Pages

Antropomorfni vidni sustav robota
Antropomorfni vidni sustav robota
Mario Matijašević
U ovom radu prvo će se razmotriti građa ljudskog oka i način na koji se ono pomiče, tj. okulomotorika. Zatim će se odabrati kamere prema veličini prosječnih ljudskih očiju te prikladni aktuatori koji će pokretati antropomorfni vidni sustav. Dizajnirat će se umjetni vidni sustav po uzoru na ljudski. Opisat će se upravljački sustav za pokretanje očiju i opcija bežičnog sustava. Na samom kraju prikazan je antropomorfni vidni sustav integriran u sustav antropomorfne glave robota...
Arter varijator
Arter varijator
Vinko Majić
Tema završnog zadatka je konstruiranje torusnog varijatora tipa Arter. Kod Arter varijatora snaga se prenosi s ulaznog vratila V1 na tarenicu T1 koja je u zahvatu s dvijema međutarenicama T2. Međutarenice pak pokreću tarenicu T3 koja je spojena na izlazno vratilo V3. Kontinuirana promjena prijenosnog omjera od i = 1 do i = 10 ostvaruje se zakretanjem međutarenica čime se mijenjaju dodirne linije na tarenicama T1 i T3. Geometriju i raspored elemenata prikazuju slike 3 i 4. Međutarenice...
Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem
Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem
Jelena Brlić
U ovom radu prikazane su osnovne sustava upravljanja okolišem prema međunarodnoj normi ISO 14001:2015. Aspekti okoliša ključni su dio sustava upravljanja okolišem te se definiraju kao element djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati. Prema proučenoj dostupnoj literaturi opisane su moguće metode identifikacije aspekata okoliša i povezanih utjecaja na okoliš, postupak ocjenjivanja utjecaja na okoliš te metode utvrđivanja njihovih...
Automatizacija CAPP podrške u CAD/CAM sustavima
Automatizacija CAPP podrške u CAD/CAM sustavima
Blaženko - Bruno Basa
U sklopu ovog diplomskog rada, napisan je uvid u CAPP sustave i njihov značaj u planiranju proizvodnje. Također, u sklopu tog dijela rada, napisan je pregled postojećih CAD/CAM sustava s osvrtom na mogućnost skriptiranja i CAPP podrške. Ostvarena je realizacija jednostavnog CAPP sustava, primjenom programskog jezika VBA u sklopu CAD/CAM sustava CATIA V5. Rezultati rada su prikazani kroz automatski modificirane putanje alata koje su se dinamički mijenjale u ovisnosti o geometrijskim...
Automatizacija normiranja izrade prirubnica
Automatizacija normiranja izrade prirubnica
Dunja Sokele
U radu je prikazana analiza vremena strojne obrade prirubnica u tvrtki Končar – MK sa svrhom izrade podloga za automatizaciju normiranja vremena proizvodnje koje bi se mogle implementirati u proizvodno-poslovni informacijski sustav tvrtke. Odabran je reprezentativni standardni proizvod iz grupe sličnih dijelova koji se učestalo ponavljaju u proizvodnji, te načinjen CAD/CAM program za 15 varijanti tog proizvoda prema režimima koji se upotrebljavaju u proizvodnji tvrtke. Varijante...
Automatizacija procesa proizvodnje elektromotora
Automatizacija procesa proizvodnje elektromotora
Eugen Cicvarić
U radu je opisan način rada elektromotora s navedenim razlozima njegove široke uporabe. Također, opisan je proces proizvodnje elektromotora u tvrtki Končar-MES d.d., s posebnim naglaskom na proces bojenja. Kako bi se proces bojenja unaprijedio (pridonijelo uštedi materijala i povećanju kvalitete procesa bojenja i samog proizvoda), analiziran je sa stanovišta odabira najprikladnijeg postupka i izvedbe mlaznice te mogućnosti automatizacije. Softverom CATIA/DELMIA oblikovano...
Automatizirano TIG zavarivanje cijevi iz nehrđajućih čelika
Automatizirano TIG zavarivanje cijevi iz nehrđajućih čelika
Filip Bionda
U ovom je radu obrađena problematika TIG zavarivanja materijala iz nehrđajućih čelika. U teorijskom dijelu rada razrađena je podjela i primjena nehrđajućih čelika u zavarenim konstrukcijama, opisano ručno i automatizirano TIG zavarivanje, primjena i podjela zaštitnih plinova za TIG zavarivanje nehrđajućih čelika te ispitivanja otpornosti na koroziju kod zavarenih spojeva nehrđajućih čelika. U eksperimentalnom dijelu provedeno je automatizirano zavarivanje cijevi iz...
Automatizirano upravljanje elektrohidrauličkim robotskim manipulatorom
Automatizirano upravljanje elektrohidrauličkim robotskim manipulatorom
Dalibor Žgela
Elektrohidraulički robotski manipulator (EHROM) predstavlja složen, multivarijabilni sustav s tri stupnja slobode gibanja i hidraulički aktuiranom prihvatnicom, namijenjen manipulaciji predmeta velikih masa do 200 kg. Tri stupnja slobode gibanja čine rotacija postolja, rotacija dijela ruke s translacijskim članom te sama translacija ruke manipulatora, koji su također hidraulički aktuirani. Cilj ovog rada je izraditi upravljački sustav koji će omogućiti pamćenje željenih točaka...
Automatska montaža prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Automatska montaža prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Dina Frkonja
Prijenosni mehanizam protupožarne zaklopke proizvod je tvrtke Klimaoprema d.d. S obzirom na to da je proizvod sklapan ručno, potrebno je osmisliti sustav za automatsku montažu. Proizvod je potrebno rastaviti na ugradbene elemente te svaki posebno analizirati. Temeljem analize dijelova dolazimo do saznanja o načinu sklapanja ugradbenih dijelova. Nakon proučenog načina sastavljanja ugradbenih dijelova određene su radne operacije kojima će se vršiti zadatak sklapanja. Prilikom...
Automatski sustav za određivanje parametara vizijske kontrole grešaka na limu
Automatski sustav za određivanje parametara vizijske kontrole grešaka na limu
Ilija Marinović
U ovom radu obrađen je automatski tehnički sustav za određivanje optimalnih parametara vizijske inspekcije lima. S obzirom da je kontrola kvalitete lima nužna kako bi se u ranoj fazi proizvodnje pronašle greške i smanjili budući gubici, potrebno je pronaći optimalne parametre snimanja da bi greške bile što uočljivije. Tražene greške su površinska oštećenja u vidu točaka ili linija te udubljenje lima. Kako sve greške nisu jednako vidjive pod svim kutovima svijetla i kamere,...
Automatski uređaj za anatomsku prilagodbu osteosintetskih implantata u obliku trake
Automatski uređaj za anatomsku prilagodbu osteosintetskih implantata u obliku trake
Sven Gašparović
Osteosinteza je postupak spajanja kosti kirurškim putem nakon prijeloma odnosno osteotomije kosti. U tu svrhu većinom se koriste implantati izrađeni od metala u obliku žice, vijaka, čavala, ploča ili traka koje se, nakon deformiranja, vijcima pričvrste za kosti. Postupak deformiranja implantata je obvezan kako bi se geometrija implantata prilagodila konturi kosti na koju naliježe i koju fiksira. U protivnom može doći do ubrzanog labavljenja vijčanog spoja koji osigurava krutu vezu...
Automatsko niveliranje hidrauličke platforme s dizalicom
Automatsko niveliranje hidrauličke platforme s dizalicom
Domagoj Antić
U okviru ovog diplomskog rada opisan je postupak nadogradnje automatske nivelacije hidrauličke radne platforme na postojeću ručnu nivelaciju. Hidraulička radna platforma (tzv. dizalica) je Wumag WT 225 integrirana na kamion Mercedes-Benz 811 – stroj je u vlasništvu tvrtke ŠI-LA-CO. Pružen je uvid u stanje dizalice prije rada te obrazloženi razlozi uvođenja automatske nivelacije. Ključne modifikacije sustava predstavljaju zamjenu isključivo ručno aktuiranih razvodnika s...

Pages