Pages

Numerička studija vrtloga na vrhu krila
Numerička studija vrtloga na vrhu krila
Josip Andrašec
Ovaj rad se primarno fokusira na usporedbu proračuna strujanja fluida, primjenom računalne dinamike fluida, oko dvije realne geometrije krila. Jedna geometrija je konačno ravno krilo, a druga je isto krilo s dodatkom uređaja za kontrolu intenziteta vršnog vrtloga. Na početku rada objašnjeni su osnovni problemi pojave vrtloga kod zrakoplova. Nakon toga je opisan osnovni algoritam rješavanja spregnutog sustava jednadžbi brzine i tlaka u nestlačivom strujanju. Poslije toga je na...
Numerički proračun čvrstoće dijela mehanizma stražnjeg ovjesa brdskog bicikla
Numerički proračun čvrstoće dijela mehanizma stražnjeg ovjesa brdskog bicikla
Vedran Škoda
Tema ovog diplomskog rada je numerička analiza kompozitne konstrukcije dijela brdskog bicikla, koja će zamijeniti postojeću konstrukciju. Postojeća konstrukcija zbog svojeg oblika i vrste materijala izaziva osjećaj nesigurnosti u određenim situacijama u vožnji. U sklopu rada opisani su tipovi bicikala i razlike po kategorijama. Navedene su norme koje su propisane za ispitivanje okvira brdskih bicikala, te su proračunate sile koje djeluju na promatrani dio okvira. Uz to, opisani su...
Numeričko modeliranje međuslojnih oštećenja kompozitnih konstrukcija u uvjetima cikličkog opterećenja
Numeričko modeliranje međuslojnih oštećenja kompozitnih konstrukcija u uvjetima cikličkog opterećenja
Petar Škvorc
Cilj ovog rada je numerički modelirati proces stvaranja i propagacije međuslojnih oštećenja kompozita od ugljičnih vlakana ojačanih epoksidnom smolom tijekom dugotrajnog cikličkog opterećenja. Analiza je provođena pomoću metode konačnih elemenata unutar programskog paketa Abaqus/Standard. Validacija modela i korištenih parametara je utvrđivana uspoređivanjem numerički dobivenih rezultata s eksperimentalnim rezultatima iz literature. U prvom djelu rada je dan teorijski...
Numeričko modeliranje oštećenja sendvič konstrukcija pri savijanju
Numeričko modeliranje oštećenja sendvič konstrukcija pri savijanju
Ivan Kovačević
Provedena je numerička analiza oštećenja i popuštanja sendvič konstrukcije do kojih dolazi pri savijanju. Vanjski slojevi sendvič konstrukcije napravljeni su od ugljik/epoksi materijala, a jezgra od aluminija. Modeliranje sendvič konstrukcije korištena su dva pristupa - homogenizirani i saćasti. U saćastom pristupu u obzir se uzela detaljna geometrija jezgre. Za homogenizirani model koristila su se ekvivalentna elastična svojstva izračunata prema dostupnoj literaturi. Rezultati...
Numeričko modeliranje procesa izgaranja u komori za izgaranje mlaznog motora korištenjem kemijske kinetike i pristupa tabeliranih podataka propagacije plamena
Numeričko modeliranje procesa izgaranja u komori za izgaranje mlaznog motora korištenjem kemijske kinetike i pristupa tabeliranih podataka propagacije plamena
Ivan Pađen
U ovome radu izvršena je analiza podobnosti metode pojednostavljenja kemijske kinetike za primjenu u mlaznim motorima. Reakcijski mehanizam aviogoriva JP-10 korišten je za simulacije izgaranja u bačvastoj komori za izgaranje. Proces izgaranja prvotno je modeliran koristeći pristup kemijske kinetike, u kojem je dodatni set transportnih jednadžbi riješen za svaku kemijsku vrstu. Zatim je korišten pristup tabličnih podataka propagacije plamena, preciznije AVL TABKIN model izgaranja...
Numeričko modeliranje procesa ubrizgavanja i isparavanja goriva u uvjetima povišene temperature goriva i niskog tlaka komore izgaranja
Numeričko modeliranje procesa ubrizgavanja i isparavanja goriva u uvjetima povišene temperature goriva i niskog tlaka komore izgaranja
Dajana Benković
Sigurnost i pouzdanost glavni su prioriteti u zrakoplovnoj industriji, zbog čega se teži ka usavršavanju svakog dijela te svakog procesa. Motori s unutarnjim sagorijevanjem ne predstavljaju iznimku: evolucija motora s unutarnjim sagorijevanjem za sobom povlači i razvoj te razumijevanje svakog segmenta procesa izgaranja motora. Sustav kojim se gorivo dovodi u komoru izgaranja predstavlja jedan od mnogih čimbenika koji izravno utječu na proces izgaranja. Nagli razvoj tehnologije...
Numeričko modeliranje zakovičnih spojeva zrakoplovnih konstrukcija
Numeričko modeliranje zakovičnih spojeva zrakoplovnih konstrukcija
Antonio Golub
Predmet ovog rada je usporedba različitih načina numeričkog modeliranja zakovičnih spojeva. U radu je generiran veći broj modela na kojim su spojevi modelirani na različite načine, i nakon provedbe numeričke analize uslijedila je usporedba dobivenih rezultata. U radu su korištena tri modela, prvi model predstavlja veći segment konstrukcije zrakoplova i na tome modelu su primijenjeni jednostavniji načini modeliranja zakovičnih spojeva. Drugi model predstavlja detalj konstrukcije i...
Ocjena radnog opterećenja pilota helikoptera za scenarij slijetanja na brodsku platformu
Ocjena radnog opterećenja pilota helikoptera za scenarij slijetanja na brodsku platformu
Tibor Gašparac
Slijetanje helikoptera na brodsku platformu predviđenu za takvu misiju, veoma je zahtjevan zadatak za pilote budući da se pri slijetanju moraju uzeti u obzir nasumične kretnje broda na valovima, degradirani vizualni uvjeti i turbulencije struje zraka sa rotora koja nailazi na brodsku platformu. Slijetanje helikoptera na brodsku platformu izvodi se u raznim slučajevima kao na primjer u operacijama spašavanja, prisilnog slijetanja zbog eventualnih kvarova iznad helikoptera iznad vode,...
Odabir bespilotne letjelice primjenom podrške odlučivanja
Odabir bespilotne letjelice primjenom podrške odlučivanja
Ivona Ivković
U ovom radu predstavljena je analiza sustava i konfiguracija civilnih i profesionalnih komercijalnih bespilotnih sustava letjelica i pregled stanja tržišta bespilotnih letjelica u komercijalnom sektoru danas, te je temeljem prikupljenih informacija izvršen i opisan postupak odabira vrste bespilotne letjelice primjenom računalne podrške odlučivanju. Ovaj rad ne sadrži detaljno ispitivanje tržišta, već se bavi analizom sustava bespilotnih letjelica dostupnih na današnjem tržištu i...
Određivanje materijalnih parametara polimernog materijala na osnovi jednoosnog vlačnog testa
Određivanje materijalnih parametara polimernog materijala na osnovi jednoosnog vlačnog testa
Kristijan Kubik
Ovaj rad usko je povezan sa sve učestalijom bolesti krvnih žila u svijetu pod nazivom aneurizma intrakranijalnih arterija, što podrazumijeva lokalno proširenje krvnih žila koje se nalaze u području mozga. Kao posljedica širenja aneurizme može doći do pucanja (rupture) arterije i/ili krvarenja koje može imati smrtni ishod. Kako bi se bolje razumijeli uzroci i posljedice bolesti krvnih žila, postoji potreba za provedbom mehaničkih ispitivanja s ciljem određivanja pouzdanijih...
Održavanje i dijagnostika kvarova osobnih vozila prema EU normama
Održavanje i dijagnostika kvarova osobnih vozila prema EU normama
Toni Vučetić
Automobilska industrija ima veliki utjecaj na gospodarstvo svake zemlje. U isto vrijeme, automobili kao dio transporta su jedan od primarnih zagađivača okoliša zbog značajne emisije ispušnih plinova u atmosferu. U posljednje vrijeme, Europska unija čini značajne napore s ciljem smanjenja emisije štetnih plinova donošenjem rigoroznih normi. Samim time proizvođači osobnih vozila trebaju implementirati nova tehnička rješenja u vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem kako bi se...
Odziv privezanog broda na pravilnim valovima
Odziv privezanog broda na pravilnim valovima
Josip Karačić
U radu je bilo potrebno odrediti odziv privezanog broda na pravilnim valovima koristeći programski paket LS-DYNA i programski alat MCOL ugrađen unutar LS-DYNA-e. Osim valova na odziv broda utječe i privezni sustav broda, kao i sustav odbojnika što povećava složenost problema. U radu su opisana osnovna obilježja LNG brodova, te tehničko tehnološka obilježja planiranog LNG terminala na otoku Krku. Navedeni su osnovni pojmovi iz teorije pomorstvenosti plovnih objekata, opisano je...

Pages