Pages

Zaključivanje afektivnog virtualnog agenta temeljeno na višemodalnoj interakciji
Zaključivanje afektivnog virtualnog agenta temeljeno na višemodalnoj interakciji
Dinko Korade
Tema ovog rada je prepoznavanje emocija pomoću afektivnog virtualnog agenta. Emocije su veoma kompleksan pojam i kao takve su dio mnogih istraživanja. Prvi dio rada se bavi teorijom i objašnjava pojmove koji će se koristiti. Zatim slijedi poglavlje o izvedbi zadatka gdje se objašnjava procedura i postupak izrade. Na kraju dolazi najzanimljiviji dio u obliku dobivenih rezultata. Analizirat će se trenirani model neuronske mreže kao i razlike između jednomodalnog i multimodalnog...
Zamjena radne tvari HCFC-22 s propanom R-290 u split rashladnom uređaju
Zamjena radne tvari HCFC-22 s propanom R-290 u split rashladnom uređaju
Matej Krajinović
Prirodne radne tvari su među prvim radnim tvarima koje su se koristile za mehaničke sustave hlađenja. Kada su razvijene CFC i HCFC radne tvari upotreba prirodnih radnih tvari se smanjila. Zbog oštećivanja ozonskog sloja i visokog GWP-a CFC i HCFC radne tvari su izbačene. Iz istog razloga sustavi koji su koristili HCFC radne tvari zamjenjuju se prirodnim radnim tvarima, prvenstveno ugljikovodicima (HC), taj postupak se zove konverzija sustava i ona je trenutno u porastu u svijetu....
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na niske temperature
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na niske temperature
Josip Iljkić
Tehnološki razvoj omogućuje nam sve komforniji način života. Jedna od tih mogućnosti je i konzumacija raznih prehrambenih proizvoda van njihove sezone dozrijevanja. Da bi proizvodi bili dostupni tijekom cijele godine potrebno je održavati ih na niskoj temperaturi u hladnjačama jer niske temperature ploda usporavaju njegovo propadanje. Za postizanje niskih temperatura u hladnjačama koriste se rashladni uređaji punjeni različitim radnim tvarima koje zbog svojih fizikalnih svojstava...
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0 °C
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0 °C
Mislav Rogulj
Pod utjecajem F-gas uredbe, radne tvari s visokim GWP-om postaju zabranjene u uporabi. Zbog toga se traže alternativne radne tvari s nižim GWP brojem kako bi se provela zamjena . U ovom radu istražene su komercijalno dostupne radne tvari HFC skupine sa srednjim GWP faktorom te je napravljen termodinamički proračun procesa s radnom tvari R-404A i zamjenskim radnim tvarima R-448A, R-449A i R-407F. Opisani su prednosti i nedostaci pri zamjeni radne tvari kao i postupak same zamjene....
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0°C
Zamjena radne tvari R-404A s radnom tvari srednjeg utjecaja na globalno zatopljenje u rashladnom uređaju za potrebe hlađenja na temperature više od 0°C
Luka Hajsok
Danas se sve više teži odabiru radnih tvari koje imaju malen ili neznatan utjecaj na okoliš u obliku GWP broja, zbog uredbi o zabranama radnih tvari s povećanim utjecajem na okoliš. Te će uredbe na snagu nastupiti za nekoliko godina te je u ovom radu cilj istražiti komercijalno područje zamjenskih radnih tvari za R-404A. Radne tvari koje su odabrane kao zamjena su R-407F i R-449A. Nakon odabira, provedena je i proračunska usporedba ovih radnih tvari da bi se dobio uvid u njihove...
Zamrzavanje bobičastog voća i povrća
Zamrzavanje bobičastog voća i povrća
Filip Kos
Zamrzavanje bobičastog voća i povrća provodi se u hladionicama s intenzivnim strujanjem zraka. Bobičasto voće i povrće zamrzava se u fluidiziranom sloju na temperaturu -18°C. Takvo stanje postiže se rashladnim uređajem s jednostupanjskom kompresijom. U ovom završnom radu potrebno je projektirati rashladni sustav za potrebe zamrzavanja bobičastog voća i povrća u hladionici s intenzivnim strujanjem zraka. Postrojenje je locirano u kontinentalnom dijelu Hrvatske. U uvodnom dijelu...
Zapis znanja i podrška komunikaciji u kompleksnom konstrukcijskom projektu
Zapis znanja i podrška komunikaciji u kompleksnom konstrukcijskom projektu
Filip Valjak
Tema ovog diplomskog rada je „Zapis znanja i podrška komunikaciji u kompleksnom konstrukcijskom projektu“. Istraživački dio rada proveden je na primjeru projekta EGPR 2015. On je služio kao izvor informacija potrebnih za provođenje zapisa znanja i sljedivosti. Također je omogućio uvid u komunikacijske procese koji se odvijaju u jednom kompleksnom međunarodnom razvojnom projektu. Ovim radom identificirani su konstrukcijski problemi u projektu i istražene mogućnosti zapisa znanja...
Zavarivanje automobilskih karoserija
Zavarivanje automobilskih karoserija
Šimun Jurišić
U automobilskoj industriji zavarivanje karoserije automobila je najosnovnija i jedna od kompleksnijih operacija. Iako se koriste različiti postupci zavarivanja karoserije, najširu primjenu ima elektrootporno točkasto zavarivanje i zavarivanje s aktivnim plinom (MAG). Ti postupci danas su najčešće robotizirani. Puno je razloga zašto proizvođači automobila koriste robotske sustave za zavarivanje karoserije automobila. Uz smanjenje troškova i povećanje sigurnosti radnika, njihova je...
Zavarivanje duplex čelika praškom punjenom žicom
Zavarivanje duplex čelika praškom punjenom žicom
Marsel Radiković
U teorijskom dijelu rada prikazana je osnovna podjela visokolegiranih nehrđajućih čelika te su opisane njihove specifičnosti i pripadajuća svojstva, a posebno su opisani austenitno-feritni (dupleks) čelici. Detaljno je obrađena mikrostruktura dupleks čelika te uloga pojedinih faza i legirnih elemenata. Opisana su svojstva dupleks čelika te je objašnjena problematika zavarivanja dupleks čelika. Navedene su praškom punjene žice te su na kraju opisani položaji u zavarivanju. U...
Zavarivanje laserom
Zavarivanje laserom
Adrian Antolić
Uvodni dio teoretskog dijela temelji se na postupku nastajanja laserske svjetlosti. Nakon toga dat je opis pojedinih lasera koji se koriste za zavarivanje te njihove karakteristike. Obrađeni su parametri laserskog zavarivanja te njihov utjecaj na kvalitetu zavara. Konačno na kraju navedena je prednost spajanja u sustav laser-robot i primjene laserskog zavarivanja. Nakon teoretskog dijela rada uslijedio je eksperimentalni dio koji se bazirao na određivanju geometrije i strukture...
Zavarivanje nodularnog lijeva
Zavarivanje nodularnog lijeva
Hrvoje Despetović
Tema završnog rada je „Zavarivanje nodularnog lijeva.“ Prije opisivanja same problematike zavarivanja nodularnog lijeva, bitno je dobro poznavati sami materijal, njegovu strukturu, svojstva, kemijski sastav. U okviru rada su opisani postupci zavarivanja nodularnog lijeva s i bez predgrijavanja, skupa s naputcima za pripremu spoja i tehnikama zavarivanja. U radu je detaljno opisan postupak kvalifikacije postupka zavarivanja za navarivanje metala. Također su navedena i potrebna...
Zavarivanje pocinčanih limova
Zavarivanje pocinčanih limova
Domagoj Uđbinac
Završni rad podijeljen je na dva dijela, teorijski i eksperimentalni. U teorijskom dijelu dan je kratki opis svojstava cinka kao tehničkog materijala, kao i prednosti zaštite od korozije pocinčavanjem. Također, nabrojani su najčešći postupci pocinčavanja i ukratko su opisani. Uz sve to ukratko je opisana procedura pripreme materijala za pocinčavanje. Navedena su područja primjene pocinčanih obradaka i neki primjeri iz prakse. Govori se o zavarivanju pocinčanih limova u...

Pages