Pages

Autonomni sustav za proizvodnju i pohranu električne energije
Autonomni sustav za proizvodnju i pohranu električne energije
Dominik Pečaver Šošić
U ovom radu razrađen je autonomni sustav za proizvodnju i pohranu električne energije. Sunčeva energija se fotonaponskim (FN) modulima pretvara u električnu energiju koja se dalje koristi za pokrivanje potreba trošila. Kada proizvodnja električne energije nadmašuje potrošnju, višak se koristi za pretvorbu preko elektrolizatora u plinoviti vodik, koji se komprimira i pohranjuje u spremnik. U vrijeme nedovoljne proizvodnje električne energije iz FN modula, aktiviraju se gorivni...
Autonomni uređaj za skupljanje plutajućeg otpada
Autonomni uređaj za skupljanje plutajućeg otpada
Domagoj Grubelić
U ovom završnom radu prikazan je postupak konstruiranja autonomnog uređaja za čišćenje plutajućeg otpada. Uređaj treba izvesti tako da koristi električnu energiju za pogon i eventualno solarne ćelije. Primarna namjena je za marine, luke i lučice. Na početku rada dan je uvod koji govori o nautičkom turizmu i problemu otpada u moru koji se pojavljuje kao posljedica. Nakon toga napravljena je analiza tržišta postojećih proizvoda i inovativnih koncepata. Zatim je izrađena...
Baza mjera energetske učinkovitosti u javnom sektoru - analiza slučaja za Zagrebačku županiju
Baza mjera energetske učinkovitosti u javnom sektoru - analiza slučaja za Zagrebačku županiju
Matija Sučić
U ovome radu, pomoću aplikacije Baze mjera energetske učinkovitosti(BMEU), prikazana je ušteda primarne energije, smanjenje emisija CO2, iznos investicije te jednostavni period povrata za udio zgrada javnog sektora Zagrebačke županije. BMEU jest aplikacija koja u sebi uključuje 6 mjera energetske učinkovitosti i integrirane obnovljive izvore energije: toplinsku izolaciju vanjskoga zida, zamjenu vanjske stolarije, izolaciju krova/stropa, ugradnju novog kotlovskog sustava...
Bilateralna usporedba mjerenja apsolutnog tlaka u području od 800 do 1100 hPa
Bilateralna usporedba mjerenja apsolutnog tlaka u području od 800 do 1100 hPa
Vedran Zanchi
U okviru ovog rada, dan je pregled osnovne metodologije mjerenja tlaka, s naglaskom na mjerenje tlaka okoline (barometarskog tlaka) i koncept određivanja mjerne nesigurnosti. Osim toga, prikazana su pravila umjeravanja mjernih instrumenata te pregled normi i uputa za provedbu međulaboratorijskih usporedbi i obradu rezultata. Nadalje, rad opisuje provedbu bilateralne usporedbe umjeravanja apsolutnog tlaka u području od 800 do 1100 hPa. Cilj usporedbe je ocijeniti učinkovitost...
Bilateralna usporedba mjerenja tlaka u području od 0 do 600 bar
Bilateralna usporedba mjerenja tlaka u području od 0 do 600 bar
Luka Lindić
Za kvalitetnu provedbu bilateralne usporedbe mjerenja tlaka u području od 0 do 600 bar potrebno je dobro poznavati sve pojmove koji se vežu uz termin mjeriteljstva. Tako je u uvodu ovog rada uz kratku povijest mjerenja objašnjeno značenje Standardnih mjernih jedinica te funkcioniranje mjeriteljske infrastrukture. Nakon općenitog uvoda o mjeriteljstvu dano je detaljno objašnjenje pojma tlaka te bitnih pojmova za međulaboratorijsku usporedbu kao što su umjeravanje, sljedivost i mjerna...
Biomehanika mokraćnog mjehura
Biomehanika mokraćnog mjehura
Kristina Dumančić
Mokraćni sustav zadužen je za izbacivane toksina i ostalih štetnih tvari iz organizma i održavanje optimalnog volumena tekućine unutar tijela. U ovom radu obrađen je mokraćni mjehur, njegove anatomske, fiziološke i mehaničke osobine. Kako bi mokraćni mjehur normalno radio potrebni su neuronski podražaji, odnosno impulsi koji dolaze iz sakralnog dijela kralježnice. Postoji cijeli niz poremećaja vezanih za mokraćni mjehur gdje dolazi do prekidanja provođenja živčanih impulsa...
Biomehanička analiza Bungee jumping skokova
Biomehanička analiza Bungee jumping skokova
Arijan Zec
Bungee jumping je naziv za skakanje sa mostova ili platformi kranova visine 50 – 120 metara, pri čemu su noge skakača osigurane elastičnim užetom. Bungee jumping je od svog početka u 1980-im godinama vrlo brzo postao vrlo popularan te se do danas preko milijun ljudi okušalo u tom ekstremnom sportu. Kroz sazrijevanje sporta razvili su se mnogi sigurnosni standardi i preporuke kako bi se smanjio broj ozljeda i nesreća. Danas su nesreće vrlo rijetke, ali lakše ozljede i poremećaji...
Biomehanička analiza volarne pločice na zaključavanje za prijelome distalnog radijusa
Biomehanička analiza volarne pločice na zaključavanje za prijelome distalnog radijusa
Iva Baržić
Prijelomi distalnog radijusa predstavljaju jedan od najčešćih prijeloma te zbog toga njihovo liječenje ima veliki značaj u medicini. Spajanje ulomaka prijeloma implantatima s ciljem vraćanja funkcije šake i ručnog zgloba naziva se osteosinteza. Posljednjih godina prijelomi distalnog radijusa se liječe operativno otvorenom repozicijom i unutarnjom fiksacijom pločicama na zaključavanje. Rad je podijeljen u dva dijela. U prvom, teorijskom dijelu dana je teorijska podloga...
Biomehanička svojstva ljudske kože
Biomehanička svojstva ljudske kože
Antun Jakob Marić
U ovome radu objašnjena je građa kože. Opisana su viskoelastična svojstva kože kroz ponašanje kolagena i elastina, dvaju ključnih vlakana zaslužnih za jedno od najbitnijih svojstava kože, elastičnost. Uspoređene su vrijednosti konstanti kolagena i elastina u koži s onima u tetivi kroz istraživanje [3]. Opisane su i tri najpoznatije linije kože kroz povijest: Langerove, Kraisslove te Borgesove linije, sa svim svojim prednostima i manama.
Biomehanički kriteriji u procjeni ozljede glave
Biomehanički kriteriji u procjeni ozljede glave
Antun Vukes
U ovome radu opisan je kriterij za kvantitativno određivanje rizika nastanka ozljede glave kod udarca, tzv. kriterij HIC („Head Injury Criterion“) koji se u većini slučajeva u današnje vrijeme koristi za postizanje što veće sigurnosti svih sudionika u prometu te utječe i na sami dizajn vozila. Objašnjeni su biomehanički mehanizmi nastanka ozljede mozga kod tupog udarca, primjena, prednosti i nedostaci kriterija HIC te su obrađeni i mogući zamjenski kriteriji.
Biomehanički model šake za određivanje optimalne veličine ručke
Biomehanički model šake za određivanje optimalne veličine ručke
Kalauz Matija
U ovome radu objašnjena je građa šake. Sam rad temelji se na proučavanju naprezanja u tetivama. Opisani su tetive i ručni zglob kao sustav remenica. Također, objašnjeni su i uspoređeni 3 Landsmeerova modela tetiva prstiju ruke kao sustav remenica. Na kraju je objašnjen i opisan primijenjeni model za zahvat šake i cilindrične ručke.
Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na biorazgradivi otpad
Bioplinsko kogeneracijsko postrojenje na biorazgradivi otpad
Domagoj Janković
Anaerobna digestija, proces proizvodnje bioplina, ima ekonomske i ekološke prednosti. Veliki energetski potencijal stoji iza bioplina odnosno bioplinskih postrojenja te je ono tema ovog diplomskog rada. Proizvodnja energije predmetnog bioplinskog postrojenja iz bioplina ostvaruje se plinskim Otto motorom. Spoznajom kako je ukupna korisnost, uključujući električnu i toplinsku energiju, plinskog motora 40,9 % razmatra se alternativa upotrebe bioplina (primarne energije)....

Pages