Pages

Analiza parametara pri bušenju kosti lubanje
Analiza parametara pri bušenju kosti lubanje
Kristijan Lucijetić
Ljudska lubanja (lat. cranium) je koštana osnova glave koja je pozicionirana na vrhu kralježnice. Tvori osnovu lica te štiti i obavija mozak i osjetne organe. Bušenje je vrsta obrađivanja odvajanjem čestica kod koje alat vrši glavno gibanje, rotaciju, i posmično gibanje, translaciju, a služi za izradu provrta. Prilikom oštećenja mozga pristupa se operativnom zahvatu bušenja lubanje, kraniotomiji. Kraniotomija predstavlja jednu od najstarijih vrsta operacije. Koristi se prilikom...
Analiza performansi bespilotne letjelice HUSZ Tern
Analiza performansi bespilotne letjelice HUSZ Tern
Jerko Čulina
U ovom radu analizirane su performanse bespilotne letjelice HUSZ Tern. Bespilotna letjelica HUSZ Tern napravljena je za potrebe natjecanja Air Cargo Challenge, a ujedno je i pobjednik istoimenog natjecanja u Stuttgartu 2015 godine. U radu najprije se prikazala geometrija letjelice HUST Tern, zatim aerodinamički koeficijenti uzgona i otpora letjelice, analiza pogona letjelice i performanse letjelice za različite uvjete leta koji su simulirani preko različitih masa letjelice i različitih...
Analiza performansi električnog aviona
Analiza performansi električnog aviona
David Haber-Zelanto
Tema ovog završnog rada jest analiza performansi potpuno električnog akrobatskog zrakoplova u horizontalnom letu i penjanju kao i usporedba istih s performansama ekvivalentnog aviona sa klipnim motorom. Također se procjenjuje otpor i računaju značajke pogonskog sustava potrebne za samu analizu. Analizirani zrakoplov i njegove karakteristike usvojeni su po uzoru na trenutno vrlo atraktivan i zanimljiv, potpuno električni zrakoplov-Extru 330LE, dok model zrakoplova s kojim se on...
Analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova
Analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova
Damjan Konjevod
Tema ovog završnog rada je analiza performansi modernog lovačkog zrakoplova Chengdu J-20, dvomotornog jednosjeda s mogučnošću prikrivanja odraza konfiguracije kanard - delta krilo koji je prošle godine uvršten u kineske zračne snage. U svrhu te analize promatrat će se zrakoplov značajkama nalik na J-20 kojemu je dodijeljen mlazni motor modeliran prema sličnim motorima te koji po karakteristikama nalikuje motoru AL-31FM2 zrakoplova J-20. Usvojena je polazna geometrija i...
Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Analiza performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije
Ivan Vidović
Tema ovog završnog rada je analiza i usporedba performansi zrakoplova u penjanju primjenom metode ukupne energije. Promatrat će se zrakoplovi koji prema karakteristikama nalikuju MiG-21bis i F-16 Block52. Na početku su izračunate sve karakteristike otpora za MiG-21 sa raketama i bez njih, kao i za F-16 sa raketama. Nakon čega se računaju karakteristike pogona. Pomoću sile pogona i otpora prikazana su područja mogućeg leta na različitim visinama, u kojima pogonska sila nadjačava...
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Daniel Filković
U ovom je diplomskom radu razvijena varijanta metode panela za proracun potencijalnog opstrujavanja trodimenzionalnih aerodinamickih konfiguracija. Program se temelji na diskretizaciji geometrije tijela kombinacijom cetverokutnih panela s konstantnom raspodjelom izvora i dipola te pronalaženju njihovih vrijednosti uz odgovarajuci rubni uvjet. Iz vrijednosti dipola se kasnije lako dolazi do polja brzine i tlaka te na kraju i aerodinamickih koeficijenata koji su i krajnji interes. Program je...
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Mislav Tadić
Borbena oklopna vozila na gusjenicama sastavni su dio svake moderne vojske i čine temeljni obrambeni i udarni dio kopnenih snaga. Njihova pokretljivost jako je bitan aspekt u pogledu borbene sposobnosti. U prvom dijelu završnog rada objašnjeno je što se sve smatra pod pokretljivošću borbenog oklopnog vozila. Također je napravljen pregled specifičnih razlika u sustavima i kretanju vozila na gusjenicama u odnosu na vozila na kotačima. Objašnjena je teorija kretanja vozila na...
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Marin Duboković
Drvo je građevni materijal za brojne vrste konstrukcija, uključujući i brodograđevne. Odlikuju ga jednostavna dostupnost, obradivost, trajnost i ekološka prihvatljivost. Drvo je tisućljećima bilo jedini konstrukcijski materijal u brodogradnji. Drvo je danas prvi izbor za gradnju nekih od najjednostavnijih brodica, ali i najekskluzivnijih jahti. U kombinaciji sa suvremenim kompozitnim materijalima, ono pruža izuzetna toplinsku i akustičnu izolaciju. Konstrukcije od drveta su veoma...
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Josip Štivić
Vozila s prikolicom danas su čest sudionik u prometu te je stoga važno osigurati sigurno i efikasno sudjelovanje u prometu takvog vozila. Jedan od značajnih pobudnih faktora na stabilnost same prikolice jest bočna pobuda na prikolicu. Izvor bočne pobude može biti npr. bočni udar vjetra, djelovanje centrifugalne sile u vožnji zavojem, zakret volana, poprečni nagib podloge i sl. Ona uzrokuje smetnje u stabilnosti kako prikolice tako i vučnog vozila te može dovesti do gubitka...
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Livia Abičić
Zbog ograničavanja brzine vožnje vozila i povećavanja sigurnosti prometovanja, na ceste se postavljaju različite prepreke za smirivanje prometa. U radu je analizirano ponašanje vozila prilikom prelaska preko prepreka za smirivanje prometa. Prikazano je zakonsko uređenje područja signalizacije i opreme za smirivanje prometa kao i prikaz i opisi različitih simulacijskih modela koji se koriste u analizi dinamike vozila u ispitnoj proceduri s vertikanom pobudom. Simulacije su izrađene u...
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Leon Lepoša
Za potrebe „Završnog rada“ preddiplomskog dijela studija napravljena je analiza potrošnje energije za hlađenje i grijanje karakteristične zgrade u programskom sučelju „TRNSYS 16“. Analizirana su 24 različita slučaja u ovisnosti o tipu zgrade, gradu u kojem se nalaze te vrsti zasjenjenja na prozorima. Dobiveni rezultati su uspoređeni i verificirani sa danas prihvatljivim proračunskim alatima, te su dani neki opći prijedlozi i zaključci kako smanjiti potrošnju energije za...
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Matija Hoić
Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za sam postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi...

Pages