Pages

Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Luka Luburić
Glavni cilj ovog završnog rada je analiza mogućnosti umjeravanja tlaka u Republici Hrvatskoj, te njena usporedba s mogućnostima umjeravanja susjednih zemalja. Analiza je ograničena na mjerila tlaka koja koriste plin i ulje kao tlačni medij u uvjetima rada na terenu kao i u laboratoriju. Prije same analize opisani su neki bitni pojmovi iz mjeriteljstva kao uvod za bolje razumijevanje same analize te ustroj glavnih organizacija koje se bave mjerenjem. Također su opisane glavne metode...
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Dino Budinjaš
Tema ovog rada je analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta za završnu obradu u procesu proizvodnje povlačnih vijaka poduzeća SAB d.o.o. Radno mjesto je nedavno robotizirano te se prvo analizira implementirano automatizirano rješenje kako bi se utvrdilo jesu li ostvarene očekivane prednosti. Poslije toga su pobliže objašnjeni temeljni pojmovi statističke kontrole procesa, a zatim je analizirana sposobnost postojećeg procesa na promatranom radnom mjestu. Glavni dio...
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Bepo Lukač
Analiza povrata investicije i njene isplativosti generalno bitan je dio zadataka koje pokriva današnje industrijsko inženjerstvo. Ukoliko se radi o investiciji koja je značajan izdatak za tvrtku, u slučaju neuspjeha te investicije može se dovesti u pitanje poslovanje cijele tvrtke te se stoga velika pozornost pridaje analizama investicija. U ovom radu prikazana je analiza isplativosti investicije u automatizaciju dijela proizvodnog procesa u malom razvojnom poduzeću koje se bavi...
Analiza mogućnosti proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja na otoku Lošinju
Analiza mogućnosti proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja na otoku Lošinju
Marko Kalamir
Cilj rada je analizirati tehničku i ekonomsku mogućnost proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja na otoku Lošinju, sakupljenog u regiji Kvarnera, te otocima Lošinj, Cres i Krk. U prvom dijelu opisan je način proizvodnje, te sirovine potrebne za proizvodnju biodizela, zajedno sa njegovim prednostima i nedostacima. Nadalje, dati su podaci o trenutačnoj i predviđenoj, budućoj proizvodnji i potrošnji biodizela po zemljama Europske Unije. Posebno je razrađeno poglavlje o...
Analiza naprava za vježbanje mišića ruku
Analiza naprava za vježbanje mišića ruku
Bruno Cimerman
Vježbe za mišiće bicepsa i tricepsa su jedne od najpopularnijih vježbi u fitnes centrima. S obzirom na nedovoljnu istraženost s inženjerskog stajališta i velike popularnosti vježbi za mišiće nadlaktice, postoji potreba za analizom vježbi za biceps i triceps. Napravljena je biomehanička analiza vježbi slobodnim utezima koja se temelji na utvrđivanju razlika između pravilnih i nepravilnih pokreta koji mogu dovesti do ozljede ili smanjuju mišićnu aktivaciju željenih mišića,...
Analiza napredovanja pukotina u orebrenim panelima
Analiza napredovanja pukotina u orebrenim panelima
Marko Fadljević
U radu je dan pregled problema zamora orebrenih panela u zrakoplovnim konstrukcijama. Pokazano je da životni vijek orebrenih panela oštećenih pukotinama ovisi osim o membranskim opterećenjima, koji su posljedica radnih opterećenja, i o naprezanjima savijanja koja se mogu pojaviti uslijed ekscentriciteta opterećenja. Metodom konačnih elemenata istražena je raspodjela faktora intenzivnosti naprezanja duž 3-D fronte pukotine na orebrenom panelu eksperimentalnog uzorka SP-1 sa...
Analiza naprezanja i cjelovitosti spremnika stlačenog zraka
Analiza naprezanja i cjelovitosti spremnika stlačenog zraka
Dario Bušljeta
U radu je prikazana linearna analiza naprezanja u okolini spoja strukturnih elemenata cilindričnog plašta i torisferne podnice spremnika zraka. Analiza je napravljena prema postojećem konstrukcijskom rješenju vertikalnog spremnika za skladištenje zraka sniženog tlaka. Također je prema postojećem konstrukcijskom rješenju prikazan postupak određivanja tehničkih parametara na osnovu kojih se pristupa proračunu čvrstoće prema normi. Proračunom prema normi odredili smo...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Tomislav Breški
Tema ovog završnog rada je analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji. Prije same analize, koja se temelji na principima metode konačnih elemenata kratko je opisana zadana konstrukcija, te mehanička i toplinska svojstva materijala deformabilnih ploča korištenih u sklopu. Numerička analiza izvodi se u programskom paketu ABAQUS, te je stoga u ovome radu dan kratak osvrt na teorijsku podlogu navedenog programskog paketa. Također, opisani su korišteni...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Matej Markulin
U radu su analizirana naprezanja, deformacije, pomaci i raspored temperature u toplinski opterećenoj konstrukciji sastavljene od 3 paralelno postavljene ploče. Ploče su ukliještene s donje strane, a s gornje su međusobno povezane preko idealno krute ploče. Idealno kruta ploča se ne deformira već prenosi sve pomake donjih ploča. Konstrukcija je opterećena dovođenjem topline na srednju ploču. Numerička analiza se provodi pomoću programskog paketa ABAQUS. Kao konačni elementi...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Josip Arland
U ovom radu analizirana je toplinski opterećena konstrukcija. Uslijed toplinskog opterećenja javljaju se deformacije, naprezanja te pomaci promatrane konstrukcije. Varijacijom vrste opterećenja konstrukcije mijenjaju se raspodjele temperatura, deformacija, naprezanja te pomaka. Provedene toplinske analize verificirane su analitičkim putem te uspoređene s rezultatima dobivenima pomoću programskog paketa Abaqus. Provedene verifikacije su sljedeće: promjena temperaturnog polja,...
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Ljudevit Putarek
U ovom radu prikazana je analiza naprezanja gornjeg prednjeg ramena ovjesa trkaćeg bolida Formule student Strix. U sklopu rada napravljena je analiza naprezanja ramena ovjesa za statičko opterećenje te za dinamičko opterećenje u ispitnoj proceduri Skidpad. Ovjes je modeliran u programskom paketu Solidworks 2014. Nakon određivanja vanjskog opterećenja u programskom paketu CarSim 8.1., izračunate su reakcijske sile u Solidworks Motionu za tri slučaja statičkog opterećenja. Nadalje,...
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Karla Zuanović
U radu je izvršena numerička analiza pojednostavljene aluminijske konstrukcije ovjesne jedrilice sastavljene od kruto vezanih cijevi. Povijest zmajarstva, dijelovi uobičajene ovjesne jedrilice te princip po kojem leti su opisani u uvodnom prvom poglavlju. Navedena je i razlika između padobranskih jedrilica, ovjesnih jedrilica i jedrilica. U drugom poglavlju prikazana je geometrija konstrukcije koja će se analizirati, napravljena prema uzoru na komercijalnu jedrilicu PULMA 2000....

Pages