Paginacija

Utjecaj aditiva za UNP na stanje motora vozila
Utjecaj aditiva za UNP na stanje motora vozila
Branimir Požgaj
Prvi, teorijski dio rada zasniva se na detaljnom opisu ukapljenog naftnog plina kao alternativnog goriva. Navedena su područja primjene ukapljenog naftnog plina, načini transporta i skladištenja, sustav ukapljenog naftnog plina u automobilu, cijena ukapljenog naftnog plina te sigurnost i ekološki aspekti prilikom korištenja istog. Također je prikazana kontrola ispušnih plinova (EKO test) i praćenje stanja motora ferografskom analizom na kojoj se temelji ovaj završni rad. Drugi,...
Utjecaj aditivne proizvodnje električnik lukom i žicom na svojstva legure Inconel 625
Utjecaj aditivne proizvodnje električnik lukom i žicom na svojstva legure Inconel 625
Jelena Špehar
Tema ovog rada je ispitivanje utjecaja aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom (WAAM) na korozijsku otpornost niklove legure Inconel 625. U prvom dijelu rada obrađene su niklove legure i njihova mehanička i kemijska svojstva. Poseban naglasak stavljen je na leguru Inconel 625 te je navedena najčešća primjena istih. Opisana je aditivna proizvodnja sa naglaskom na postupke zavarivanja (navarivanja) električnim lukom i žicom (WAAM) . Također opisani su osnovni postupci...
Utjecaj aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom na mikrostrukturu dupleks čelika
Utjecaj aditivne proizvodnje električnim lukom i žicom na mikrostrukturu dupleks čelika
Stipe Ljušanin
U teorijskom dijelu rada opisana je aditivna proizvodnja te aditivna proizvodnja električnim lukom i žicom. Opisani su razvoj i svojstva dupleks čelika te je objašnjen utjecaj toplinske obrade i pojedinih legirnih elemenata na mikrostrukturu i zavarljivost dupleks čelika. Detaljno je opisan MAG postupak zavarivanja s posebnim naglaskom na načinu prijenosa metala. U eksperimentalnom dijelu rada na temelju prethodno izrađenog zida coldArc postupkom osmišljen je plan izrade uzoraka za...
Utjecaj aktivacijskog premaza na geometriju i korozijsku otpornost zavarenog spoja
Utjecaj aktivacijskog premaza na geometriju i korozijsku otpornost zavarenog spoja
Iva Ražov
Cilj ovog završnog rada jest utvrditi utjecaj aktivacijskog premaza na geometriju i korozijsku otpornost zavarenog spoja austenitnog visokolegiranog nehrđajućeg čelika. Za zavarivanje je odabran TIG postupak bez dodatnog materijala. U teorijskom dijelu rada opisani su konvencionalni TIG i A-TIG postupak zavarivanja. Analizirani su aktivacijski premazi te mehanizam njihova djelovanja koji dovodi do povećane penetracije. Također je razjašnjen njihov sastav i dani su primjeri njihove...
Utjecaj aktivacijskog premaza na mehanička i korozijska svojstva zavarenog spoja
Utjecaj aktivacijskog premaza na mehanička i korozijska svojstva zavarenog spoja
Dario Pongrac
Cilj ovog diplomskog rada jest utvrditi utjecaj aktivacijskog premaza na mehanička i korozijska svojstva zavarenog spoja od nehrđajućeg visokolegiranog austenitnog čelika bez primjene dodatnog materijala. Za postupak zavarivanja odabran je TIG. U teorijskom dijelu rada opisani su i uspoređeni konvencionalan TIG i A-TIG postupak zavarivanja nehrđajućih visokolegiranih austenitnih čelika. Također su analizirani mehanizmi koji dovode do povećane penetracije kod primjene aktivacijskog...
Utjecaj anteverzije femoralne komponente endoproteze kuka na primarnu stabilnost i periprostetički prijelom
Utjecaj anteverzije femoralne komponente endoproteze kuka na primarnu stabilnost i periprostetički prijelom
Andrija Alerić
Produljenje životnog vijeka, ali i drugi faktori doprinose sve češćoj pojavi oštećenja zgloba kuka koje za posljedicu ima smanjenje pokretljivosti bolesnika. Ugradnja endoproteze zgloba kuka je kliničko rješenje za vraćanje funkcionalnosti zgloba i poboljšanje kvalitete života bolesnika. Ugradnja endoproteze podrazumijeva pravilnu orijentaciju acetabularne i femoralne komponente s ukupnim kutom anteverzije 25⁰-40⁰. U radu je ispitana primarna stabilnost femoralne komponente...
Utjecaj baznih ulja i aditiva na svojstva motornih ulja za podmazivanje
Utjecaj baznih ulja i aditiva na svojstva motornih ulja za podmazivanje
Ivan Štefanac
Kontinuirani razvoj tehnologije omogućio je pojavu sve složenijih strojeva koji zahtijevaju pravilno održavanje. Strojni dijelovi postaju sve manji i kompleksniji, uz visoku preciznost izrade, koji se u radu izlažu visokim naprezanjima pa je izbor odgovarajućeg maziva od izuzetnog značaja. Tribologija kao multidisciplinarna znanost, koja se bavi fenomenima trenja i trošenja, tako ima sve veću ulogu u pronalaženju optimalnih kombinacija maziva i aditiva. Predmet ovog završnog rada...
Utjecaj broja prolaza na udio ferita u mikrostrukturi zavarenog spoja kod visokolegiranog austenitnog čelika
Utjecaj broja prolaza na udio ferita u mikrostrukturi zavarenog spoja kod visokolegiranog austenitnog čelika
Vito Zelenika
Tema ovog rada je analiza utjecaja broja prolaza na udio ferita u mikrostrukturi zavarenog spoja kod visokolegiranog austenitnog čelika U prvom dijelu rada, teorijskom dijelu, prikazane su osnovne značajke, kao što su podjela i osnovna svojstva, kod visokolegiranih nehrđajućih čelika. Ukratko je opisana zavarljivost visokolegiranih nehrđajućih čelika s naglaskom na austenitne nehrđajuće čelike. Također, opisane su tehnologije koje se najčešće koriste za zavarivanje...
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturu i mehanička svojstva odljevaka od nodularnog lijeva s povećanim sadržajem silicija
Utjecaj brzine hlađenja na mikrostrukturu i mehanička svojstva odljevaka od nodularnog lijeva s povećanim sadržajem silicija
Marko Šaban
U ovom diplomskom radu analiziran je utjecaj brzine hlađenja nodularnog lijeva kvalitete EN-GJS-400-15 s 3,5% silicija na mikrostrukturu i mehanička svojstva. Teoretski dio ovog diplomskog rada daje uvid u mikrostrukturu nodularnog lijeva, kemijski sastav, prednosti i nedostatke nodularnog lijeva, klasifikaciju te njegovu primjenu. Poseban naglasak stavljen je na legure nodularnog lijeva s visokim sadržajem silicija jer je to nova grupa materijala koja ima sve veću primjenu. Također je...
Utjecaj brzine opterećivanja na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja
Utjecaj brzine opterećivanja na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja
Roman Dragojević
U ovom završnom projektu Utjecaj brzine opterećivanja na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja, analizirana je mehanička otpornost materijala uvidom utjecaja, vanjskog čimbenika, brzine prirasta opterećenja (vpo) kod statičkog vlačnog ispitivanja. Ovaj rad je usmjeren utvrđivanju promjene ponašanja materijala prilikom statičkog vlačnog ispitivanja, kao rezultat variranja prije navedene brzine prirasta opterećenja. Metodologija sadrži vlačno ispitivanje aluminijskih...
Utjecaj brzine prirasta naprezanja na mehanička svojstva
Utjecaj brzine prirasta naprezanja na mehanička svojstva
Marko Josić
Statičkim vlačnim ispitivanjem određuju se osnovna mehanička svojstva. Kako bi se rezultati mjerenja statičkog vlačnog ispitivanja, mjerenih u različitim mjernim laboratorijima mogli uspoređivati, postupak statičkog vlačnog ispitivanja određen je međunarodnim normama. Norma HRN EN ISO 6892-1 opisuje metodu statičkog vlačnog ispitivanja metala pri sobnoj temperaturi. Iako norma propisuje mnoge stavke statičkog vlačnog ispitivanja, nesigurnost rezultata se ne može potpuno...
Utjecaj brzine zavarivanja na deformacije pri zavarivanju raznorodnih materijala
Utjecaj brzine zavarivanja na deformacije pri zavarivanju raznorodnih materijala
Marko Platužić
U ovom diplomskom radu ispitivan je utjecaj brzine zavarivanja na deformacije prilikom zavarivanja raznorodnih čelika (konstrukcijskog čelika i nehrđajućeg čelika). U početnom, teorijskom dijelu ovog diplomskog rada obrađena je primjena numeričkih simulacija u zavarivanju, s naglaskom na aplikaciju 'Visual-Weld', nakon čega je obrađen MIG/MAG postupak zavarivanja koji će biti korišten prilikom eksperimentalnog dijela rada. Potom je obrađena zavarljivost raznorodnih čelika...

Paginacija