Pages

Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Analitička usporedba Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede
Kristijan Kubik
Tema ovog rada analitička je usporedba Euler Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede. Kroz povijesni pregled razvoja teorije savijanja grede, upoznajemo se sa temeljnim problemima i pretpostavkama koje se moraju uvesti kako bi se formulacija teorije savijanja mogla na razumljiv i smislen način protumačiti te kako bi pronašla mjesto u inženjerskoj praksi. Prikazani su detaljni izvodi Euler-Bernoullijeve i Timošenkove teorije savijanja grede, kao i međusobna usporedba...
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Analitički model za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije
Antonio Jurić
U radu su prikazani analitički modeli za predviđanje naprezanja u parodontnom ligamentu kod ortodontske terapije. Ortodoncija kao specijalistička grana stomatologije predstavljena je u uvodnom prvom poglavlju. Navedeni su primarni ciljevi i trenutni izbori liječenja te njihove prednosti i nedostaci. U drugom poglavlju prikazana je klasifikacija i morfologija zubi te je opisana građa i funkcija zubi kao i okolnih tkiva. Posebno su naglašeni parodontni ligament i alveolna kost jer...
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Analitički pristup dinamici kotača uzrokovanoj neravninama na kolniku
Hrvoje Štefančić
Završni rad sadrži uvodna razmatranja u kojima je sustav neovisnog ovjesa rasčlanjen na dijelove. Pojašnjen je smještaj na vozilu i opisana je svrha ugradnje ovjesa na vozilo. Opisane su funkcije i napravljena je podjela prema vrsti izvedbe sustava ovjesa. Slijedi analiza i opis radova na temu načina izračunavanja, predviđanja, modeliranja i analize kontaktnih sila s podlogom, procjenjivanja povećanja dinamičkog faktora prenesenog opterećenja na podlogu i prigušna...
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Analiza Strategije održivog razvoja - Zeleni plan Istre i izgradnje bloka C termoelektrane Plomin
Carlo Vale
U ovom završnom radu analizirano je ponašanje energetskog sustava Istarske županije prema strategiji održivog razvoja – Zeleni plan Istre, uključujući planove za izgradnju bloka C termoelektrane Plomin. U vidu završnog rada, osim referentnog modela za 2012. godinu koji uključuje TE Plomin I i II, analizirano je još nekoliko scenarija za 2030. godinu u računalnom programu EnergyPLAN. Prvi scenarij, osim postrojenja predviđenih Zelenim planom, uključuje gradnju TE Plomin na...
Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Damir Karlić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza utjecaja leta u formaciji, na vrijednosti ukupnog otpora, doleta, trajanja leta i općenito aerodinamičkih značajki pratećeg aviona, pri čemu se u letu u formaciji nalaze dvije različite letjelice. Cilj analize je bio prikupiti podatke o navedenim veličinama za različite međusobne položaje letjelica te na temelju njih ustanoviti da li je takav let izvediv i koje su razlike u odnosu na referentno stanje u samostalnom letu. Za izračun se...
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Mirna Inge Barać
U radu je opisana kombinirana teorija elementarnog kraka i teorije diska, s osnovnim pretpostavkama, prednostima i izrazima. Zatim je razrađen model za numeričku implementaciju navedene teorije te je primjenjen na dva propelera poznate geometrije, a rezultati su potvrđeni usporedbom s eksperimentalnim mjerenjima. Pri tome je razmatran utjecaj Reynoldsovog broja na aerodinamičke karakteristike aeroprofila u presjeku krakova, dok su utjecaj Machovog broja i gubitak na vrhovima krakova...
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Matko Jakovljević
Određivanje broja transportnih sredstava jedna je od ključnih faza projektiranja i analize transportnih sustava sredstava prekidnog toka. Općenito gledajući, broj vozila predstavlja količnik potrebnog ukupnog transportnog vremena i promatranog raspoloživog vremena. Jedna od ključnih komponenti potrebnog ukupnog transportnog vremena je prazna (povratna) vožnja čije vrijeme se određuje simulacijom (stvarno vrijeme) ili raspoloživim analitičkim modelima (procijenjeno vrijeme). Ovim...
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Jure Josip Cicvarić
U okviru ovog rada, nastoje se opisati ozljede koljenog zgloba koje se javljaju kao posljedica sportskih i rekreativnih aktivnosti. Kako bi se što bolje razumijele ozljede, prvotno je opisana anatomska građa koljenog zgloba. U koljenu se uzglobljuju tri kosti: femur, tibija i patela. Za stabilnost zgloba najviše su zaslužni ligamenti, dok meniskusi pravilno raspodjeljuju tlak u zglobu i smanjuju vibracije nastale kretanjem. Mišići ostvaruju kretanje zgloba koljena, a najvažniji...
Analiza cjeloživotnih emisija i troškova različitih konfiguracija energetskoga sustava putničkog broda
Analiza cjeloživotnih emisija i troškova različitih konfiguracija energetskoga sustava putničkog broda
Juraj Trogrlić
U ovom diplomskom radu analiziran je cjeloživotni ugljični otisak različitih energetskih konfiguracija putničkog broda za plovidbu sjevernim Jadranom. Razmotrena je hibridna energetska konfiguracija koja se sastoji od dizelska motora, gorivnih članaka i baterija. Druga konfiguracija za zadovoljenje energetskih potreba koristi isključivo dizelske motore. Treća podrazumijeva isključivo gorivne članke. U radu je analizirana i varijanta energetskog sustava koji bi uključivao samo...
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Mislav Zgurić
U ovom radu obrađena je primjena numeričkih simulacija koje se koriste pri zavarivanju zavarenih konstrukcija. Obrađena je i zavarljivost austenitnih nehrđajućih čelika. Objašnjen je mehanizam nastajanja trajnih deformacija i zaostalih naprezanja zavarenih spojeva, te faktori koji utječu na njihovu pojavu. Zatim su analizirani mehanizmi smanjenja zaostalih naprezanja i deformacija u zavarenim konstrukcijama. Na kraju teorijskog dijela navedene su neke komercijalne aplikacije za...
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Davorin Zrilić
Razvojem industrije jaružanja, paralelno su se razvijali složeni i sofisticirani brodovi za obavljanje te djelatnosti – jaružala. Za razliku od klasičnih trgovačkih brodova, jaružala zbog svog kompleksnog načina rada i potrebe za složenim proračunima tijekom projektiranja, spadaju u grupu specijalnih plovila. Jedan od kritičnih detalja jaružala opremljenog sjekačem (e. cutter suction dredger) sa stanovišta čvrstoće, su kolica pilona koja će se obraditi u okviru ovog...
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Nikola Babić
U radu je opisan MAG postupak zavarivanja te su opisani načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Posebno je opisan princip rada, dinamičke karakteristike i izvor struje kod MAG CBT (Controlled Bridge Transfer) načina prijenosa metala. Uspoređen je konvencionalni način prijenosa metala kratkim spojevima i CBT način prijenosa sa stanovišta zaštitnih plinova, dodatnih materijala i same primjene. Nakon obrade teorijskog dijela, izveden je eksperimentalni...

Pages