Pages

Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Josip Živić
Cilj zadatka „Analiza pulsirajućeg strujanja viskoznog fluida u krvnim žilama“ je usporediti analitički i numerički model te pokazati da se dobivaju jednoznačna rješenja. Numerički model može se prikazati kao varijanta s konstantnim koeficijentom trenja te kao Cassonov model trenja. Koristeći modificirane jednadžbe Navier-Stokesovog strujanja, zadano je strujanje prikazano je kao nestlačivo s harmonijskim gradijentom tlaka u cilindričnom koordinatnom sustavu. Radi lakšeg...
Analiza rada Ottovog motora primjenom potpuno varijabilnog


ventilskog razvoda
Analiza rada Ottovog motora primjenom potpuno varijabilnog ventilskog razvoda
Eugen Jagušt
Kako bi pratili sve razvoj motora s unutarnjim izgaranjem, proizvođači traže nova inovativna rješenja za poboljšanje značajki rada motora. U zadnje vrijeme puno se pažnje posvećuje optimizaciji rada motora, što možemo vidjeti kroz nove trendove poput downsizing-a. Jedan od smjerova poboljšanja značajki motora s unutarnjim izgaranjem je primjena potpuno varijabilnih ventilskih razvodnih sustava. Analizom rada motora s primijenjenim potpuno varijabilnim ventilskim razvodom...
Analiza rada Ottovog motora primjenom varijabilnog kompresijskog omjera
Analiza rada Ottovog motora primjenom varijabilnog kompresijskog omjera
Matija Ritoša
Kako bi od motora s unutarnjim izgaranjem istovremeno dobili motor s velikom učinkovitošću i motor s odličnim performansama, tu razliku treba nekako premostiti. Kao rješenje se predstavlja jedan od najnovijih patenata u svijetu automobilske industrije: motor s varijabilnim kompresijskim omjerom. Mehanizam unutar navedenog motora ima sposobnost prilagođavanja kompresijskog omjera prema opterećenju i brzini vrtnje motora, kako bi iz njega samoga dobili najbolje karakteristike koje su...
Analiza rada malog kriogenog postrojenja za separaciju zraka
Analiza rada malog kriogenog postrojenja za separaciju zraka
Miro Tomašić
U ovom radu obrađuje se kriogena separacija zraka. Na počeku je objašnjena jednostavna kolona za separaciju zraka, a potom složena kolona za separaciju zraka. Potom je opisan postupak separacije zraka na kisik i dušik. Prikazane su sve komponente sustava te njihove masene i energetske bilance. Pomoću bilanci analiziran je utjecaj pojedinih odnosa protoka na izlazne proizvode. Postrojenje može raditi u više režima rada proizvodeći: ukapljeni dušik, ukapljeni kisik, komprimirani...
Analiza rada termoelektrane i hidroelektrane na Peruči
Analiza rada termoelektrane i hidroelektrane na Peruči
Domagoj Mrla
Potrebe za električnom energijom u razvijenom svijetu rastu svake godine te se shodno tome nameće potreba za izgradnjom dodatnih energetskih postrojenja. Slučaj Republike Hrvatske i njenog elektro-energetskog sustava nije izuzetak u tom slučaju. Tako se 2016. javnosti predstavio projekt izgradnje kombi-kogeneracijske plinske elektrane na Perućkom jezeru u blizini već postojeće Hidroelektrane Peruća. Projekt je predstavljen kao strateška investicija u zapuštenu Dalmatinsku Zagoru,...
Analiza ravnotežnog leta helikoptera
Analiza ravnotežnog leta helikoptera
Antonio Jurišić
U ovom diplomskom radu provedena je analiza ravnotežnog leta helikoptera konvencionalne konfiguracije s glavnim i repnim rotorom. Opisane su geometrijske, inercijalne i aerodinamičke karakteristike helikoptera pri čemu sile i momenti koji djeluju na helikopter, osim glavnog i repnog rotora, dolaze i od trupa, te horizontalnog i vertikalnog stabilizatora. Opisan je iterativni postupak izračuna potrebnih varijabli te je napravljen programski model ravnotežnog leta. Također, provedena je...
Analiza ravnotežnog leta zrakoplova primjenom generičkog globalnog aerodinamičkog modela
Analiza ravnotežnog leta zrakoplova primjenom generičkog globalnog aerodinamičkog modela
Antonio Franjčić
Tema ovog završnog je analiza generičkog globalnog aerodinamičkog(GGA) modela, usporedba uzdužnog GGA modela s linearnim modelom, stohastično ponašanje modela, njegovo ponašanje u određivanju režima ravnotežnog leta te analiza zrakoplova kao materijalne točke uz pomoć GGA metode. U početku se nalazi kratki uvod u GGA model, njegove značajke te na kojim su zrakoplovima provedena mjerenja u svrhu određivanja GGA koeficijenata. Nakon toga prikazani su rezultati uzgona, otpora,...
Analiza rektifikacijskog uređaja za destilaciju etanola
Analiza rektifikacijskog uređaja za destilaciju etanola
Anja Horvat
U sklopu završnog rada bilo je potrebno analizirati potrošnju toplinske energije za kontinuiranu rektifikaciju etanola iz smjese etanol-voda. Provedena analiza temeljila se na promjeni refluksa, masenog udjela etanola u džibri i masenog udjela etanola u konačnom proizvodu, te je odabran optimalni slučaj. Za taj slučaj proveden je termodinamički proračun i proračun čvrstoće kotlića. Za potrebe grijanja na raspolaganju je suhozasićena para tlaka 6 bara, a za hlađenje na...
Analiza spoja čeličnih i kompozitnih dijelova brodske konstrukcije
Analiza spoja čeličnih i kompozitnih dijelova brodske konstrukcije
Dominik Bačić
Hibridni spojevi, odnosno mjesta spojeva konstrukcije izvedenih od različitih materijala, u posljednjih nekoliko godina postaju sve zanimljiviji za inženjere. Svoju najveću primjenu nalaze u zrakoplovnoj, automobilskoj i pomorskoj industriji. Najveći razlog te primjene je manja težina u odnosu na uobičajene homogene metalne spojeve zbog čega su jako zanimljivi i brodograđevnoj industriji. Nadalje,u nekim slučajevima su se pokazali veoma praktičnim u smislu zamjene određenog...
Analiza sprege konstrukcijskih parametara za stroja za iskop i transport rudače ugljena uporabom DSM matrice
Analiza sprege konstrukcijskih parametara za stroja za iskop i transport rudače ugljena uporabom DSM matrice
Hrvoje Hlebec
Težište ovog rada je na DSM metodi upravljanja kompleksnim sustavima, njenim mogućnostima u industrijskoj primjeni i algoritmima koji se primjenjuju u toj metodi. Kako bi se razumjela potreba za razvijanjem i primjenom DSM i sličnih metoda, prvi dio rada obrađuje kompleksne sustava. Objašnjeni su izvori kompleksnosti, koja su svojstva kompleksnih sustava i zašto je nužno moći kontrolirati kompleksnost spomenutim metodama. U drugom dijelu rada dane su osnove DSM metode,...
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Analiza stabilnosti i upravljivosti male bespilotne letjelice
Ivan Krcatović
U ovom radu napravljen je model bespilotne letjelice maksimalne mase 4 kg, te je provjerena statička i dinamička stabilnost leta. Na temelju poznate geometrije izrađen je 3D model letjelice u programskom paketu SolidWorks iz kojeg su određeni momenti tromost, položaj težišta i ukupna masa letjelice. Metodom projektne aerodinamike procjenjeni su svi aerodinamički koeficijenti letjelice, te kao provjera aerodinamičkog modela napravljen je model letjelice u programskom paketu Xflr5....

Pages