Pages

Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Analiza aerodinamičke interferencije aviona u formacijskom letu primjenom metode vrtložne rešetke
Damir Karlić
U ovom diplomskom radu napravljena je analiza utjecaja leta u formaciji, na vrijednosti ukupnog otpora, doleta, trajanja leta i općenito aerodinamičkih značajki pratećeg aviona, pri čemu se u letu u formaciji nalaze dvije različite letjelice. Cilj analize je bio prikupiti podatke o navedenim veličinama za različite međusobne položaje letjelica te na temelju njih ustanoviti da li je takav let izvediv i koje su razlike u odnosu na referentno stanje u samostalnom letu. Za izračun se...
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Analiza aerodinamičkih značajki propelera primjenom kombinirane teorije elementarnog kraka i teorije diska
Mirna Inge Barać
U radu je opisana kombinirana teorija elementarnog kraka i teorije diska, s osnovnim pretpostavkama, prednostima i izrazima. Zatim je razrađen model za numeričku implementaciju navedene teorije te je primjenjen na dva propelera poznate geometrije, a rezultati su potvrđeni usporedbom s eksperimentalnim mjerenjima. Pri tome je razmatran utjecaj Reynoldsovog broja na aerodinamičke karakteristike aeroprofila u presjeku krakova, dok su utjecaj Machovog broja i gubitak na vrhovima krakova...
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Analiza analitičkih modela za procjenu vremena povratne vožnje transportnih sredstava
Matko Jakovljević
Određivanje broja transportnih sredstava jedna je od ključnih faza projektiranja i analize transportnih sustava sredstava prekidnog toka. Općenito gledajući, broj vozila predstavlja količnik potrebnog ukupnog transportnog vremena i promatranog raspoloživog vremena. Jedna od ključnih komponenti potrebnog ukupnog transportnog vremena je prazna (povratna) vožnja čije vrijeme se određuje simulacijom (stvarno vrijeme) ili raspoloživim analitičkim modelima (procijenjeno vrijeme). Ovim...
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Analiza biomehanike koljena u sportskim kretnjama
Jure Josip Cicvarić
U okviru ovog rada, nastoje se opisati ozljede koljenog zgloba koje se javljaju kao posljedica sportskih i rekreativnih aktivnosti. Kako bi se što bolje razumijele ozljede, prvotno je opisana anatomska građa koljenog zgloba. U koljenu se uzglobljuju tri kosti: femur, tibija i patela. Za stabilnost zgloba najviše su zaslužni ligamenti, dok meniskusi pravilno raspodjeljuju tlak u zglobu i smanjuju vibracije nastale kretanjem. Mišići ostvaruju kretanje zgloba koljena, a najvažniji...
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Analiza deformacija pri zavarivanju austenitnih Cr-Ni čelika primjenom programa Visual Weld
Mislav Zgurić
U ovom radu obrađena je primjena numeričkih simulacija koje se koriste pri zavarivanju zavarenih konstrukcija. Obrađena je i zavarljivost austenitnih nehrđajućih čelika. Objašnjen je mehanizam nastajanja trajnih deformacija i zaostalih naprezanja zavarenih spojeva, te faktori koji utječu na njihovu pojavu. Zatim su analizirani mehanizmi smanjenja zaostalih naprezanja i deformacija u zavarenim konstrukcijama. Na kraju teorijskog dijela navedene su neke komercijalne aplikacije za...
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Analiza detalja konstrukcije kolica pilona broda za jaružanje u konceptualnoj fazi projekta
Davorin Zrilić
Razvojem industrije jaružanja, paralelno su se razvijali složeni i sofisticirani brodovi za obavljanje te djelatnosti – jaružala. Za razliku od klasičnih trgovačkih brodova, jaružala zbog svog kompleksnog načina rada i potrebe za složenim proračunima tijekom projektiranja, spadaju u grupu specijalnih plovila. Jedan od kritičnih detalja jaružala opremljenog sjekačem (e. cutter suction dredger) sa stanovišta čvrstoće, su kolica pilona koja će se obraditi u okviru ovog...
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Analiza dinamičke karakteristike MAG CBT zavarivanja
Nikola Babić
U radu je opisan MAG postupak zavarivanja te su opisani načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Posebno je opisan princip rada, dinamičke karakteristike i izvor struje kod MAG CBT (Controlled Bridge Transfer) načina prijenosa metala. Uspoređen je konvencionalni način prijenosa metala kratkim spojevima i CBT način prijenosa sa stanovišta zaštitnih plinova, dodatnih materijala i same primjene. Nakon obrade teorijskog dijela, izveden je eksperimentalni...
Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju
Kristijan Jurgec
Tema ovog završnog rada je „Analiza dinamičke karakteristike izvora struje pri MAG zavarivanju“. Sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela. U početnom, teoretskom dijelu, opisan je MAG postupak zavarivanja. Analiziran je princip rada, opisane su dinamičke karakteristike te načini prijenosa metala u električnom luku pri MAG zavarivanju. Obrađeni su zaštitni plinovi koji se koriste pri MAG zavarivanju. U eksperimentalnom dijelu rada provedena su mjerenja struje i napona u...
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Analiza dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije zgrade
Monika Santo
U radu je analiziran proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema normi ISO/DIS 52016- 1. Analizirane su formule i napisan je algoritam u računalnom programu VBA te su dane upute za njegovo daljnje korištenje. Izvedena je validacija dinamičke metode proračuna potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje prema modelu opisanom u normi ISO/DIS 52017-1. Također, analiziran je proračun potrebne toplinske energije za grijanje i hlađenje stambene kuće. Dobiveni...
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Analiza dotrajalosti bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem
Nada Šućur
U radu je analizirana dotrajalost i oštećenje bregaste osovine četverotaktnog motora s unutarnjim izgaranjem, koji su doveli do nepravilnog rada motora. Bregasta osovina je jedan od najvažnijih dijelova motora, a naziv joj dolazi od brijegova, uzduž cijele površine, koji otvaraju i zatvaraju ventile. Trajanje otvorenosti, brzine otvaranja i zatvaranja, te hod ventila određeni su oblikom brijegova. U modernim konstrukcijama motora, bregasta osovina je najčešće smještena u glavi...
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Analiza efikasnosti eliptičnog krila paraboličnom nosećom linijom
Anamaria Uroda
U radu je provedena analiza jedne klase krila srpaste geometrije, konkretno eliptičnih krila sa paraboličnom nosećom linijom. Metoda korištena za analizu je temeljena na Prandltovoj teoriji noseće linije koja je proširena Pistolesi-Weissingerovim uvjetom. U korištenoj metodi se javlja singularna integrodiferencijalna jednadžba Prandltovog tipa, u kojoj se singularitet otklanja konačnom Hilbertovom transformacijom funkcije cirkulacije. Numerički se nepoznata cirkulacija aproksimira...
Analiza energetske učinkovitosti izravno pogonjenog elektrohidrauličkog sustava
Analiza energetske učinkovitosti izravno pogonjenog elektrohidrauličkog sustava
David Klepo
Hidraulika je sastavni dio mnogih industrijskih pogona te se stoga redovito istražuju bolji i jednostavniji načini rada i upravljanja hidrauličkim sustavima. Energetska učinkovitost jedan je od najvažnijih faktora prilikom novih istraživanja i zato su realizirani izravno pogonjeni elektrohidraulički sustavi. Cilj ovog rada je usporediti potrošnju energije izravno pogonjene hidraulike i klasične hidraulike, koja koristi proporcionalni ventil za upravljanje. U radu su također opisane...

Pages