Pages

Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Tomislav Jakšić
Industrijski roboti su danas postali nezamjenjivi dio moderne industrije a njihovim brzim razvojem počeli su se primjenjivati i u područjima medicine, ponajviše u neurokirurškim zahvatima. Najveći nedostatak takvih robotskih sustava je loša apsolutna točnost koja nastaje iz grešaka kinematičkog lanca, grešaka korištenog vizijskog sustava i ostalih alata koji se primjenjuju. Problem postizanja zadovoljavajuće apsolutne točnosti će biti glavni predmet razmatranja ovoga rada....
Analiza i poboljšanje pouzdanosti sustava za pomoć pri pozicioniranju medicinskih instrumenata u neurokirurgiji
Analiza i poboljšanje pouzdanosti sustava za pomoć pri pozicioniranju medicinskih instrumenata u neurokirurgiji
Jurica Batišta
Pri razvoju novih proizvoda se sve veća pozornost pridodaje aspektima pouzdanosti i sigurnosti, što je posljedica sve kraćeg trajanja razvojnih projekata uzrokovana specifičnim potrebama i konkurencijom na tržištu. Posebna pažnja na sigurnost i pouzdanost također se obraća u specifičnim tehnološkim granama, kao što je razvoj medicinskih uređaja. Stoga je cilj ovoga rada dati pregled te provesti i diskutirati različite metode za analizu pouzdanosti i sigurnosti na primjeru...
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Danko Lipovac
Koncepti pouzdanosti i analize pouzdanosti sve više dobivaju na važnosti povećanjem složenosti proizvoda i porastom zahtjeva krajnjih korisnika. To je posebice izraženo u postrojenjima visokih rizika, poput nuklearnih elektrana, gdje je pouzdanost ključan aspekt u očuvanju integriteta postrojenja, ali i sprječavanja dugotrajnog zastoja rada elektrane do kojeg može doći uslijed kvarova uređaja kojima se vrši inspekcija pojedinih dijelova postrojenja. Upravo iz tog razloga cilj...
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Denis Mlivić
U radu je opisan postupak pretvorbe postojećeg 1:8 buggy modela automobila na daljinsko upravljanje u 1:8 GT model. Rad počinje uvodom u svijet automodelarstva, specifično te dvije kategorije te opisuje njihove temeljne razlike. Potom opisuje bitne korake u procesu prenamjene modela. Buggy model automobila na daljinsko upravljanje namijenjen je za utrke po prvenstveno zemljanoj podlozi, s mnogim skokovima i preprekama na stazi. S druge strane, 1:8 GT model automobila namijenjen je...
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Sara Ugrinić
Tema ovog rada je analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora. Aktuator je uređaj koji se nalazi na blokadnoj plinskoj stanici i unutar njegovog kućišta nalaze se elementi koji služe za zatvaranje slavine plinovoda. Kućište aktuatora analiziranog u ovom radu je u zavarenoj izvedbi. Nedostatak zavarenog kućišta je dugotrajna proizvodnja što produžuje rok isporuke. U ovom radu predloženo je nekoliko izvedbi lijevanog kućišta koje bi...
Analiza i prijedlog unaprjeđenja skladišnog procesa tvrtke Pliva d.o.o.
Analiza i prijedlog unaprjeđenja skladišnog procesa tvrtke Pliva d.o.o.
Borna Draženović
Logistika je aktivnost poduzeća definirana kao proces planiranja, upravljanja, ostvarivanja i kontrole fizičkih protoka robe i s njime povezanih informacija putem cijelog vrijednosnog lanca nekog poduzeća. Vrlo važan element logistike, iz financijskog i aspekta djelatnosti je aktivnost skladištenja i provođenje skladišnih procesa. Uz prikaz njenih djelatnosti, lokacije, usluga i pregleda logističkih aktivnosti, detaljan opis navedenih segmenata logistike provesti će se na primjeru...
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Mislav Petanjak
Rad prikazuje karakteristike, način rada, projektiranje i simulaciju radnog stroja WIM-14 CNC WCS 5AX, odnosno hidrauličkog sustava u softveru Simster njemačke tvrtke s područja hidraulike Bosch-Rexroth. Opisana je realna hidraulička shema i sve korištene komponente te samo funkcioniranje stroja, dio po dio. Zatim je iz realne hidraulične sheme izrađen simulacijski model u softveru Simster koji je temelj ispitivanja ovoga rada te su dani različiti dijagrami sustava kao rezultati...
Analiza i unapređenje procesa rukovanja steznim napravama u promatranom proizvodnom procesu
Analiza i unapređenje procesa rukovanja steznim napravama u promatranom proizvodnom procesu
Valentino Lončarić
U sklopu rada analiziran je trenutni način izvođenja procesa obrezivanja karbonskih proizvoda poduzeća Bugatti Rimac. Na osnovu teorijske podloge tehničke logistike, konkretno logističkih aktivnosti skladištenja i komisioniranja te rukovanja materijalom, i provedene analize utvrđeni su nedostaci procesa skladištenja i manipulacije steznim napravama koje se koriste u procesu obrezivanja za stezanje karbonskih proizvoda prilikom strojne obrade. Posljedica utvrđenih nedostataka je...
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Zvonimir Jagunić
U radu su opisani svrha i značaj obiteljskih gospodarstava, s naglaskom na vinarsku proizvodnju. Obiteljska gospodarstva su veličinom mali ali konkurentni proizvođači. Na primjeru obiteljske vinarije, razmotrene su mogućnosti raznih oblika unaprjeđenja proizvodnje i poslovanja. U radu je razvijeno i predstavljeno inovativno idejno rješenje senzorskog uređaja za praćenje procesa sekundarne fermentacije pjenušca u boci (Smartcork). Opisana je važnost mjerenja parametara, načinjen...
Analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade komponenti za automobilsku industriju
Analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade komponenti za automobilsku industriju
Ante Radović
Tema ovog diplomskog rada je analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade kutije pretinca u poduzeću za proizvodnju automobilskih komponenti. Kutija pretinca koja se ugrađuje u unutrašnjost automobila nastaje cikličkim postupkom injekcijskog prešanja. S obzirom na zahtjeve za povećanjem kvalitete komponenti proizvoda potrebno je razmotriti moguća rješenja. Kontinuirano unaprjeđenje temelj je održanju zadovoljavajuće razine kako kvalitete tako i ostalih ključnih pokazatelja...
Analiza i usporedba numeričkih metoda pri rješavanju biharmonijske jednadžbe
Analiza i usporedba numeričkih metoda pri rješavanju biharmonijske jednadžbe
Duvnjak Krešimir
U inženjerskoj praksi se često nailazi na probleme koji zahtjevaju rješavanje parcijalnih diferencijanih jednadžbi (PDJ), što je često vrlo složeno ili nemoguće bez približnih rješenja. Jedne od najraširenijih metoda u inženjerskoj i znanstvenoj praksi su metoda konačnih elemenata i metoda konačnih razlika. Za procjenu takvih rješenja je potrebno puno iskustva, i često zahtjevaju dodatne provjere. Da bi se rezultat dobiven tim metodama mogao provjeriti, može se zadati...
Analiza indikatorskog dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza indikatorskog dijagrama motora s unutarnjim izgaranjem
Marin Njirić
Termodinamička analiza vrijednosti tlaka dobivenih eksperimentalnim ispitivanjem u cilindru motora s unutarnjim izgaranjem, omogućuje jednostavan ali ujedno učinkovit alat za definiranje značajki proces izgaranja. Dobivene vrijednosti se mogu iskoristiti u daljnjoj analizi procesa izgaranja, u cilju smanjenja emisije štetnih plinova i potrošnje goriva tijekom rada motora. Dva osnovna pristupa su izračunavanje udjela izgorjelog goriva (eng. Mass Fraction Burn) i analiza oslobođene...

Pages