Pages

Numerička analiza strujanja kroz vodeničko kolo
Numerička analiza strujanja kroz vodeničko kolo
Jurica Bajac
Vodenička kola jedan su od najstarijih hidrauličkih strojeva poznatih čovjeku. Voda strujanjem preko niza lopatica pričvršćenih na kolo okreče kolo i stvara mehanički rad koji se preko središnje osovine prenosi na druge uređaje. Postoji tri osnovna tipa vodeničkih kola ovisno o mjestu dovođenja same vode: kolo pogonjeno s donje strane, kolo pogonjeno s gornje strane i kolo pogonjeno vodom na sredini visine kola. Pomoću programskog paketa SOLIDWORKS izrađen je model samog kola....
Numerička analiza toplinskih naprezanja u kućištu plinske mikroturbine
Numerička analiza toplinskih naprezanja u kućištu plinske mikroturbine
Daniel Wolff
U ovom radu izvršena je numerička analiza nestacionarnih toplinskih naprezanja koja se javljaju u kućištu, statoru mikroturbine tijekom puštanja u rad. Izmjena topline između radnog fluida, toluena i statora opisana je primjenom poznatih eksperimentalnih korelacija za koeficijent prijelaza topline. Mikroturbina koja se obrađuje dio je Rankinovog organskog ciklusa za koji se kao radna tvar koristi toluen. U okviru ovoga rada dan je kratki opis rada mikroturbina i Rankinovog organskog...
Numerička analiza točkastih zavara u tankostijenim konstrukcijama izloženim mehaničkom šoku i vibracijskim opterećenjima
Numerička analiza točkastih zavara u tankostijenim konstrukcijama izloženim mehaničkom šoku i vibracijskim opterećenjima
Ana Vrgoč
Automobilska industrija jedna je od najvećih svjetskih industrija koja godišnje proizvodi otprilike 50 milijuna vozila. U novije vrijeme se, zbog ograničenja emisija ispušnih plinova te zahtjeva za povećanjem sigurnosti cestovnog prometa, ali i zahtjeva kupaca, suvremena autoindustrija suočava s izazovima smanjenja mase vozila, poboljšanja ekonomičnosti potrošnje goriva te optimiranja u svrhu povećanja kompatibilnosti tijekom sudara. Elektrootporno točkasto zavarivanje je...
Numerička analiza udara projektila u izotropnu višeslojnu ploču
Numerička analiza udara projektila u izotropnu višeslojnu ploču
Filip Lukač
U radu se daje kratak uvod u osnovne podjele u području terminalne balistike te se prezentiraju pristupi kojima se rješavaju problemi u ovom području. Nakon toga, u drugom poglavlju je opisana problematika materijalnog modela u literaturi i teškoće s implementacijom materijalnog modela u Abaqus/Explicit. Validacija približnog modela provedena je paralelno sa razvojem simulacija i materijalnog modela te je s početne validacije pojedinačnih slučajeva proširena na validaciju na nizu...
Numerička analiza udara projektila u zrakoplovnu konstrukciju
Numerička analiza udara projektila u zrakoplovnu konstrukciju
Marko Leko
U radu se daje kratak uvod u balističku zaštitu zrakoplova kao i osnovne podjele u području balistike te se opisuju metode kojima se rješavaju problemi u ovom području. U drugom poglavlju je opisan materijalni modela i validacija materijalnog modela u Abaqus/Explicit-u. Validacija približnog modela je provedena nizom simulacija udara balističkog projektila u ploče različitih zakrivljenosti pri različitim brzinama, nakon čega su rezultati uspoređeni s eksperimentalnim i...
Numerička analiza utjecaja geometrijskih i radnih parametara na pojavu detonacije u Ottovom motoru
Numerička analiza utjecaja geometrijskih i radnih parametara na pojavu detonacije u Ottovom motoru
Borna Savović
Detonacija je neželjeni način izgaranja koji se najčešće javlja na motorima s Ottovim procesom izgaranja. Intenzitet detonacija može biti blaže prirode i očitovati se vibracijama u motoru i pojačanim zagrijavanjem komponenata, a može biti i intenzivnije prirode što u vrlo kratkom periodu može dovesti do havarije motora. Na pojavu detonacije u radu Ottovih motora utječu razni geometrijski i radni parametri. Najvažniji su trenutak pretpaljenja, kompresijski omjer i faktor...
Numerička analiza utjecaja smanjenja mase na promjenu nosivosti I - profila
Numerička analiza utjecaja smanjenja mase na promjenu nosivosti I - profila
Nikola Gorupić
Primjena I – profila u strojarstvu i građevini izrazito je široka zbog velike nosivosti u odnosu na masu. Moment tromosti i moment otpora poprečnog presjeka I – profila izrazito su veliki u odnosu na ostale oblike poprečnog presjeka jednake površine. Često se koriste u konstrukcijama u kojima je glavno opterećenje konstrukcije težina same konstrukcije, npr. mostovi, krovne konstrukcije hala itd., te se zbog toga teži smanjenju mase konstrukcije tj. I – profila. U ovom radu...
Numerička analiza utjecaja stenta na stijenku krvne žile
Numerička analiza utjecaja stenta na stijenku krvne žile
Janja Palačić
Ateroskleroza je bolest krvnih žila pri kojoj dolazi do nakupljanja aterosklerotskog plaka i posljedično povećanja krutosti stijenke krvnih žila. Plak se sastoji od lipida, upalnih stanica, kalcija i stanica vezivnog tkiva. Zbog rasta ili rupture plaka dolazi do opstrukcije krvnog protoka (stenoza), a kao komplikacija može doći i do stvaranja tromba koji može uzrokovati moždani ili srčani udar, ovisno o zahvaćenoj krvnoj žili. Umetanje stenta u krvne žile koristi se kao tretman...
Numerička analiza utovarne lopate viličara
Numerička analiza utovarne lopate viličara
Matej Mlinarić
U ovom radu analizirana je čvrstoća utovarne lopate viličara. Za dobivenu geometriju utovarne lopate, određena su opterećenja koja djeluju na pojedini dio konstrukcije. Čvrstoća pojedinih dijelova konstrukcije analizirana je analitički i numerički pomoću metode konačnih elemenata. Za dijelove složene geometrije koje nije bilo moguće proračunati analitički, napravljena je samo numerička analiza. Spomenute analize napravljene su za kritični položaj lopate kod utovara i...
Numerička analiza učinkovitosti HULA brtve
Numerička analiza učinkovitosti HULA brtve
Daniel Wolff
Ovaj rad bavi se brtvljenjem velikih sučelja između gornjeg i donjeg dijela unutarnjeg kućišta komore izgaranja u silo izvedbi. Provedena je analiza učinkovitosti hlađenja hula brtve koja bi zamijenila staru belt brtvu. Hula brtva je fleksibilna prstenasta brtva koja se koristi za kompenzaciju pomaka između dvije cilindrične komponente, a da pritom pruža učinkovitu izvedbu brtvljenja. Plinska turbina na koju će se ugraditi hula brtva je starija plinska turbina s komorom izgaranja...
Numerička analiza višeosnog Arcan prihvata i optimizacija dimenzija leptirastog ispitnog uzorka
Numerička analiza višeosnog Arcan prihvata i optimizacija dimenzija leptirastog ispitnog uzorka
Danijel Janković
Eksperimentalna mehanička istraživanja zahtjevaju pouzdano prenošenje željenog opterećenja na ispitni uzorak. Konstruiranje naprednih mehaničkih prihvata podrazumijeva numeričke proračune eksperimentalnog ispitivanja s ciljem unaprijeđenja ispitne metode. U ovom radu provedena je numerička analiza višeosnog Arcan prihvata te su optimirane dimenzije leptirastog ispitnog uzorka. Cilj ovoga rada je primjenom numeričkih simulacija oponašati mehanički eksperiment i tako...
Numerička analiza zamora u korijenu zuba cilindričnog zupčanika
Numerička analiza zamora u korijenu zuba cilindričnog zupčanika
Ivan Čular
U ovom radu korištenjem metode konačnih elemenata i principa lokalne deformacije (ε-N metoda) te programskih paketa Abaqus i FE-Safe izvršena je simulacija nastanka pukotine u korijenu zuba cilindričnih čeličnih zupčanika s ravnim zubima. Budući da je potrebno sa što većom točnošću aproksimirati stvarne uvjete eksperimenta, faktori kao što su centrifugalna sila, trenje, hrapavost površine i zaostala naprezanja uslijed obrade površine su također uzeti u obzir. Kako bi se...

Pages