Pages

Decentralizirana regulacija struje skupine električnih istosmjernih motora putem Weba
Decentralizirana regulacija struje skupine električnih istosmjernih motora putem Weba
Leon Koren
Regulacija struje motora je vrlo zahtjevan proces koji iziskuje mnogo znanja, kako u teoretskom dijelu tako i praktično. Kako bi se omogućilo lakše izučavanje regulacije dizajnirana je realna maketa upravljiva pomoću Web stranice. Krajnjem korisniku se na ovakav način daje mogućnost upravljanja realnim sustavom na daljinu. Sustav je dizajnira na način da omogućuje repliciranje maketa bez dodatnih prilagodbi istog. Kako bi se omogućila izrada ovog sustava potrebno je proći kroz...
Definiranje rute za određivanje emisija štetnih tvari vozila u stvarnim uvjetima vožnje
Definiranje rute za određivanje emisija štetnih tvari vozila u stvarnim uvjetima vožnje
Marko Bobetić
Dozvoljene emisije štetnih tvari u ispušnim plinovima regulirane su Euro emisijskim razinama. Od rujna 2017. godine, prema zahtjevima Europske Komisije, ispitni postupci definirani su Uredbom 2017/1151. Kako bi se utvrdile emisije štetnih tvari potrebno je definirati postupak ispitivanja kako bi dobili što točnije rezultate. Emisije štetnih tvari, emisija CO2 i potrošnja goriva osobnih vozila određuju se prema WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle) ispitnom ciklusu...
Delta robot
Delta robot
Mihael Mikulec
Roboti sa serijskom kinematskom strukturom pronašli su svoje mjesto u mnogim segmentima djelovanja unutar industrijskog okruženja. Razvojem i usavršavanjem industrijskih procesa dolazi do pojavljivanja specifičnih radnih zadataka kod kojih je potrebno osigurati visok stupanj dinamike. Roboti s paralelnom kinematskom strukturom pronašli su svoju primjenu upravo u takvim specifičnim zadacima. U ovome radu dana je tablična usporedba komercijalnih delta robota vodećih svjetskih...
Detaljna analiza rada motora u dvogorivnom načinu rada
Detaljna analiza rada motora u dvogorivnom načinu rada
Jerko Jerolimov
Radi sve veće težnje za smanjenjem štetnih emisija motora razvijaju se novi modeli izgaranja u motorima. Jedan od tih modela je i dvogorivni model motora u kojem se koriste prirodni plin i dizelsko gorivo. Konvencionalni dvogorivni način rada tog motora radi kao i Diesel motor na principu samoupaljivanja smjese zraka i goriva, ali za razliku od konvencionalnog, dvogorivni način rada tog motora omogućava korištenje plinovitog goriva tj. prirodnog plina koji se pali pomoću male...
Detekcija površinskih nepravilnosti vizualnom metodom
Detekcija površinskih nepravilnosti vizualnom metodom
Tibor Gašparac
Kompozitni materijali veoma su pogodni za korištenje u zrakoplovnoj industriji zato što imaju visoku specifičnu čvrstoću i otpornost na oštećenja uzrokovana zamorom materijala, te otpornost na koroziju, a uz to su zbog male gustoće puno lakši od konvencionalnih materijala korištenih u strojarstvu. Navedene karakteristike nude velik potencijal za štednju goriva i manju potrebu održavanja, ali nagli porast korištenja kompozitnih matrijala u zrakoplovstvu, stvara dodatni izazov pri...
Digitalizacija procesa proizvodnje
Digitalizacija procesa proizvodnje
Tino Dorotić
Cilj ovog rada je, prije svega, upoznavanje nove industrijske revolucije koja je već u punom jeku. U sklopu toga detaljnije će se objasniti pojam digitalizacije u proizvodnim procesima, te će se obratiti pozornost na uočavanje i primjenjivanje prednosti koje nam nameće industrija 4.0, odnosno digitalizacija kao dio industrije 4.0.
Digitalizacija proizvodnje i proizvodnih procesa
Digitalizacija proizvodnje i proizvodnih procesa
Matija Krsnik
Tema ovog rada je transformacija tradicionalnih sustava u pametne proizvodne sustave. Unaprjeđenjem proizvodnje i proizvodnih procesa stvaraju se potpuno drugačiji, napredniji proizvodni sustavi. Naglasak će biti na primjeni koncepta Industrije 4.0 u sklopu kojeg podrazumijevamo digitalne tehnologije kao što su Umjetna inteligencija, Virtualna stvarnost, Proširena stvarnost, Upravljanje velikom količinom podataka, Internet stvari, Industrijski Internet stvari, Duboko i strojno učenje...
Digitalna transformacija proizvodnih procesa
Digitalna transformacija proizvodnih procesa
Ivan Pošta
Digitalizacija, a time i digitalna transformacija pojmovi su koji su vrlo rašireni u poduzećima i imaju ogroman utjecaj na znanost. Kao dodatna podrška tehnološkoj transformaciji imaju i izuzetno dobro iskazane metodologije vitkog upravljanja. Industrija 4.0 pokrenuta je kao inicijativa u Njemačkoj, ali ubrzo se raširila pod drugim pojmom i po cijelome svijetu. Sva konkurentna poduzeća ciljaju napraviti apsolutnu digitalnu transformaciju zato što su prepoznala njihov značajan...
Digitalna transformacija proizvodnje
Digitalna transformacija proizvodnje
Ivan Pavlinić
Digitalna transformacija proizvodnje podrazumijeva spremnost trgovačkog društva kojemu je osnovna djelatnost proizvodnja na promjenu načina rada i organizacije kako bi se ostvarilo poboljšanje u izvođenju poslovnih procesa, s naglaskom na poboljšanje proizvodnih i organizacijskih procesa. Pretpostavka je da se željeni procesi optimiraju prije nego što se krene u digitalizaciju istih. Jedan od načina optimizacije proizvodnih i organizacijskih procesa je korištenje alata lean...
Digitalni LEAN
Digitalni LEAN
Luka Sajko
U ovom su radu, pomoću dostupne i relevantne znanstvene literature opisana značenja, odnosno opseg pojmova Industrija 4.0, njenih tehnologija i alata te značenje pojma digitalizacije kao jedne od njenih ključnih odrednica. U radu su također opisani pojam i metodologije Leana s obzirom na vrste gubitaka koji se pojavljuju u proizvodnim poduzećima. S ciljem objašnjenja ideje sprege digitalizacije i Lean proizvodnje u vidu koncepta Digitalnog leana kao mogućeg unaprjeđenja proizvodnje;...
Dijagnostički uređaji u održavanju
Dijagnostički uređaji u održavanju
Ivica Koren
Tema ovog završnog rada su dijagnostički uređaji u održavanju. Rad se sastoji od teorijskog dijela i od onog u kojem je prikazana praktična primjena uređaja. U početku rada opisuje se razvoj održavanja, a u uvodu je opisano održavanje općenito, održavanje po stanju, kvarovi i dijagnostički uređaji. U radu su po poglavljima prikazane metode ispitivanja, a to su: vizualna metoda, termografija, metoda ultrazvuka te metoda mjerenja vibracija. Svaka od metoda teorijski je ukratko...
Dimenzionalna stabilnost mjeriteljskog CT uređaja
Dimenzionalna stabilnost mjeriteljskog CT uređaja
Petra Oković
Razvojem tehnologije CT uređaja porasla je njihova zastupljenost u industriji, točnije u svrhe mjeriteljstva i nerazornih ispitivanja. Međutim, mjerna nesigurnost CT uređaja još uvijek nije u potpunosti utvrđena, a jedan od glavnih čimbenika koji utječe na mjernu nesigurnost je i stabilnost mjeriteljskog lanca, odnosno dimenzionalna stabilnost CT uređaja. Izvor X-zračenja koji predstavlja srž CT uređaja podložan je termalnoj ekspanziji zbog znatnog zagrijavanja prilikom rada, a...

Pages