stacionarna stanja protoka u oba smjera. Obzirom da se radi o održavanju, proračuni su provedeni prema zakonskoj regulativi u vrijeme ...
Analiza iskorištavanja toplinske energije mora za primjenu dizalica topline u javnim zgradama cresko-lošinjskog arhipelaga
Analiza iskorištavanja toplinske energije mora za primjenu dizalica topline u javnim zgradama cresko-lošinjskog arhipelaga
Petar Maruševec
Otoci, kao izolirani sustavi, pod velikom su prijetnjom posljedica klimatskih promjena. Nadalje, zbog svoje izoliranosti otoci su još uvelike ovisni o uvozu energije s kopna. Zbog navedenih razloga različitim se inicijativama pokušava potaknuti otočne zajednice, uprave i lokalno stanovništvo na primjenu obnovljivih izvora energije i novih integriranih rješenja pomoću kojih bi se iskorištavali prirodni resursi na otočnim područjima. Stoga su Gradovi Cres i Mali Lošinj, kao...
Analiza isplativosti centraliziranog toplinskog sustava na biomasu i komunalni otpad u Zagrebu
Analiza isplativosti centraliziranog toplinskog sustava na biomasu i komunalni otpad u Zagrebu
Tihomir Tomić
Uporaba centraliziranih toplinskih sustava (CTS) (eng. district heating systems (DHS)) je jedan od načina na koji Europska unija nastoji dostići postavljene ciljeve o smanjenju potrošnje primarne energije te diversifikaciji energetskih izvora. Ovakvi sustavi omogućuju iskorištavanje različitih izvora energije za zadovoljavanje energetskih potreba stambenih zgrada, poslovnih objekata i industrije, a među njima su i energija dobivena energetskom oporabom otpada te goriva koja je teško...
Analiza izrade ukrijepljenih panela na proizvodnoj liniji
Analiza izrade ukrijepljenih panela na proizvodnoj liniji
Viktor Ložar
Ovaj se rad bavi problematikom izvedbe panela u brodogradilištu „Uljanik“ u Puli. Obuhvaća kratku analizu gradnje jednog RoRo broda, gradnja 475 iz tekuće proizvodnje brodogradilišta, po panelima, te detaljan opis taktova izrade koja se uspoređuju s klasičnom ručno mehaniziranom izradom. Na kraju se pokušavalo dati procjenu rada i smjernice za efikasniji rad panel linije. Korišteni podaci su prikupljeni većinom vizualnim praćenjem rada panel linije i kratkim razgovorima sa...
Analiza izvedivosti postrojenja za termokemijsku konverziju industrijskog plastičnog otpada
Analiza izvedivosti postrojenja za termokemijsku konverziju industrijskog plastičnog otpada
Domagoj Bernat
Tema ovog rada je termokemijska oporaba, tj. proces pirolize plastičnog otpada čiji produkt je sintetsko ulje, koje se koristi za dobivanje energije ili za proizvodnju kemikalija. U radu je dan pregled tehnoloških i ekonomskih parametara postojećih postrojenja za pirolizu plastičnog otpada. Sastav prihvatljive otpadne plastike najčešće čine PP, HDPE i LDPE dok je PS i ostala plastika nešto manje prisutna. Brojna ograničenja su postavljena za PVC i PET zbog posljedica koje imaju na...
Analiza izvedivosti primjene tehnologije RFID u tvornici kabela
Analiza izvedivosti primjene tehnologije RFID u tvornici kabela
Paolo Capparelli
Rad razmatra primjenu sustava RFID u proizvodnji kabela. Prvi dio rada opisuje električne kabele i njihovo tržište s posebnim naglaskom na Istočnu Europu. Dan je opis tvornice ELKA d.o.o., uključujući detalje o njezinoj proizvodnji i tehnologiji (strojevi i softveri kao što su CableBuilder i SAP). Neki najvažniji – reprezentativni proizvodi su identificirani te su poslužili za dimenzioniranje sustava RFID. Glavni doprinos rada je analiza izvedivosti primjene sustava RFID s...
Analiza karakterističnih mehanizama trošenja reznih alata
Analiza karakterističnih mehanizama trošenja reznih alata
Nikolina Sirovec
Tema ovog rada su tvrdi metali uključivo njihov kemijski sastav, mikrostuktura, svojstva, mehanizmi trošenja i područje primjene. Najzahtjevnija primjena tvrdih metala je za alate koji se koriste za obradu odvajanjem čestica. Ovisno o materijalu, uvjetima rada i načinu rada na reznoj oštrici javljaju se određeni oblici trošenja. Matematičkim putem trošenje je gotovo nemoguće detektirati i kvantificirati. Stoga se danas velika pažnja posvećuje eksploatacijskim ispitivanjima te je...
Analiza ključnih pokazatelja uspješnosti proizvodnje i poslovanja u uvjetima pandemije
Analiza ključnih pokazatelja uspješnosti proizvodnje i poslovanja u uvjetima pandemije
Dominik Brumen
Tema ovoga rada je „Analiza ključnih pokazatelja uspješnosti proizvodnje i poslovanja u uvjetima pandemije“. U radu su ukratko predstavljene karakteristike novog koronavirusa nakon čega je analiziran trend kretanja pokazatelja razmjera pandemije. Nadalje, provedena je usporedba kretanja ekonomskih pokazatelja uspješnosti na razini države i poslovnih rezultata gospodarskih subjekata za razdoblja prije i za vrijeme pandemije. Glavni fokus stavljen je na Hrvatsku čiji su rezultati...
Analiza konstrukcije intramedularnog čavla radi utvrđivanja smjernica konstrukcijskih poboljšanja
Analiza konstrukcije intramedularnog čavla radi utvrđivanja smjernica konstrukcijskih poboljšanja
Vilim Jakupić
Na tržištu postoji relativno veliki broj različitih konstrukcija intramedularnih čavala. Iako se puno resursa ulaže u razvoj idealne konstrukcije, još uvijek nije postignuta potrebna optimizacija između tehnologičnosti i cijene naspram funkcionalnosti i operativne jednostavnosti. U prvom dijelu ovog rada provedena je usporedba intramedularnih čavala sa drugim unutarnjim fiksatorima. Zaključeno je da su čavli idealni kod primjene u dugim i snažnim kostima, te da imaju velike...
Analiza konteksta komunikacije u konceptualnoj fazi razvoja
Analiza konteksta komunikacije u konceptualnoj fazi razvoja
Jelena Šklebar
Proces razvoja proizvoda, a posebice njegova konceptualna faza, obilježen je čestim donošenjem odluka koje u konačnici imaju velik utjecaj na sam proizvod – na njegove troškove te vrijeme razvoja i lansiranja na tržište. Stoga je važno razumijevanje tijeka komunikacije u timovima, načina razmjene informacija i generiranja ideja. U okviru navedenog, u ovom radu je provedena analiza konteksta komunikacije temeljem video zapisa sesije u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda. U sesiji...
Analiza korištenih tehnologija u razvoju pametnih otoka
Analiza korištenih tehnologija u razvoju pametnih otoka
Klara Mihaljević
Otoci kao kopno okruženo morem sa svih strana predstavlja idealnu površinu za razvitak novih tehnologija i provođenjem inovacija u energetici. Udaljenošću od kopna otoci se susreću sa mnogim problemima poput depopulacije, korištenja starih sustava i ne iskorištavanjem energetskog potencijala. Energetska tranzicija ne bi bila moguća bez novih investicija i implementacije novih tehnologija. Rad za cilj ima pokazati različite nove tehnologije i njihovu implementaciju na otocima u...
Analiza kretnji gornjeg dijela tijela pri rotaciji oko vertikalne osi kao podloga za konstrukciju trenažera trupa
Analiza kretnji gornjeg dijela tijela pri rotaciji oko vertikalne osi kao podloga za konstrukciju trenažera trupa
David Kišić
Trenažeri gornjeg dijela tijela koji trenutno postoje na tržištu nisu adekvatni za trening tehnike, sinergije mišićnih grupa, a upitna je i njihova uloga u pravilnom razvoju mišića potrebnih za rotaciju gornjeg dijela tijela oko vertikalne osi. Problemi trenutnih trenažera rezultat su neprovedbe adekvatnih biomehaničkih analiza potrebnih kretnji koje trenažer mora omogućiti vježbaču. Da bi omogućili ispravnu konstrukciju jednog takvog trenažera provedena je analiza...

Pages