Pages

Analiza proizvodnje u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju
Analiza proizvodnje u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju
Ante Ajduković
U ovom radu analizirana je proizvodnja u tvornici proizvoda za odvodnju i kanalizaciju. Detaljno su opisani svi proizvodi (cijevi i cijevni sustavi), tvornica, te proizvodni program tvrtke Krah d.o.o. Razmotrena su i moguća unapređenja u daljnjem razvoju proizvodnje, kao što su pojava 3D printera, razvitak tzv. „pametnih cijevi“ i otkriće polietilena s boljim svojstvima.
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Analiza proizvodnog procesa komponenti mjernog transformatora
Ivan Barlović
Tematika ovog završnog rada odnosi se na prikupljanje i analizu podataka prikupljenih od konkretne tvrtke koja se bavi proizvodnjom mjernih transformatora. Cilj je dobivanje jasnije slike o ključnom dijelu procesa. U početnom dijelu rada pobliže je opisana sama tvrtka te njen proizvodni asortiman. Nakon upoznavanja s poduzećem detaljno je opisan jedan od proizvoda koji se najviše proizvodi, ukratko je opisana funkcijsko vremenska mapa te je ista izrađena za odabrani proizvod. U...
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Analiza proizvodnog procesa poduzeća za proizvodnju automobilskih dijelova
Marko Jukić
Tema ovog rada je optimizacija proizvodnog procesa primjenom metoda statistička analiza (eng. Statistical process control – SPC) proizvodnog procesa. U prvom dijelu opisan je proizvodni park i asortiman tvrtke Feroimpex d.o.o. te naveden način provođenja kontrole kvalitete. Način komunikacije između odjela u tvrtki, te dogovori oko narudžbi sa kupcima i dobavljačima prikazani su u mapi toka vrijednosti. U mapi toka vrijednosti prikazan je i proizvodni proces čija je ćelija predmet...
Analiza proizvodnog programa i procesa proizvodnje zaštitnih kaciga
Analiza proizvodnog programa i procesa proizvodnje zaštitnih kaciga
Matija Košak
Rad razmatra razvoj prototipa karbonske multifunkcionalne zaštitne kacige, koja bi imala široku civilnu i ograničenu vojnu primjenu. Razvoj takve kacige, uključivao je, pored ostaloga, oblikovanje varijanti modela kacige i izradu prototipa primjenom postupka vakuumske infuzije. Višekratnim ponavljanjem postupka vakuumske infuzije željelo se istražiti, stabilizirati i optimirati tehnološke parametre postupka, u cilju uspostave buduće serijske proizvodnje kaciga.
Analiza promjene parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama
Analiza promjene parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama
Luka Školnik
Hrapavost u kontekstu stanja tehničke površine je od iznimne važnosti u mnogim granama strojarstva, no u praksi kao i literaturi često se svodi samo na parametar hrapavosti Ra. Promjena parametra hrapavosti Ra ne daju punu sliku o svim promjenama tehničke površine, te je upravo analiza promjene šireg spektra amplitudnih parametara hrapavosti u ovisnosti o različitim uvjetima erozije česticama tema ovog završnog rada. Erozijsko ispitivanje se provelo na uzorcima legure titanija...
Analiza protoka helikopterskog rotora primjenom modela Mangler-Squire
Analiza protoka helikopterskog rotora primjenom modela Mangler-Squire
Filip Rožman
Glavna tema ovog diplomskog zadatka je analiza modela protoka zraka kroz rotor koji su razvili K.W. Mangler i H. B. Squire 1950. godine. Pretpostavke na kojima počiva teorija modela vrijede samo pri određenim brzinama napredujućeg leta stoga se ovaj model ne može koristiti za analizu rotora u vertikalnom letu i lebdenju. Mangler i Squire pretpostavljaju dvije osnovne raspodjele opterećenja (tlaka) na disku rotora: tip 1 i tip 3. Opterećenje tipa 1 je eliptičnog oblika, a opterećenje...
Analiza protoka vertikalnih podiznih modula
Analiza protoka vertikalnih podiznih modula
Ivan Pašalić
U ovom radu opisani su vertikalni podizni moduli. Nakon opisa područja tehničke logistike kojemu ovi uređaji pripadaju, prikazuju se detaljnije različite izvedbe, dijelovi, prednosti i nedostaci, te područja primjene. Glavni dio rada posvećen je modelima oblikovanja VLM-ova te se u radu analizira protok između dva različita tipa ovih sustava iz čega je na kraju donesen zaključak u kojim je to situacijama poželjno nabaviti VLM sa dva prozora za izuzimanje, a u kojim to i nema nekog...
Analiza provedbe tehničkih pregleda vozila mase veće od 7,5 t na cesti
Analiza provedbe tehničkih pregleda vozila mase veće od 7,5 t na cesti
Igor Kragulj
Tematika ovog diplomskog rada je tehnička ispravnost vozila na cesti. Velikim brojem nesreća i ozljedama drugih sudionika u prometu EU je odlučila propisati novu direktivu 2014/47EU. Sukladno novoj direktivi 2014/47EU povečan je broj neočekivanih tehničkih pregleda vozila na cesti. Opisani su potrebni uvjeti za provedbu tehničkog pregleda vozila na cesti, te detaljan postupak provjere tehničkih ispravnosti i pouzdanosti teretnih automobila, autobusa i priključnih vozila najveće...
Analiza pucanja zavarenih spojeva aluminijskih okvira za bicikle
Analiza pucanja zavarenih spojeva aluminijskih okvira za bicikle
Antonio Satinović
Danas su na tržištu dostupne različite aluminijske legure. Većina biciklističkih tvrtki profile cijevi daje izraditi prema vlastitim specifikacijama. Odgovarajuće dizajnirani aluminijski okviri nude važne prednosti: malu težinu, visoku otpornost koroziji i nisku cijenu. Također su jednostavni za proizvodnju, budući da se cijevi mogu izvlačiti, savijati, i oblikovati u gotovo svaki oblik. Međutim, glavni problemi kod aluminijskih okvira proizlaze iz pada čvrstoće legura nakon...
Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Analiza pulsirajućeg strujanja u krvnim žilama
Josip Živić
Cilj zadatka „Analiza pulsirajućeg strujanja viskoznog fluida u krvnim žilama“ je usporediti analitički i numerički model te pokazati da se dobivaju jednoznačna rješenja. Numerički model može se prikazati kao varijanta s konstantnim koeficijentom trenja te kao Cassonov model trenja. Koristeći modificirane jednadžbe Navier-Stokesovog strujanja, zadano je strujanje prikazano je kao nestlačivo s harmonijskim gradijentom tlaka u cilindričnom koordinatnom sustavu. Radi lakšeg...
Analiza rada Ottovog motora primjenom potpuno varijabilnog


ventilskog razvoda
Analiza rada Ottovog motora primjenom potpuno varijabilnog ventilskog razvoda
Eugen Jagušt
Kako bi pratili sve razvoj motora s unutarnjim izgaranjem, proizvođači traže nova inovativna rješenja za poboljšanje značajki rada motora. U zadnje vrijeme puno se pažnje posvećuje optimizaciji rada motora, što možemo vidjeti kroz nove trendove poput downsizing-a. Jedan od smjerova poboljšanja značajki motora s unutarnjim izgaranjem je primjena potpuno varijabilnih ventilskih razvodnih sustava. Analizom rada motora s primijenjenim potpuno varijabilnim ventilskim razvodom...

Pages