Pages

Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe tvrtke Medika d.d.
Antonio Knežević
U ovom radu prikazana je analiza procesa komisioniranja u skladištu kabaste robe u poduzeću Medika d.d.. Komisioniranje je jedan od ključnih logističkih aktivnosti kojom se ispunjava i realizira narudžba kupca. U radu se nakon ukratko objašnjenih procesa skladištenja, komisioniranja i distribucije, te osnovnih informacija o poduzeću Medika d.d., daje prikaz distribucijskog centra, opreme koja se koristi u procesima skladištenja i komisioniranja, te informacijskih i...
Analiza procesa montaže u strojograđevnoj tvornici
Analiza procesa montaže u strojograđevnoj tvornici
Igor Vinko
U ovom radu razmotrena je mogućnost automatske montaže transportne linije za izlaz gotovih proizvoda iz stroja. Opisani su transportna linija i poduzeće u kojemu se njezina montaža obavlja. Prema Boothroydu i Dewhurstu napravljene su analize za automatsku i dvije varijante manipulatorske montaže te određene cijene sklapanja. Dobivenim rezultatima pokazalo se da je manipulatorska montaža ekonomičnija od automatske. Detaljno su specificirane i oblikovane dvije varijante manipulatorskog...
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Analiza progresivnog kolapsa trupa broda zasnovana na σ-ε krivuljama određenim pomoću nelinearne metode konačnih elemenata
Mateja Bičak
Ovaj rad obuhvaća analizu uzdužne granične čvrstoće trupa broda za prijevoz rasutog tereta sukladno inkrementalno-iterativnoj metodi propisanoj u okviru Združenih pravila za konstrukciju brodova za prijevoz rasutog tereta, Međunarodne asocijacije klasifikacijskih društava (eng. "Common Structural Rules", "International Association of Classification Societies") na razini glavnog rebra uz zamjenu propisanih σ-ε krivulja s σ-ε krivuljama određenim pomoću geometrijski i materijalno...
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Analiza proizvodnih gubitaka Vitkom metodom
Dario Lučić
Ovaj rad daje analizu gubitaka Vitke metode koji nastaju u procesu proizvodnje. Nakon kratkog uvoda opisan je procesni pristup proizvodnji te u trećem i četvrtom poglavlju slijedi detaljan opis pojmova, alata Vitkog menadžmenta te sistematizacija i opis vrsta gubitaka prema Vitkoj metodologiji. U petom poglavlju dokumentiran je praktični dio ovoga rada, opisane su metoda procjene i metoda analize proizvodnih gubitaka poduzeća koje su razvijene tokom ovoga rada, obrazac za procjenu i...
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Analiza proizvodnih normi i regulative u zavarivanju opreme pod tlakom
Martina Radoš
Ovaj diplomski rad temelji se na analizi proizvodnih normi i regulativa u zavarivanju opreme pod tlakom. U teorijskom dijelu rada navedeni su svi pravilnici i norme koje se koriste prilikom projektiranja opreme pod tlakom, a na poslijetku je dan uvid i obrazloženje onih koji se danas najviše koriste. Također, opisane su provedbe kontrole i nadzora nad opremom pod tlakom koje garantiraju kvalitetu i siguran rad. Kako bi projektiranje sustava tlačne opreme proteklo sa što manje...
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Analiza proizvodnje električne energije iz sunčanih elektrana u Republici Hrvatskoj
Luka Vinceković
Dok nova Europska direktiva za 2030. godinu za okoliš i energetiku zahtijeva smanjenje emisije stakleničkih plinova za minimalno 40% u odnosu na razinu emisije stakleničkih plinova iz 1990. godine, Republika Hrvatska nije agresivno krenula u implementaciju obnovljivih izvora energije kao ostale europske zemlje. Veliki pad cijena ali i razvitak fotonaponskih sustava te trend prelaska na obnovljive izvore energije postavlja sunčevu energiju kao rješenje na koje ćemo se sve više...
Analiza proizvodnje u tvornici kabela
Analiza proizvodnje u tvornici kabela
Giulia Temelini
Rad analizira razne aspekte proizvodnje kabela kao što su proizvodni proces, poslovanje i tržišta te korištenje i implementacija simulacije u tvornici za proizvodnju kabela u svrhu optimiranja iskorištenja strojeva. Deatljno je opisana hrvatska tvornica ELKA d.o.o., uključujući proizvodni program, proizvodne procese i ustroj, prostorni raspored i tehnologiju (strojevi i softver CableBuilder and SAP). Simulacijski model načinjen je korištenjem softvera Siemens Tecnomatix 11...
Analiza proizvodnje u tvornici prediva
Analiza proizvodnje u tvornici prediva
Matija Hržina
U ovom je radu opisana proizvodnja prediva Predionice Klanjec. Prikazano je stanje predionice kroz povijest. Prikazan je i napredak proizvodnje kroz vremenska razdoblja, te postepeno povećanje proizvodnje. Tvornica je specijalizirana za proizvodnju pređe pamučnog tipa. Predloženo je automatsko skidanje namotaka sa istezalice te automatski prijevoz do predilica. Također je predložena ugradnja dvije nove predilice te moguća automatizacija.
Analiza proizvodnje u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju
Analiza proizvodnje u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju
Ante Ajduković
U ovom radu analizirana je proizvodnja u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju. Detaljno su opisani svi proizvodi (cijevi i cijevni sustavi), tvornica, te proizvodni program tvrtke Krah d.o.o. Razmotrena su i moguća unapređenja u daljnjem razvoju proizvodnje, kao što su pojava 3D printera, razvitak tzv. „pametnih cijevi“ i otkriće polietilena s boljim svojstvima.
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Ivan Barlović
Tematika ovog završnog rada odnosi se na prikupljanje i analizu podataka prikupljenih od konkretne tvrtke koja se bavi proizvodnjom mjernih transformatora. Cilj je dobivanje jasnije slike o ključnom dijelu procesa. U početnom dijelu rada pobliže je opisana sama tvrtka te njen proizvodni asortiman. Nakon upoznavanja s poduzećem detaljno je opisan jedan od proizvoda koji se najviše proizvodi, ukratko je opisana funkcijsko vremenska mapa te je ista izrađena za odabrani proizvod. U...
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Marko Jukić
Tema ovog rada je optimizacija proizvodnog procesa primjenom metoda statistička analiza (eng. Statistical process control – SPC) proizvodnog procesa. U prvom dijelu opisan je proizvodni park i asortiman tvrtke Feroimpex d.o.o. te naveden način provođenja kontrole kvalitete. Način komunikacije između odjela u tvrtki, te dogovori oko narudžbi sa kupcima i dobavljačima prikazani su u mapi toka vrijednosti. U mapi toka vrijednosti prikazan je i proizvodni proces čija je ćelija predmet...

Pages