Pages

Analiza toka u paralelnim cijevima rafinerijske peći
Analiza toka u paralelnim cijevima rafinerijske peći
Eugen Ivanović
Tema danog rada je analiza toka u radijacijskom dijelu rafinerijske peći. Cilj rada je matematički model sifona u jednoj od paralelnih cijevi rafinerijske peći te simulacija dinamike procesa zadanog sustava. Simulacija sustava je izrađena u paketu MATLAB, odnosno njegovom dodatku SIMULINK-u. Korišteni matematički model je pojednostavljeni prikaz u kojemu su izražene veličine poput temperature akumuliranog fluida, ulaznog masenog protoka tekućine, izlaznog masenog protoka isparene...
Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa
Analiza tolerancija korištenjem Monte Carlo pristupa
Luka Brozić
Ovaj rad bavi se problemom provođenja tolerancijske analize pomoću računala (eng. Computer-Aided Tolerancing (CAT)). Naglasak je posebno stavljen na statističkim metodama koje se koriste prilikom provedbe tolerancijske analize, i to posebno na Monte Carlo simulaciju. Korištenjem literature detaljno je objašnjen postupak provedbe tolerancijske analize. Također, objašnjena je i sama Monte Carlo simulacija. Na temelju primjera automobilskog konektora tvrtke Yazaki Europe Limited...
Analiza toplinskih karakteristika polimernog solarnog toplovodnog kolektora
Analiza toplinskih karakteristika polimernog solarnog toplovodnog kolektora
Petar Filipović
U ovom radu je napravljen model za određivanje toplinskih karakteristika toplovodnog solarnog kolektora izrađenog od polimera kao dijela optimizacije i izrade prototipa. Rad je proveden u nekoliko faza. Na početku je dan pregled literature vezane uz dosadašnji razvoj polimernih kolektora. U prvoj fazi je razvijen analitički model klasičnog pločastog solarnog kolektora. Za verifikaciju analitičkog modela koristili su se rezultati ispitivanja koje je proveo Laboratorij za toplinu i...
Analiza toplinskih tokova između susjednih stanova u višestambenoj građevini
Analiza toplinskih tokova između susjednih stanova u višestambenoj građevini
Slaven Prajdić
U radu je proanalizirana problematika toplinskih tokova između susjednih stanova u višestambenoj građevini. Promatran je stan u višestambenoj građevini koji se nalazi okružen drugim stanovima koji održavaju konstantnu temperaturu. Napravljen je matematički model kojim su obuhvaćeni toplinski tokovi između stanova kao i akumulacija topline u konstruktivnim elementima građevine. Simulirana su tri scenarija vođenja temperature unutar susjednih stanova: režim s konstantnom...
Analiza točnosti pozicioniranja neurokirurškog robota
Analiza točnosti pozicioniranja neurokirurškog robota
Ivan Filipović
U ovom radu je provedena analiza preciznosti pozicioniranja eksperimentalnog postava NERO robotskog sustava. Rad pokriva sve radnje potrebne za provedbu analize. Eksperimentalni postav je osmišljen tako da prikaže princip rada rotacijskih osi lučnog sustava pozicioniranja. U radu je provedena izrada upravljačkih aplikacija, mjerenje mjernim sustavom FAROarm te analiza i korekcija pozicioniranja.
Analiza tragova trošenja cijevi lovačkog oružja
Analiza tragova trošenja cijevi lovačkog oružja
Marin Ambrušec
U radu je ispitan uzorak cijevi lovačkog oružja kalibra 8x57 mm koji se danas koristi kao najučestalije oružje za lov na raznoliku vrstu divljači. Provedeni su postupci mjerenja tvrdoće po Vickersu. Postupci su provedeni u laboratoriju za toplinsku obradu. Ispitani su mehanizmi trošenja u kanalu cijevi. Proces samog trošenja cijevi dovodi do istrošenosti cijevi. Defnirani su materijali od kojih se izrađuju cijevi lovačkog oružja. Rengenskom analizom utvrđeno je da se moraju...
Analiza tragova trošenja kod endoproteza kuka
Analiza tragova trošenja kod endoproteza kuka
Ozren Eterović
Zamjena zgloba kuka umjetnim danas je najčešći rutinski zahvat u ugrađivanju endoproteza. Razvoj endoproteza napredovao je od svojih početaka sve većim razvojem novih materijala i tehnologija proizvodnje. Životi vijek endoproteze procjenjuje se na 10 – 15 godina. Osnovni cilj ovog rada je objasniti od koji se elementa sastoji endoproteza kuka, od kojih je materijala izrađena te dati uvid u trošenje tribopara endoproteze. U teoretskom dijelu rada opisani su biomaterijali koji...
Analiza tragova trošenja tribo para zub - zubna udlaga
Analiza tragova trošenja tribo para zub - zubna udlaga
Mihael Stanić
U radu su analizirani tragovi trošenja klizanjem na snimkama uzorka od materijala PMMA, snimane SEM mikroskopom. Bruksizam je nesvrhovita i prekomjerna aktivnost žvačnih mišića, a uzrokuje kretnje stiskanja i/ ili škripanja zuba. Bruksizam je dnevna ili noćna parafunkcijska aktivnost koja za posljedicu ima prekomjerno trošenje tvrdih zubnih tkiva. Dobiveni rezultati prikazani su tablično i u obliku dijagrama, uz snimke SEM-a.
Analiza trošenja poljoprivredne opreme
Analiza trošenja poljoprivredne opreme
Josip Novak
Trošenje alata i radnih dijelova strojeva normalna je pojava pri njihovom radu. Trošenje ima mnogo uzroka, a najčešće se javlja kod dodira dviju ili više površina, dodira površine s česticama ili kapljevinom. Obično se karakterizira kao nepoželjna pojava koja dovodi do smanjenja funkcionalnosti ili kvara dijelova. Zbog toga se od druge polovice 20. stoljeća intenzivno razvija nova znanost nazvana tribologija, koja opisuje trenje i trošenje, a cilj joj je povećati radni vijek i...
Analiza trošenja zupčanika diferencijalnog prijenosnika u pogonskom sustavu motornog vozila
Analiza trošenja zupčanika diferencijalnog prijenosnika u pogonskom sustavu motornog vozila
Ivan Husajina
U ovome radu biti će opisana svrha diferencijalnog prijenosa, od kojih se elemenata sastoji, materijala od kojih se proizvodi te proizvodni postupci kojim se proizvode zupčanici diferencijalnog prijenosa. Diferencijalni prijenos je sklop koji se kod vozila rijetko, gotovo, nikad ne mijenja. Služi za prenošenje okretnog momenta na pogonske kotače koji se okreću različitim kutnim brzinama pri kretanju vozila kroz zavoj. U radu će se analizirati trošenje zupčanika diferencijalnog...
Analiza trošenja zupčanika reduktora vozila pogonjenog na sva četiri kotača
Analiza trošenja zupčanika reduktora vozila pogonjenog na sva četiri kotača
Goran Vajdić
U ovom radu opisane su vrste i namjene vozila s pogonom na sva četri kotača, te su prikazani i objašnjeni dijelovi transmisije. Provedena su ispitivanja uzorka zupčanika reduktora i uzorka osovine diferencijala, te su analizirani dobiveni rezultati.
Analiza tržišta medicinskih vozila u Republici Hrvatskoj
Analiza tržišta medicinskih vozila u Republici Hrvatskoj
Matko Jakovljević
Tema završnog rada je analiza tržišta medicinskih vozila u Republici Hrvatskoj. Rad donosi kratak uvid u razvoj i značaj medicinskih vozila tijekom povijesti, prikaz zakonskih i podzakonskih akata obavljanja djelatnosti medicinskog prijevoza, te popis i pokrivenost Hrvatske zdravstvenim ustanovama koje se bave navedenim. Prema podacima za razdoblje 2009 – 2014., gotovo svako treće vozilo hitne pomoći ne zadovoljava pravilnikom propisane uvjete. Rezultati analize pokazuju da broj...

Pages