Pages

Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Bepo Lukač
Analiza povrata investicije i njene isplativosti generalno bitan je dio zadataka koje pokriva današnje industrijsko inženjerstvo. Ukoliko se radi o investiciji koja je značajan izdatak za tvrtku, u slučaju neuspjeha te investicije može se dovesti u pitanje poslovanje cijele tvrtke te se stoga velika pozornost pridaje analizama investicija. U ovom radu prikazana je analiza isplativosti investicije u automatizaciju dijela proizvodnog procesa u malom razvojnom poduzeću koje se bavi...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji
Tomislav Breški
Tema ovog završnog rada je analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj konstrukciji. Prije same analize, koja se temelji na principima metode konačnih elemenata kratko je opisana zadana konstrukcija, te mehanička i toplinska svojstva materijala deformabilnih ploča korištenih u sklopu. Numerička analiza izvodi se u programskom paketu ABAQUS, te je stoga u ovome radu dan kratak osvrt na teorijsku podlogu navedenog programskog paketa. Također, opisani su korišteni...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj ljuskastoj konstrukciji
Matej Markulin
U radu su analizirana naprezanja, deformacije, pomaci i raspored temperature u toplinski opterećenoj konstrukciji sastavljene od 3 paralelno postavljene ploče. Ploče su ukliještene s donje strane, a s gornje su međusobno povezane preko idealno krute ploče. Idealno kruta ploča se ne deformira već prenosi sve pomake donjih ploča. Konstrukcija je opterećena dovođenjem topline na srednju ploču. Numerička analiza se provodi pomoću programskog paketa ABAQUS. Kao konačni elementi...
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Analiza naprezanja i deformacija u toplinski opterećenoj štapnoj konstrukciji
Josip Arland
U ovom radu analizirana je toplinski opterećena konstrukcija. Uslijed toplinskog opterećenja javljaju se deformacije, naprezanja te pomaci promatrane konstrukcije. Varijacijom vrste opterećenja konstrukcije mijenjaju se raspodjele temperatura, deformacija, naprezanja te pomaka. Provedene toplinske analize verificirane su analitičkim putem te uspoređene s rezultatima dobivenima pomoću programskog paketa Abaqus. Provedene verifikacije su sljedeće: promjena temperaturnog polja,...
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Analiza naprezanja komponenti ovjesa bolida Formule student
Ljudevit Putarek
U ovom radu prikazana je analiza naprezanja gornjeg prednjeg ramena ovjesa trkaćeg bolida Formule student Strix. U sklopu rada napravljena je analiza naprezanja ramena ovjesa za statičko opterećenje te za dinamičko opterećenje u ispitnoj proceduri Skidpad. Ovjes je modeliran u programskom paketu Solidworks 2014. Nakon određivanja vanjskog opterećenja u programskom paketu CarSim 8.1., izračunate su reakcijske sile u Solidworks Motionu za tri slučaja statičkog opterećenja. Nadalje,...
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Karla Zuanović
U radu je izvršena numerička analiza pojednostavljene aluminijske konstrukcije ovjesne jedrilice sastavljene od kruto vezanih cijevi. Povijest zmajarstva, dijelovi uobičajene ovjesne jedrilice te princip po kojem leti su opisani u uvodnom prvom poglavlju. Navedena je i razlika između padobranskih jedrilica, ovjesnih jedrilica i jedrilica. U drugom poglavlju prikazana je geometrija konstrukcije koja će se analizirati, napravljena prema uzoru na komercijalnu jedrilicu PULMA 2000....
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Mile Družijanić
Zadatak ovog rada je analizirati raspodjelu naprezanja koja se javlja u području otvora zrakoplovne konstrukcije uslijed savijanja i uvijanje zrakoplovne konstrukcije. Analiza je izvršena analitički i numerički koristeći Abaqus/Standard računalni paket koji omogućuje analizu metodom konačnih elemenata. Rezultati analitičkog proračuna su prikazani u poglavlju 2, a rezultati numeričke analize u poglavljima 3 i 4. Mreža konačnih elemenata se sastoji od ljuskastih i grednih...
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Jan Juraj Đeverlija
U ovom radu prikazana je analitička i numerička analiza naprezanja u konstrukciji trupa koja sadrži veliki otvor pri opterećenju unutarnjim tlakom. Analitički model dostupan u literaturi, programiran je u računalnom programu Matlab. Numerička analiza provedena je u programskom paketu Abaqus/Standard. Pri izradi modela, pojednostavljene geometrije konstrukcije trupa, korišten je programski paket SolidWorks. Rezultati analiza prikazani su u poglavlju 5. U zaključku je napisan...
Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Roman Širanović
Tema ovog diplomskog rada je izvršiti analizu naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju. Računalno modeliranje geometrije izvršeno je pomoću programa SolidWorks, a numerička analiza programom Abaqus/Explicit. Na početku rada iznesen je pregled zaštitne motociklističke opreme, te je opisana konstrukcija kacige. Prilikom modeliranja glave korištene su CT snimke za dobivanje geometrijske reference za model lubanje. Validacija numeričkog modela glave izvršena je...
Analiza naprezanja na aneurizmi abdominalne aorte
Analiza naprezanja na aneurizmi abdominalne aorte
Adriana Čorić
Aneurizma abdominalne aorte lokalizirano je proširenje abdominalne aorte i bolest je koja se razvija tijekom razdoblja od nekoliko desetaka godina, a česta komplikacija bolesti je ruptura aneurizme. Liječenje aneurizme svodi se na operativni zahvat, koji se preporuča ukoliko je maksimalni promjer aneurizme veći od 5-5,5 cm ili ako aneurizma raste brže od 1 cm/god. Operativni zahvata nosi sa sobom određene rizike, naročito jer je aneurizma bolest koja pretežno zahvaća stariji dio...
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Ivan Badurina Žakan
Oštećenja nastala udarom tuče stvarna su prijetnja za integritet dijelova konstrukcije zrakoplova kao što su napadni rubovi, nos zrakoplova, i usisnici motora. Iako analiza vremenskih uvjeta smanjuje vjerojatnost udara tuče, ponekad prolaz kroz oluju postaje neizbježan i, u takvom slučaju, obvezno je da konstrukcije zrakoplova pokazuju odgovarajuću razinu tolerancije na štetu uzrokovanu udarom tuče. Stoga, kako su eksperimentalni testovi skupi i kompleksni, važno je razviti...
Analiza naprezanja u debelostijenim cilindričnim posudama i cijevima
Analiza naprezanja u debelostijenim cilindričnim posudama i cijevima
Luka Kovačić
U radu je provedena analiza naprezanja i deformacija u debelostijenim cijevima. Proračuni su provedeni analitički i numerički metodom konačnih elemenata u programskom paketu Abaqus. Proračun u elastičnom području proveden je kako bi se verificirala numerička rješenja, ispitala konvergencija te odabrao optimalan tip konačnih elemenata. Promatran je slučaj otvorene cijevi opterećene konstantnim unutarnjim tlakom. Uspoređeni su rezultati dobiveni korištenjem različitih konačnih...

Pages