Pages

Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Kristijan Jurgec
Tema ovog završnog rada je „Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju“. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. U početnom, teoretskom dijelu, opisan je MAG postupak zavarivanja. Analiziran je princip rada, opisane su dinamičke karakteristike te načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Obrađeni su zaštitni plinovi koji se koriste pri MAG zavarivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su mjerenja struje i napona u...
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Monika Santo
U radu je analiziran proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema normi ISO/DIS 52016- 1. Analizirane su formule i napisan je algoritam u računalnom programu VBA te su dane upute za njegovo daljnje korištenje. Izvedena je validacija dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema modelu opisanom u normi ISO/DIS 52017-1. Također, analiziran je proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje stambene kuće. Dobiveni...
Analiza direktive 97/68/EZ - emisije onečišćujućih tvari iz motora izvancestovnih mobilnih strojeva
Analiza direktive 97/68/EZ - emisije onečišćujućih tvari iz motora izvancestovnih mobilnih strojeva
Bruno Franin
Očuvanje okoliša jedan je od glavnih ciljeva Europske Unije, te zbog velikog broja izvancestovnih strojeva i motora koji se u te strojeve ugrađuju, a koji svojim radom bitno utječu na kvalitetu zraka, nužno je bilo osmisliti Direktivu koja će štetne emisije takvih uređaja ograničiti. Direktivom 97/68/EZ obuhvaćeni su motori s kompresijskim paljenjem snage od 18 kW do 560 kW, te motori s vanjskim izvorom paljenja snage do 19kW. Također opisano je područje primjene (poglavlje 4.),...
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Nada Šućur
U radu je analizirana dotrajalost i oštećenje bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem, koji su doveli do nepravilnog rada motora. Bregasta osovina je jedan od najvažnijih dijelova motora, a naziv joj dolazi od brijegova, uzduž cijele površine, koji otvaraju i zatvaraju ventile. Trajanje otvorenosti, brzine otvaranja i zatvaranja, te hod ventila određeni su oblikom brijegova. U modernim konstrukcijama motora, bregasta osovina je najčešće smještena u glavi...
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Anamaria Uroda
U radu je provedena analiza jedne klase krila srpaste geometrije, konkretno eliptičnih krila sa paraboličnom nosećom linijom. Metoda korištena za analizu je temeljena na Prandltovoj teoriji noseće linije koja je proširena Pistolesi-Weissingerovim uvjetom. U korištenoj metodi se javlja singularna integrodiferencijalna jednadžba Prandltovog tipa, u kojoj se singularitet otklanja konačnom Hilbertovom transformacijom funkcije cirkulacije. Numerički se nepoznata cirkulacija aproksimira...
Analiza energetske učinkovitosti izravno pogonjenog elektrohidrauličkog sustava
Analiza energetske učinkovitosti izravno pogonjenog elektrohidrauličkog sustava
David Klepo
Hidraulika je sastavni dio mnogih industrijskih pogona te se stoga redovito istražuju bolji i jednostavniji načini rada i upravljanja hidrauličkim sustavima. Energetska učinkovitost jedan je od najvažnijih faktora prilikom novih istraživanja i zato su realizirani izravno pogonjeni elektrohidraulički sustavi. Cilj ovog rada je usporediti potrošnju energije izravno pogonjene hidraulike i klasične hidraulike, koja koristi proporcionalni ventil za upravljanje. U radu su također opisane...
Analiza energetskog svojstva zgrada sa sunčanim toplovodnim sustavom
Analiza energetskog svojstva zgrada sa sunčanim toplovodnim sustavom
Mirna Družinec
U ovom radu proveden je proračun godišnje isporučene i primarne energije sunčanog toplovodnog sustava za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode. Proračun je proveden za referentnu obiteljsku kuću, pri dvije različite razine potrebne godišnje toplinske energije za grijanje, te za klimatska područja Zagreba i Splita, kako bi se mogao ispitati utjecaj toplinske ovojnice zgrade, ali i klimatskih uvjeta na potrošnju energije. Metodologija proračuna omogućuje troškovnu...
Analiza funkcijskih zahtjeva na uzgonske plohe bespilotnih letjelica za industrijske primjene
Analiza funkcijskih zahtjeva na uzgonske plohe bespilotnih letjelica za industrijske primjene
Gordana Prutki-Pečnik
U posljednjih 20 godina razvoj tehnologija, posebice digitalnih, otvorio je vrata širenju primjene bespilotnih letjelica/dronova u civilnom sektoru. Bespilotne letjelice su našle svoje mjesto u poslovima nadzora velikih i teško dostupnih površina, inspekciji naftnih cjevovoda, u misijama potrage i spašavanja, u filmskoj industriji, poslovanju s nekretninama, građevini i mnogim drugim granama, a mogućnosti za industrijske primjene se s daljnjim razvojem tehnologija svakodnevno šire. U...
Analiza granične čvrstoće trupa broda za prijevoz nafte
Analiza granične čvrstoće trupa broda za prijevoz nafte
Matko Deković
Diplomski rad obuhvaća analizu granične uzdužne čvrstoće trupa broda za prijevoz tekućeg tereta koristeći geometrijski i materijalno nelinearnu metodu konačnih elemenata (NLMKE) te inkrementalnu-iterativnu metodu propisane unutar IACS-ovih Združenih pravila za projektiranje (engl. Common Structural Rules, International Association of Classification Societies) brodske konstrukcije. Nakon teorijskog opisa propisanih metoda za analizu uzdužne granične čvrstoće i opisa izrade...
Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Lovro Kostur
Svrha ovog rada je proračun sustava podnog grijanja pri opskrbi stambenog prostora toplinskom energijom u svrhu ostvarivanja toplinske ugodnosti za vrijeme sezone grijanja. Naglasak je u radu stavljen na promjenu različitih parametara (visina betonske glazure, temperatura vode na polazu i brzina strujanja vode) te promatranje njihovog utjecaja na toplinska svojstva prostora. Pritom se ponajprije misli na proučavanje svojstava sustava koji koristi akumulaciju toplinske energije u masi...
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Helena Šimbida
Predmet ovog rada je analiza globalnog i lokalnog gubitka stabilnosti uzdužnicama ojačanih zrakoplovnih panela. Provedena je analitička i numerička analiza radi usporedbe rezultata. U drugom i trećem poglavlju opisani su karakteristični konstrukcijski elementi zrakoplovnog panela te pojave koje vode lokalnom i globalnom gubitku stabilnosti. U četvrtom i petom poglavlju je napravljena analitička i numerička analiza gubitka stabilnosti. Analiza je provedena za tri različita profila...
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Dario Jušić
U ovom radu je opisan način rada opreme koja se koristi za „kite foiling“ te način njena korištenja kako bi se dobila jasnija predodžba o silama s kojima su hidrodinamičke sile u ravnoteži. Ta ravnoteža opisana je pojednostavljenim mehaničkim modelom kako bi se rezultati dobiveni numeričkim simulacijama mogli kvantitativno usporediti s vrijednostima koje se očekuju u realnim uvjetima stacionarne vožnje. U radu je zatim provedena analiza hidrodinamičkih sila na uronjenim...

Pages