Pages

Učinkovitost zaštite bruniranog čelika inihbitorima korozije
Učinkovitost zaštite bruniranog čelika inihbitorima korozije
Anto Tomić
Naoružanje u vojnoj primjeni oduvijek je izloženo ekstremnim atmosferskim i mehaničkim uvjetima, no u mirnodopsko vrijeme sve vojske veliku količinu naoružanja skladište na više godina. Zbog toga proizvođači traže načine zaštite oružja od korozije i u eksploatacijskim i u uvjetima skladištenja. Bruniranje je najčešće korištena metoda zaštite naoružanja jer osim što pruža zaštitu od korozije i trošenja, ne reflektira svjetlost, što je jako bitno u borbi. U ovom...
Vaga za mjerenje aerodinamičkog opterećenja
Vaga za mjerenje aerodinamičkog opterećenja
Josip Bego
Kroz ovaj završni rad prošlo se kroz osnove načina rada vage za mjerenje aerodinamičkih opterećenja kao i osnove principa rada te načine mjerenja raznih opterećenja tenzometrima. Nakon što su upoznate osnove, opisani su razni tipovi vaga za mjerenje aerodinamičkih opterećenja i njihovih performansi. Potom je odrađen odabir vage i izvršeno usmjeravanje koncipiranja geometrije vage za odabrani tip. Nakon koncipiranja geometrije izvršena je prilagodba geometrije kako bi se...
Validacija algoritma za brzu detekciju i praćenje objekta
Validacija algoritma za brzu detekciju i praćenje objekta
Bruno Dobrić
Tema ovog diplomskog rada je validacija algoritma za brzu detekciju i praćenje objekta. Objekt o kojem se radi je neuronavigacijski sustav RONNA razvijen u Centru izvrsnosti za robotske tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. RONNA se koristi za neurokirurške operacije, a transport od spremišta do operacijske sale zasad se obavlja ručno. Cilj ovog zadatka je razvoj algoritma za detekciju i praćenje RONNA-e koji bi se vrtio na mobilnom robotu koji bi...
Validacija kvazidimenzijskog modela izgaranja za Ottove motore uz primjenu novog K-k- modela turbulencije
Validacija kvazidimenzijskog modela izgaranja za Ottove motore uz primjenu novog K-k- modela turbulencije
Stjepan Mađerić
U ovom radu analizirane su mogućnosti kalibracije modela izgaranja uz korištenje što manje radnih točaka da bi se dobilo dobro poklapanje rezultata simulacije s eksperimentalnim rezultatima u cijelom radnom području motora. Motor korišten u simulaciji je četverotaktni Otto motor proizvođača Fiat za koji su u laboratoriju izmjereni podaci u 162 radne točke. Simulacije rada motora provedene su u programskom paketu AVL BoostTM. Kalibracija je provođena za model praćenja plamena FTM...
Validacija metode uronjene granične površine u numeričkoj mehanici fluida
Validacija metode uronjene granične površine u numeričkoj mehanici fluida
Robert Anderluh
Cilj ovog rada je predstaviti teorijsku i praktičnu pozadinu metode uronjene granice implementirane u foam-extend 4.1, odnosno njene prednosti i nedostatke. Glavni cilj metode uronjene granice je pojednostavljenje izrade mreža u računalnoj dinamici fluida, što može dovesti do značajnog smanjenja količine ljudskog rada koji se mora uložiti pri pripremanju simulacija u računalnoj dinamici fluida, pogotovo kod simulacija sa složenim geometrijama. Također, metoda uronjene granice...
Validacija modela predviđanja detonantnog izgaranja uz povišene udjele povratnih ispušnih plinova (EGR)
Validacija modela predviđanja detonantnog izgaranja uz povišene udjele povratnih ispušnih plinova (EGR)
Marija Stipić
Detonantno izgaranje predstavlja jedan od temeljnih problema Ottovog motora jer njegova pojava postavlja granicu povećanju termičkog stupnja djelovanja. Detonantno izgaranje je nekontrolirano izgaranje koje može uzrokovati značajna mehanička oštećenja vitalnih dijelova motora, a ovisi o mnogobrojnim parametrima poput opterećenja motora, brzine vrtnje, sastava smjese goriva i zraka, temperature i tlaka svježe smjese na usisu i dr. Zbog svog značaja za rad Ottovog motora, opisivanje...
Validacija modela turbulencije na primjerima strujanja na aeroprofilima i krilima s prijelazom iz laminarnog u


turbulentni režim
Validacija modela turbulencije na primjerima strujanja na aeroprofilima i krilima s prijelazom iz laminarnog u turbulentni režim
Fran Delić
Tema ovog rada je validacija tranzicijskog modela turbulencije numeričkom simulacijom i usporedbom s poznatim eksperimentalnim rezultatima. Za razliku od standardnih modela turbulencije, tranzicijski modeli su u stanju predvidjeti prijelaz iz laminarnog u turbulentni režim strujanja. Opisat će se priroda laminarnog, turbulentnog i prijelaznog strujanja i matematički izrazi koji u potpunosti opisuju strujanje fluida. U svrhu pojednostavljenja jednadžbi, uvest će se pretpostavke i modeli...
Validacija modela turbulencije pri tranziciji iz laminarnog u turbulentno strujanje
Validacija modela turbulencije pri tranziciji iz laminarnog u turbulentno strujanje
Luka Kovačić
Računalna dinamika fluida (RDF) grana je dinamike fluide vezana uz analizu sustava koji uključuju strujanje fluida, prijenos topline i ostale srodne fenomene, putem računalnih simulacija. RDF se temelji na numeričkom rješavanju Navier-Stokes jednadžbi koje opisuju strujanje fluida. Modeliranje turbulencije smatra se jednim od ključnih aspekata RDF-a te se kao takav desetljećima usavršava. Iako je danas moguće precizno simulirati široki niz potpuno turbulentnih industrijskih...
Validacija postupka sprezanja u analzi serijskih Bernoullijevih proizvodnih linija
Validacija postupka sprezanja u analzi serijskih Bernoullijevih proizvodnih linija
Filip Abdulaj
Brodograđevni proizvodni proces sadrži niz tehnoloških operacija čiji se matematički odnos može prikazati primjenom teorije vjerojatnosti, stohastičkih procesa i Markovljevih lanaca. Pri analizi seriskih Bernoulijevih proizvodnih linija oslanjamo se na postupak sprezanja koji nije u potpunosti validiran. U radu će se stoga usporediti parametri proizvodnosti određeni analitičkim rješenjem i poluanalitičkim postupkom kako bi se utvrdila vjerodostojnost približnog rješavanja...
Validacija rješavača metodom harmonijske ravnoteže za simulacije pokretanja i zaustavljanja turbostrojeva
Validacija rješavača metodom harmonijske ravnoteže za simulacije pokretanja i zaustavljanja turbostrojeva
Luka Ćulić
Tema ovoga rada je istraživanje rada turbostrojeva u različitim režimima strujanja. Glavni uzroci promjenjivih režima rada su novosti u području proizvodnje električne energije. Vlade vodećih država svijeta potiču proizvodnju energije iz obnovljivih i održivih izvora energije, poput vjetra i solarne energije. Posljedica toga su oscilacije u električnoj mreži jer se električna energija ne proizvodi prema potrebi već ovisno o prirodnim uvjetima. U svrhu smanjivanja oscilacija...
Validacija sprege gibanja krutog tijela i računalne dinamike fluida u frekvencijskoj domeni
Validacija sprege gibanja krutog tijela i računalne dinamike fluida u frekvencijskoj domeni
Filip Volarić
U području računalne dinamike fluida se u posljednih desetak godina razvija metoda harmoničke ravnoteže koja transformira problem tranzijentnog periodičnog strujanja u sustav međusobno ovisnih stacionarnih problema. Iako se metoda harmoničke ravnoteže najviše razvila za jednofazna strujanja u području turbostrojeva, isti princip može se primjeniti na simulaciju dvofaznih strujanja sa slobodnom površinom koja se javljaju u području brodske hidrodinamike. Tijekom projektiranja...

Pages