Pages

Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Analiza ovjesa bolida Formule Student u programskom paketu Adams Car
Paolo Berljavac
U ovom je radu prikazan razvoj sustava ovjesa Formula Student bolida RT06E gledano kroz analizu kinematičkih i dinamičkih značajki. U sklopu rada je provedena analiza kinematičkih značajki sustava ovjesa bolida, analitički proračun opružno-prigušnih karakteristika bolida te je promatrano dinamičko ponašanje bolida kroz multibody dynamics simulacijske alate.Prvotno su prezentirani ciljevi postavljeni pri razvoju ovog sustava vozila. Nadalje, navedena su konstrukcijska ograničenja...
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Analiza oštećenja alata za provlačenje aluminija
Hrvoje Leko
Na alatu za provlačenje aluminija došlo je do loma u tijeku proizvodnje. Alat je izrađen od alatnog čelika za topli rad. Analizom prijelomnih površina kao i osnovnog materijala uzorka potrebno je definirati uzrok loma. Glavni alati za pronalazak uzroka lomu su svjetlosna i elektronska mikroskopija metalografski pripremljenih uzoraka te mjerenje tvrdoće i mikrotvrdoće uzorka.
Analiza oštećenja posude od nehrđajućeg čelika
Analiza oštećenja posude od nehrđajućeg čelika
Fran Glišić
U ovom radu obrađene su prednosti i mane posuda od nehrđajućeg čelika u suvremenoj proizvodnji vina. Uvodni dio rada obrađuje bačve od nehrđajućeg čelika i njihovo održavanje, te zaštitu vina od oksidacije. Također obrađuje vrste čelika, njihovu podjelu, te glavne karakteristike i kemijski sastav. Obrađena je i tehnologija koja se koristi u proizvodnji posuda od nehrđajućeg čelika, odnosno elektrootporno točkasto zavarivanje, njegovi parametri, značajke i greške. Opisom...
Analiza pada tlaka kroz burobrane napravljene iz profila različitih poprečnih presjeka
Analiza pada tlaka kroz burobrane napravljene iz profila različitih poprečnih presjeka
Matija Pacak
Prvi dio ovog rada sastoji se od opisa burobrana, njegove primjene i dosadašnjih istraživanja na tom području. Zatim je dana kratka povijesti računalne dinamike fluida. Nakon toga slijedi kratak opis numeričkih modela turbulencije i metode konačnih volumena koja se koristi u ovom radu. Prikazan je i način diskretizacije općeg zakona očuvanja. Zatim je, uz pomoć programskog paketa FLUENT, numerički simulirano strujanja kroz "beskonačne" prepreke napravljene od profila različitog...
Analiza parametara pri bušenju kosti lubanje
Analiza parametara pri bušenju kosti lubanje
Kristijan Lucijetić
Ljudska lubanja (lat. cranium) je koštana osnova glave koja je pozicionirana na vrhu kralježnice. Tvori osnovu lica te štiti i obavija mozak i osjetne organe. Bušenje je vrsta obrađivanja odvajanjem čestica kod koje alat vrši glavno gibanje, rotaciju, i posmično gibanje, translaciju, a služi za izradu provrta. Prilikom oštećenja mozga pristupa se operativnom zahvatu bušenja lubanje, kraniotomiji. Kraniotomija predstavlja jednu od najstarijih vrsta operacije. Koristi se prilikom...
Analiza performansi bespilotne letjelice HUSZ Tern
Analiza performansi bespilotne letjelice HUSZ Tern
Jerko Čulina
U ovom radu analizirane su performanse bespilotne letjelice HUSZ Tern. Bespilotna letjelica HUSZ Tern napravljena je za potrebe natjecanja Air Cargo Challenge, a ujedno je i pobjednik istoimenog natjecanja u Stuttgartu 2015 godine. U radu najprije se prikazala geometrija letjelice HUST Tern, zatim aerodinamički koeficijenti uzgona i otpora letjelice, analiza pogona letjelice i performanse letjelice za različite uvjete leta koji su simulirani preko različitih masa letjelice i različitih...
Analiza performansi električnog aviona
Analiza performansi električnog aviona
David Haber-Zelanto
Tema ovog završnog rada jest analiza performansi potpuno električnog akrobatskog zrakoplova u horizontalnom letu i penjanju kao i usporedba istih s performansama ekvivalentnog aviona sa klipnim motorom. Također se procjenjuje otpor i računaju značajke pogonskog sustava potrebne za samu analizu. Analizirani zrakoplov i njegove karakteristike usvojeni su po uzoru na trenutno vrlo atraktivan i zanimljiv, potpuno električni zrakoplov-Extru 330LE, dok model zrakoplova s kojim se on...
Analiza performansi električnog propelerskog poslovnog zrakoplova
Analiza performansi električnog propelerskog poslovnog zrakoplova
Matko Jelašić
U ovom završnom radu analiziraju se performanse zrakoplova nove generacije kojega pokreće električna energija. Za primjer zrakoplova na kojemu će se zasnivati analiza uzet je poslovni električni zrakoplov Alice iz izraelske tvrtke Eviation. U početnom djelu rada istraženi su dostupni podaci te se pomoću njih oblikuje tražena geometrija koja je od važnosti za daljnje proračune. Podatke koji nisu nađeni bilo je potrebno procijeniti pomoću literature te usporedbom sa...
Analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova
Analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova
Damjan Konjevod
Tema ovog završnog rada je analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova Chengdu J-20, dvomotornog jednosjeda s mogučnošću prikrivanja odraza konfiguracije kanard - delta krilo koji je prošle godine uvršten u kineske zračne snage. U svrhu te analize promatrat će se zrakoplov značajkama nalik na J-20 kojemu je dodijeljen mlazni motor modeliran prema sličnim motorima te koji po karakteristikama nalikuje motoru AL-31FM2 zrakoplova J-20. Usvojena je polazna geometrija i...
Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Ivan Vidović
Tema ovog završnog rada je analiza i usporedba performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije. Promatrat će se zrakoplovi koji prema karakteristikama nalikuju MiG-21bis i F-16 Block52. Na početku su izračunate sve karakteristike otpora za MiG-21 sa raketama i bez njih, kao i za F-16 sa raketama. Nakon čega se računaju karakteristike pogona. Pomoću sile pogona i otpora prikazana su područja mogućeg leta na različitim visinama, u kojima pogonska sila nadjačava...
Analiza podrške komunikaciji u procesu konstruiranja
Analiza podrške komunikaciji u procesu konstruiranja
Edit Kišmartin
Komunikacija se smatra ključnim faktorom u kontekstu timova pri konstruiranju i razvoju proizvoda. Može se reći kako su principi, ustaljeni obrasci i načini komuniciranja unutar tvrtke, u okolini tvrtke te na globalnoj razini značajni indikatori učinkovitosti poslovanja, što se dakako uvelike odražava i na sam ishod (proizvod). Upravo zato je vrlo važno pomno pratiti taj proces te ga kroz vrijeme konstantno poboljšavati i optimizirati. U prvome dijelu ovoga rada dat je pregled i...
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Daniel Filković
U ovom je diplomskom radu razvijena varijanta metode panela za proracun potencijalnog opstrujavanja trodimenzionalnih aerodinamickih konfiguracija. Program se temelji na diskretizaciji geometrije tijela kombinacijom cetverokutnih panela s konstantnom raspodjelom izvora i dipola te pronalaženju njihovih vrijednosti uz odgovarajuci rubni uvjet. Iz vrijednosti dipola se kasnije lako dolazi do polja brzine i tlaka te na kraju i aerodinamickih koeficijenata koji su i krajnji interes. Program je...

Pages