Paginacija

Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Analiza grijanja stambenog objekta podnim grijanjem
Lovro Kostur
Svrha ovog rada je proračun sustava podnog grijanja pri opskrbi stambenog prostora toplinskom energijom u svrhu ostvarivanja toplinske ugodnosti za vrijeme sezone grijanja. Naglasak je u radu stavljen na promjenu različitih parametara (visina betonske glazure, temperatura vode na polazu i brzina strujanja vode) te promatranje njihovog utjecaja na toplinska svojstva prostora. Pritom se ponajprije misli na proučavanje svojstava sustava koji koristi akumulaciju toplinske energije u masi...
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Analiza gubitka stabilnosti ojačanih zrakoplovnih panela
Helena Šimbida
Predmet ovog rada je analiza globalnog i lokalnog gubitka stabilnosti uzdužnicama ojačanih zrakoplovnih panela. Provedena je analitička i numerička analiza radi usporedbe rezultata. U drugom i trećem poglavlju opisani su karakteristični konstrukcijski elementi zrakoplovnog panela te pojave koje vode lokalnom i globalnom gubitku stabilnosti. U četvrtom i petom poglavlju je napravljena analitička i numerička analiza gubitka stabilnosti. Analiza je provedena za tri različita profila...
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Analiza hidrodinamičkih sila pri gibanju "kite foil" daske
Dario Jušić
U ovom radu je opisan način rada opreme koja se koristi za „kite foiling“ te način njena korištenja kako bi se dobila jasnija predodžba o silama s kojima su hidrodinamičke sile u ravnoteži. Ta ravnoteža opisana je pojednostavljenim mehaničkim modelom kako bi se rezultati dobiveni numeričkim simulacijama mogli kvantitativno usporediti s vrijednostima koje se očekuju u realnim uvjetima stacionarne vožnje. U radu je zatim provedena analiza hidrodinamičkih sila na uronjenim...
Analiza i implementacija metode harmoničke ravnoteže u proračunskoj mehanici fluida
Analiza i implementacija metode harmoničke ravnoteže u proračunskoj mehanici fluida
Gregor Cvijetić
U ovom radu predstavljena je metoda harmoničke ravnoteže za nelinearna periodična strujanja. Pretpostavka o periodičnosti strujanja omogućuje dobivanje 2n+1 spregnutih stacionarnih problema iz jedne tranzijentne transportne jednadžbe. Rješavanjem 2n+1 stacionarnih problema dobiva se tranzijentno polje strujanja. Metoda harmoničke ravnoteže temelji se na Fourierovom razvoju funkcije u red što znači da točnost metode ovisi o broju korištenih harmonika n. Osim broja harmonika,...
Analiza i oblikovanje mekih robotskih sustava
Analiza i oblikovanje mekih robotskih sustava
Josip Roban
Robotski sustavi imaju vrlo važnu ulogu u modernom svijetu. Postali su standard u industriji u kojoj se koriste za poslove koji zahtijevaju izrazitu preciznost i ponovljivost. Uspješno zamjenjuju ljudski rad na poslovima koji su monotoni, zahtijevaju prijenos velikih masa te za poslove koji se rade u okolini opasnoj po ljudsko zdravlje. Jedna karakteristika tih robotskih sustava je njihova krutost koja može savršeno funkcionirati u strogo definiranim uvjetima, no problem nastaje kad se...
Analiza i planiranje naprednog energetskog sustava otoka Šolte
Analiza i planiranje naprednog energetskog sustava otoka Šolte
Mislav Markoč
Donošenjem „Europskog zelenog plana“ Europska unija odlučila je do 2050. godini učiniti Europu prvim klimatski neutralnim kontinentom. Kako bi se taj cilj sproveo u djelo potrebno je implementirati nove mjere povećanja energetske učinkovitosti te integracije proizvodnje iz varijabilnih obnovljivih izvora energije. Otoci su, zbog svoje izoliranost te, s energetskog gledišta, povoljnog geografskog položaja, idealni poligoni za testiranje integracije novih tehnologija u energetske...
Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Tomislav Jakšić
Industrijski roboti su danas postali nezamjenjivi dio moderne industrije a njihovim brzim razvojem počeli su se primjenjivati i u područjima medicine, ponajviše u neurokirurškim zahvatima. Najveći nedostatak takvih robotskih sustava je loša apsolutna točnost koja nastaje iz grešaka kinematičkog lanca, grešaka korištenog vizijskog sustava i ostalih alata koji se primjenjuju. Problem postizanja zadovoljavajuće apsolutne točnosti će biti glavni predmet razmatranja ovoga rada....
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Danko Lipovac
Koncepti pouzdanosti i analize pouzdanosti sve više dobivaju na važnosti povećanjem složenosti proizvoda i porastom zahtjeva krajnjih korisnika. To je posebice izraženo u postrojenjima visokih rizika, poput nuklearnih elektrana, gdje je pouzdanost ključan aspekt u očuvanju integriteta postrojenja, ali i sprječavanja dugotrajnog zastoja rada elektrane do kojeg može doći uslijed kvarova uređaja kojima se vrši inspekcija pojedinih dijelova postrojenja. Upravo iz tog razloga cilj...
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Denis Mlivić
U radu je opisan postupak pretvorbe postojećeg 1:8 buggy modela automobila na daljinsko upravljanje u 1:8 GT model. Rad počinje uvodom u svijet automodelarstva, specifično te dvije kategorije te opisuje njihove temeljne razlike. Potom opisuje bitne korake u procesu prenamjene modela. Buggy model automobila na daljinsko upravljanje namijenjen je za utrke po prvenstveno zemljanoj podlozi, s mnogim skokovima i preprekama na stazi. S druge strane, 1:8 GT model automobila namijenjen je...
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Sara Ugrinić
Tema ovog rada je analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora. Aktuator je uređaj koji se nalazi na blokadnoj plinskoj stanici i unutar njegovog kućišta nalaze se elementi koji služe za zatvaranje slavine plinovoda. Kućište aktuatora analiziranog u ovom radu je u zavarenoj izvedbi. Nedostatak zavarenog kućišta je dugotrajna proizvodnja što produžuje rok isporuke. U ovom radu predloženo je nekoliko izvedbi lijevanog kućišta koje bi...
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Mislav Petanjak
Rad prikazuje karakteristike, način rada, projektiranje i simulaciju radnog stroja WIM-14 CNC WCS 5AX, odnosno hidrauličkog sustava u softveru Simster njemačke tvrtke s područja hidraulike Bosch-Rexroth. Opisana je realna hidraulička shema i sve korištene komponente te samo funkcioniranje stroja, dio po dio. Zatim je iz realne hidraulične sheme izrađen simulacijski model u softveru Simster koji je temelj ispitivanja ovoga rada te su dani različiti dijagrami sustava kao rezultati...
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Zvonimir Jagunić
U radu su opisani svrha i značaj obiteljskih gospodarstava, s naglaskom na vinarsku proizvodnju. Obiteljska gospodarstva su veličinom mali ali konkurentni proizvođači. Na primjeru obiteljske vinarije, razmotrene su mogućnosti raznih oblika unaprjeđenja proizvodnje i poslovanja. U radu je razvijeno i predstavljeno inovativno idejno rješenje senzorskog uređaja za praćenje procesa sekundarne fermentacije pjenušca u boci (Smartcork). Opisana je važnost mjerenja parametara, načinjen...

Paginacija