Pages

Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Jan Juraj Đeverlija
U ovom radu prikazana je analitička i numerička analiza naprezanja u konstrukciji trupa koja sadrži veliki otvor pri opterećenju unutarnjim tlakom. Analitički model dostupan u literaturi, programiran je u računalnom programu Matlab. Numerička analiza provedena je u programskom paketu Abaqus/Standard. Pri izradi modela, pojednostavljene geometrije konstrukcije trupa, korišten je programski paket SolidWorks. Rezultati analiza prikazani su u poglavlju 5. U zaključku je napisan...
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Ivan Badurina Žakan
Oštećenja nastala udarom tuče stvarna su prijetnja za integritet dijelova konstrukcije zrakoplova kao što su napadni rubovi, nos zrakoplova, i usisnici motora. Iako analiza vremenskih uvjeta smanjuje vjerojatnost udara tuče, ponekad prolaz kroz oluju postaje neizbježan i, u takvom slučaju, obvezno je da konstrukcije zrakoplova pokazuju odgovarajuću razinu tolerancije na štetu uzrokovanu udarom tuče. Stoga, kako su eksperimentalni testovi skupi i kompleksni, važno je razviti...
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Filip Pešorda
U radu se analizira nestlačivo stacionarno strujanje fluida u blizini slobodno rotirajućeg diska u turbulentnom i laminarnom režimu strujanja. Za laminarno strujanje sustav Navier-Stokesovih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi preveden je, uz određena pojednostavljenja i uvođenje bezdimenzijske udaljenosti od površine diska, u sustav običnih diferencijalnih jednadžbi. Kao rješenja sustava jednadžbi dobivaju se bezdimenzijski profili brzine i tlaka. Na osnovu dobivenih rezultata...
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Nikola Puškadija
Tema ovog diplomskog rada je analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnog poduzeća. Nesukladnost podrazumijeva svako neispunjavanje zahtjeva odnosno potrebe ili očekivanja koje se podrazumijevaju ili su potrebne. U cilju smanjenja gubitaka te osiguravanja kvalitete, nesukladnosti je potrebno identificirati, razumjeti uzroke koji su doveli do njihovih pojava, analizirati i riješiti. Pri tome, razmišljanje temeljeno na rizicima, metode za procjenu rizika te učinkovito provođenje...
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Neven Šego
Rad obuhvaća postavljanje osnovnih jednadžbi teorije diska za rotor helikoptera, njihovu prilagodbu za potrebe analize koaksijalnog rotora te izradu pripadajućeg aerodinamičkog modela. Rezultati teorije su uspoređeni s relevantnim izvorima (Leishman, Harrington, Dingeldein) te nakon toga primijenjeni na dva helikoptera iz aktivne vojne službe – ruskom Ka-50 i američkom AH-64.
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Analiza osjetljivosti energijskih simulacija stambene zgrade
Ružica Budim
U radu je prikazan proces analize osjetljivosti energijskih simulacija na primjeru višestambene zgrade Mamutica u gradu Zagrebu. Za simulaciju toplinskog odziva analizirane zgrade u ovisnosti o utjecajnim parametrima korišten je detaljni računalni program TRNSYS, pri čemu je analiza rezultata simulacije provedena prvenstveno na temelju potrebne energije za grijanje i hlađenje zgrade. Pri definiranju ulaznih parametara zgrade korištene su dostupna projektna dokumentacija prikupljena u...
Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata
Analiza osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata
Vedrana Lončarević
U radu je provedena analize osjetljivosti odziva konstrukcije krila metodom konačnih elemenata (u daljnjem tekstu MKE), s ciljem utvrđivanja mogućnosti primjene pri projektiranju. Analiza osjetljivosti provedena je na postojećem MKE modelu krila generičkog transportnog zrakoplova koristeći računalni alat FEMAP/NX Nastran. Izrađena su dva modela za aproksimaciju (linearna i recipročna aproksimacija) odziva na temelju rezultata dobivenih analizom osjetljivosti. Tijekom pripreme...
Analiza otpornosti na sudar spremnika tipa C na LPG brodu
Analiza otpornosti na sudar spremnika tipa C na LPG brodu
Davor Volarić
U radu je analizirana otpornost na sudar spremnika tipa C na LPG brodu. U svrhu analize postojeći model broda je na određenim djelovima prilagođen za potrebe analize, npr. usitnjena je mreža konačnih elemenata na području koje je neposredno izloženo sudaru. Prikazana su opterećenja i rubni uvjeti konačnog modela za simulaciju sudara te faktori koje je potrebno definirati za ispravno simuliranje scenarija sudara. Kriterij popuštanja kao bitan faktor detaljnije je opisan i prikazan...
Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Paolo Berljavac
U ovom je radu prikazan razvoj sustava ovjesa Formula Student bolida RT06E gledano kroz analizu kinematičkih i dinamičkih značajki. U sklopu rada je provedena analiza kinematičkih značajki sustava ovjesa bolida, analitički proračun opružno-prigušnih karakteristika bolida te je promatrano dinamičko ponašanje bolida kroz multibody dynamics simulacijske alate.Prvotno su prezentirani ciljevi postavljeni pri razvoju ovog sustava vozila. Nadalje, navedena su konstrukcijska ograničenja...
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Hrvoje Leko
Na alatu za provlačenje aluminija došlo je do loma u tijeku proizvodnje. Alat je izrađen od alatnog čelika za topli rad. Analizom prijelomnih površina kao i osnovnog materijala uzorka potrebno je definirati uzrok loma. Glavni alati za pronalazak uzroka lomu su svjetlosna i elektronska mikroskopija metalografski pripremljenih uzoraka te mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće uzorka.
Analiza oštećenja posude od nehrđajućeg čelika
Analiza oštećenja posude od nehrđajućeg čelika
Fran Glišić
U ovom radu obrađene su prednosti i mane posuda od nehrđajućeg čelika u suvremenoj proizvodnji vina. Uvodni dio rada obrađuje bačve od nehrđajućeg čelika i njihovo održavanje, te zaštitu vina od oksidacije. Također obrađuje vrste čelika, njihovu podjelu, te glavne karakteristike i kemijski sastav. Obrađena je i tehnologija koja se koristi u proizvodnji posuda od nehrđajućeg čelika, odnosno elektrootporno točkasto zavarivanje, njegovi parametri, značajke i greške. Opisom...
Analiza pada tlaka kroz burobrane napravljene iz profila različitih poprečnih presjeka
Analiza pada tlaka kroz burobrane napravljene iz profila različitih poprečnih presjeka
Matija Pacak
Prvi dio ovog rada sastoji se od opisa burobrana, njegove primjene i dosadašnjih istraživanja na tom području. Zatim je dana kratka povijesti računalne dinamike fluida. Nakon toga slijedi kratak opis numeričkih modela turbulencije i metode konačnih volumena koja se koristi u ovom radu. Prikazan je i način diskretizacije općeg zakona očuvanja. Zatim je, uz pomoć programskog paketa FLUENT, numerički simulirano strujanja kroz "beskonačne" prepreke napravljene od profila različitog...

Pages