Pages

Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Analiza i poboljšanje apsolutne točnosti robota za primjenu u neurokirurgiji
Tomislav Jakšić
Industrijski roboti su danas postali nezamjenjivi dio moderne industrije a njihovim brzim razvojem počeli su se primjenjivati i u područjima medicine, ponajviše u neurokirurškim zahvatima. Najveći nedostatak takvih robotskih sustava je loša apsolutna točnost koja nastaje iz grešaka kinematičkog lanca, grešaka korištenog vizijskog sustava i ostalih alata koji se primjenjuju. Problem postizanja zadovoljavajuće apsolutne točnosti će biti glavni predmet razmatranja ovoga rada....
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Analiza i poboljšanje pouzdanosti uređaja za nerazorno ispitivanje zavara tlačnih posuda reaktora
Danko Lipovac
Koncepti pouzdanosti i analize pouzdanosti sve više dobivaju na važnosti povećanjem složenosti proizvoda i porastom zahtjeva krajnjih korisnika. To je posebice izraženo u postrojenjima visokih rizika, poput nuklearnih elektrana, gdje je pouzdanost ključan aspekt u očuvanju integriteta postrojenja, ali i sprječavanja dugotrajnog zastoja rada elektrane do kojeg može doći uslijed kvarova uređaja kojima se vrši inspekcija pojedinih dijelova postrojenja. Upravo iz tog razloga cilj...
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Analiza i preoblikovanje buggy vozila
Denis Mlivić
U radu je opisan postupak pretvorbe postojećeg 1:8 buggy modela automobila na daljinsko upravljanje u 1:8 GT model. Rad počinje uvodom u svijet automodelarstva, specifično te dvije kategorije te opisuje njihove temeljne razlike. Potom opisuje bitne korake u procesu prenamjene modela. Buggy model automobila na daljinsko upravljanje namijenjen je za utrke po prvenstveno zemljanoj podlozi, s mnogim skokovima i preprekama na stazi. S druge strane, 1:8 GT model automobila namijenjen je...
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora
Sara Ugrinić
Tema ovog rada je analiza i prijedlog poboljšanja konstrukcije kućišta visokotlačnog plinskog aktuatora. Aktuator je uređaj koji se nalazi na blokadnoj plinskoj stanici i unutar njegovog kućišta nalaze se elementi koji služe za zatvaranje slavine plinovoda. Kućište aktuatora analiziranog u ovom radu je u zavarenoj izvedbi. Nedostatak zavarenog kućišta je dugotrajna proizvodnja što produžuje rok isporuke. U ovom radu predloženo je nekoliko izvedbi lijevanog kućišta koje bi...
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Analiza i projektiranje hidrauličkih sustava korištenjem softvera Simster
Mislav Petanjak
Rad prikazuje karakteristike, način rada, projektiranje i simulaciju radnog stroja WIM-14 CNC WCS 5AX, odnosno hidrauličkog sustava u softveru Simster njemačke tvrtke s područja hidraulike Bosch-Rexroth. Opisana je realna hidraulička shema i sve korištene komponente te samo funkcioniranje stroja, dio po dio. Zatim je iz realne hidraulične sheme izrađen simulacijski model u softveru Simster koji je temelj ispitivanja ovoga rada te su dani različiti dijagrami sustava kao rezultati...
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Analiza i unaprjeđenje proizvodnje obiteljske vinarije
Zvonimir Jagunić
U radu su opisani svrha i značaj obiteljskih gospodarstava, s naglaskom na vinarsku proizvodnju. Obiteljska gospodarstva su veličinom mali ali konkurentni proizvođači. Na primjeru obiteljske vinarije, razmotrene su mogućnosti raznih oblika unaprjeđenja proizvodnje i poslovanja. U radu je razvijeno i predstavljeno inovativno idejno rješenje senzorskog uređaja za praćenje procesa sekundarne fermentacije pjenušca u boci (Smartcork). Opisana je važnost mjerenja parametara, načinjen...
Analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade komponenti za automobilsku industriju
Analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade komponenti za automobilsku industriju
Ante Radović
Tema ovog diplomskog rada je analiza i unaprjeđenje proizvodnog procesa izrade kutije pretinca u poduzeću za proizvodnju automobilskih komponenti. Kutija pretinca koja se ugrađuje u unutrašnjost automobila nastaje cikličkim postupkom injekcijskog prešanja. S obzirom na zahtjeve za povećanjem kvalitete komponenti proizvoda potrebno je razmotriti moguća rješenja. Kontinuirano unaprjeđenje temelj je održanju zadovoljavajuće razine kako kvalitete tako i ostalih ključnih pokazatelja...
Analiza i usporedba numeričkih metoda pri rješavanju biharmonijske jednadžbe
Analiza i usporedba numeričkih metoda pri rješavanju biharmonijske jednadžbe
Duvnjak Krešimir
U inženjerskoj praksi se često nailazi na probleme koji zahtjevaju rješavanje parcijalnih diferencijanih jednadžbi (PDJ), što je često vrlo složeno ili nemoguće bez približnih rješenja. Jedne od najraširenijih metoda u inženjerskoj i znanstvenoj praksi su metoda konačnih elemenata i metoda konačnih razlika. Za procjenu takvih rješenja je potrebno puno iskustva, i često zahtjevaju dodatne provjere. Da bi se rezultat dobiven tim metodama mogao provjeriti, može se zadati...
Analiza induciranog otpora pri strujanju oko stražnjeg krila natjecateljskog automobila
Analiza induciranog otpora pri strujanju oko stražnjeg krila natjecateljskog automobila
Antonio Ždravac
Kod natjecateljskih automobila, u cilju ostvarivanja što veće sile na podlogu, pribjegava se posebnom oblikovanju podvozja automobila, te ugradnji prednjeg i stražnjeg krila. Željeno povećanje aerodinamičke sile ostvaruje se izvedbom krila s velikim specifičnim aerodinamičkim opterećenjem i to najčešće kao krila male vitkosti. U ovom radu su istražene strujne pojave pri opstrujavanju zadanog modela stražnjeg krila natjecateljskog automobila s posebnim osvrtom na inducirani...
Analiza integracije električne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka Mljeta usporedbom EnergyPLAN i NEPLAN alata za energetsko planiranje
Analiza integracije električne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka Mljeta usporedbom EnergyPLAN i NEPLAN alata za energetsko planiranje
Mirko Ivačić
U ovom radu opisana je analiza integracije električne energije iz obnovljivih izvora u energetski sustav otoka Mljeta primjenom EnergyPLAN i NEPLAN alata za energetsko planiranje. Kako bi se odredio utjecaj obnovljivih izvora na energetski sustav otoka korišten je NEPLAN model te je dan opis samog programa i modula koje on koristi. S obzirom na to da su analize i mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije na otoku Mljetu opisane u nekoliko istraživačkih radova, ukratko...
Analiza integracije krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom električne i toplinske energije u postojeći energetski sustav
Analiza integracije krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom električne i toplinske energije u postojeći energetski sustav
Luka Vržogić
Potrošač s vlastitom proizvodnjom energije dobiva sve značajniju ulogu u trenutnoj energetskoj tranziciji gdje će se u konačnici pomoću pametnih mreža ostvariti dvosmjerni protok energije i informacija u novo izgrađenom energetskom sustavu. Glavni cilj energetske tranzicije je prestanak korištenja fosilnih goriva i prebacivanje na obnovljive izvore energije gdje će distribuirana proizvodnja energije biti najbolji odgovor na sve veću potražnju za energijom. Cilj ovog rada je...

Pages