Pages

Analiza izvedivosti primjene tehnologije RFID u tvornici kabela
Analiza izvedivosti primjene tehnologije RFID u tvornici kabela
Paolo Capparelli
Rad razmatra primjenu sustava RFID u proizvodnji kabela. Prvi dio rada opisuje električne kabele i njihovo tržište s posebnim naglaskom na Istočnu Europu. Dan je opis tvornice ELKA d.o.o., uključujući detalje o njezinoj proizvodnji i tehnologiji (strojevi i softveri kao što su CableBuilder i SAP). Neki najvažniji – reprezentativni proizvodi su identificirani te su poslužili za dimenzioniranje sustava RFID. Glavni doprinos rada je analiza izvedivosti primjene sustava RFID s...
Analiza karakterističnih mehanizama trošenja reznih alata
Analiza karakterističnih mehanizama trošenja reznih alata
Nikolina Sirovec
Tema ovog rada su tvrdi metali uključivo njihov kemijski sastav, mikrostuktura, svojstva, mehanizmi trošenja i područje primjene. Najzahtjevnija primjena tvrdih metala je za alate koji se koriste za obradu odvajanjem čestica. Ovisno o materijalu, uvjetima rada i načinu rada na reznoj oštrici javljaju se određeni oblici trošenja. Matematičkim putem trošenje je gotovo nemoguće detektirati i kvantificirati. Stoga se danas velika pažnja posvećuje eksploatacijskim ispitivanjima te je...
Analiza konstrukcije intramedularnog čavla radi utvrđivanja smjernica konstrukcijskih poboljšanja
Analiza konstrukcije intramedularnog čavla radi utvrđivanja smjernica konstrukcijskih poboljšanja
Vilim Jakupić
Na tržištu postoji relativno veliki broj različitih konstrukcija intramedularnih čavala. Iako se puno resursa ulaže u razvoj idealne konstrukcije, još uvijek nije postignuta potrebna optimizacija između tehnologičnosti i cijene naspram funkcionalnosti i operativne jednostavnosti. U prvom dijelu ovog rada provedena je usporedba intramedularnih čavala sa drugim unutarnjim fiksatorima. Zaključeno je da su čavli idealni kod primjene u dugim i snažnim kostima, te da imaju velike...
Analiza konteksta komunikacije u konceptualnoj fazi razvoja
Analiza konteksta komunikacije u konceptualnoj fazi razvoja
Jelena Šklebar
Proces razvoja proizvoda, a posebice njegova konceptualna faza, obilježen je čestim donošenjem odluka koje u konačnici imaju velik utjecaj na sam proizvod – na njegove troškove te vrijeme razvoja i lansiranja na tržište. Stoga je važno razumijevanje tijeka komunikacije u timovima, načina razmjene informacija i generiranja ideja. U okviru navedenog, u ovom radu je provedena analiza konteksta komunikacije temeljem video zapisa sesije u konceptualnoj fazi razvoja proizvoda. U sesiji...
Analiza kretnji gornjeg dijela tijela pri rotaciji oko vertikalne osi kao podloga za konstrukciju trenažera trupa
Analiza kretnji gornjeg dijela tijela pri rotaciji oko vertikalne osi kao podloga za konstrukciju trenažera trupa
David Kišić
Trenažeri gornjeg dijela tijela koji trenutno postoje na tržištu nisu adekvatni za trening tehnike, sinergije mišićnih grupa, a upitna je i njihova uloga u pravilnom razvoju mišića potrebnih za rotaciju gornjeg dijela tijela oko vertikalne osi. Problemi trenutnih trenažera rezultat su neprovedbe adekvatnih biomehaničkih analiza potrebnih kretnji koje trenažer mora omogućiti vježbaču. Da bi omogućili ispravnu konstrukciju jednog takvog trenažera provedena je analiza...
Analiza kritičnih parametara kretnji glave i vrata za konstruiranje zaštitne opreme
Analiza kritičnih parametara kretnji glave i vrata za konstruiranje zaštitne opreme
Vrbljanin Vjekoslav
Cilj ovog diplomskog rada je provesti analizu radi utvrđivanja kritičnih parametara i značajki kako bi uklonili neželjeni utjecaj na vrat i glavu. Grupu koju smo ustanovili kao rizičnu su vozači motocikla. Na temelju provedene analize predlaže se koncept odnosno smjernice oblikovanja mogućeg budućeg uređaja za zaštitu glave i vrata. Provođenjem analize tržišta dobiva se uvid u trenutno stanje proizvoda koji se odnose na zaštitu glave i vrata. Iz cijele analize tržišta se...
Analiza kvalitativnih varijabli
Analiza kvalitativnih varijabli
Damjan Čiča
Tema ovog rada je definirati kvalitativne varijable uzimajući u obzir njihova mjerna svojstva te dati sistematski pregled metoda opisivanja i definiranja tih varijabli. Kako je svaki proces definiran utjecajem kvantitativnih, ali isto tako i kvalitativnih parametara, važno je proučiti metode statističkih testiranja istih. U prvom je poglavlju dan općeniti opis kvalitativnih varijabli, pri čemu njihova upotreba nije ograničena na inženjerska područja. Definirana su tri glavna...
Analiza kvara plamenika peći za izgaranje drvenih peleta
Analiza kvara plamenika peći za izgaranje drvenih peleta
Mia Kovač
Korištenje peleta kao ogrjevnog goriva u kućanstvima postaje sve češće, stoga je potražnja za ovakvim pećima u sve većem porastu. Za izradu plamenika ovakvih peći potrebno je koristiti materijale koji će izdržati uvjete rada pri visokim temperaturama. U radu su opisani drveni peleti, njihovo izgaranje i utjecaj na dijelove peći. Navedena je podjela peći na pelete koje se koriste u kućanstvima, te materijali i različite izvedbe plamenika koji se koriste kod takvih peći. U...
Analiza materijala valjaka za mjerenje kočne sile
Analiza materijala valjaka za mjerenje kočne sile
Dean Novosel
U ovom radu objašnjeno je čemu služe valjci za ispitivanje kočne sile te način na koji se mjeri sila kočenja i uvjeti koji trebaju biti ispunjeni. Nakon određenog vremena eksploatacije samih valjaka dolazi do otpadanja prevlake te takvi valjci više nisu dobri za upotrebu i daju pogrešne rezultate.Prevlaka je potrebna na valjcima iz razloga što ona osigurava dovoljno visok faktor trenja između pneumatika i valjka koji po zakonu ne smije biti manji od 0,5. Otpadanjem dijelova...
Analiza mikrostrukture i mikrotvrdoće sustava podloga/površinski sloj
Analiza mikrostrukture i mikrotvrdoće sustava podloga/površinski sloj
Vice Rončević
U ovom radu obrađen je utjecaj podloge na površinski sloj. U eksperimentalnom dijelu rada je analizirana mikrostruktura i ispitana mikrotvrdoća različitih kombinacija podloge i površinskih slojeva dobivenih PACVD postupkom. Rad je nastao na osnovi konkretnog ispitivanja uzoraka četiri čelika - dva alatna čelika za hladni i dva alatna čelika za topli rad. Dio uzoraka je samo plazmatski nitriran, dok je dio uzoraka nakon plazmatskog nitriranja prevučen...
Analiza mikrostrukture keltskog mača
Analiza mikrostrukture keltskog mača
Ivančica Živčić
Svrha ovog rada bila je analiza pronađenog uzorka arheološkog artefakata (mača) s ciljem dobivanja informacija o proizvodnom procesu i osnovnom materijalu. U teorijskom dijelu opisana je važnost i značaj analize mikrostrukture u okviru karakterizacije materijala. U eksperimentalnom dijelu provedena je analiza mikrostrukture poprečnog presjeka keltskog mača pomoću optičkog mikroskopa i EDS analizom pretražnim elektronskim mikroskopom. Analiza je provedena u poliranom i nagriženom...
Analiza mikrostrukture pri aditivnoj proizvodnji dupleks čelika električnim lukom i žicom
Analiza mikrostrukture pri aditivnoj proizvodnji dupleks čelika električnim lukom i žicom
Marija Karamarko
U teorijskom dijelu rada opisana je aditivna proizvodnja s posebnim osvrtom na proizvodnju čeličnih materijala postupkom aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom (WAAM). Opisana su svojstva i zavarljivost dupleks čelika, a detaljnije je opisana njihova mikrostruktura. U eksperimentalnom dijelu rada ispitana su površinska svojstva i određeni parametri teksture površine uzorka izrađenog WAAM postupkom. Na uzorcima izrađenima WAAM postupkom ispitan je utjecaj parametara...

Pages