Pages

Vatrogasni robot za izviđanje u zatvorenim prostorima
Vatrogasni robot za izviđanje u zatvorenim prostorima
Dean Pofuk
U ovom radu napravljena je razrada, projektiranje i konstruiranje vatrogasnog robota za izviđanje u zatvorenim prostorima. Napravljena je analiza tržišta sa postojećim komercijalnim rješenjima i potrebama kupaca nakon čega je provedena evaluacija dobivenih informacija. Na temelju toga napravljena je funkcijska dekompozicija i morfološka matrica, te su pomoću njih predložena dva koncepta robota. Nakon toga je provedena analiza zahtjeva i vrednovanje koncepata te je odabran bolji...
Ventilacija prostorije za metalizaciju
Ventilacija prostorije za metalizaciju
Nikola Banjeglav
Cilj ovog rada je projektirati ventilaciju prostorije za metalizaciju. S obzirom na moguću otrovnost i eksplozivnost metala s kojim se radi, potrebno je riješiti sve tehničke i sigurnosne zahtjeve. Uz pomoć transportno-ventilacijskog sustava potrebno je odvesti problematične čestice i primjereno ih odvojiti te filtrirati. Zrak se ne vraća u sustav zbog neprikladnih mirisa i otrovnosti, a rekuperacija energije nije potrebna s obzirom da se prostorija nalazi u podneblju s prihvatljivom...
Veslački ergometar podesive karakteristike otpora
Veslački ergometar podesive karakteristike otpora
Mislav Tujmer
Veslanje je zahtjevan sport u kojem se izvode ponavljajući pokreti (zaveslaji) a pritom koriste mnoge mišićne skupine. Sprava koju veslači redovito koriste za psihofizičku pripremu je veslački ergometar koji, ovisno o konstrukciji simulira uvjete veslanja na vodi. S obzirom na učestalost korištenja ergometara u klubovima i teretanama te načela održivog razvoja modernog svijeta postavlja se pitanje mogućnosti skladištenja dijela utrošen energije imajući na umu potrebe...
Vibracijski mobilni robot
Vibracijski mobilni robot
Borna Fiolić
Vibracijski mobilni roboti spadaju u do sada još nedovoljno istraženo područje mobilne robotike. Zbog kompleksnosti dinamike kretanja ovih robota, bez vanjskih pogonskih elemenata, područje njihove primjene na prvi pogled djeluje poprilično ograničeno pogotovo u usporedbi sa konvencionalnim robotima koji se već niz godina koriste u industriji. No jedna od prednost ovih robota je upravo u tome što mogu djelovati kao zatvoreni mobilni sustavi fizikalnim oblikom potpuno izolirani od...
Virtualna elektrana za energetski samodostatne otoke
Virtualna elektrana za energetski samodostatne otoke
Fran Bošković
U ovome radu prikazan je postupak energetskog modeliranja Hrvatskih otoka. Poseban naglasak se stavlja na postizanje samodostatnosti hrvatskih otoka. U radu se želi prikazati kako svih 49 naseljenih hrvatskih otoka mogu zadovoljavati svoje energetske potrebe umjesto iz elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske iz lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije. U prvom dijelu rada analiziraju se hrvatskih otoci, geografski položaj, naseljenost kao i tehnologije kojima se želi ostvariti...
Virtualna i proširena stvarnost te njihova primjena
Virtualna i proširena stvarnost te njihova primjena
Lovre Skočić
Virtualna i proširena stvarnost se ubrzano razvijaju posljednjih desetak godina, omogućujući korisnicima doživljaj virtualnog svijeta odnosno informacijama nadopunjenog svijeta, te interakciju s njime. Važnost virtualne i proširene stvarnosti i njihov potencijal u budućnosti se najbolje očituje činjenicom da Microsoft, Google, Facebook, Sony i ostali tehnološki giganti ulažu sve više novca u njihov razvoj. Tako se danas na tržištu mogu pronaći uređaji poput Google Cardboarda,...
Virtualna stvarnost i njezine primjene
Virtualna stvarnost i njezine primjene
Domagoj Buzjak
Završni rad opisuje virtualnu stvarnost i njezine primjene. Uz opći i povijesni pregled, u radu su detaljno opisani haptički uređaji i zasloni montirani na glavu pomoću kojih se odvija interakcija u virtualnom okruženju, kao i primjena virtualne stvarnosti u procesima montaže i demontaže, uz pregled najrelevantnijih softverskih paketa u tom području. Rad sadrži i konkretne primjere sklapanja dijelova korištenjem tehnika virtualne stvarnosti, uz opisanu problematiku i iznesene...
Visokotemperaturne dizalice topline u industriji
Visokotemperaturne dizalice topline u industriji
Frano Knezović
Zamjena termotehničkih sustava na fosilna goriva predstavlja bitno područje istraživanja kako bi se obnovljivi izvori energije iskorištavali u svrhu stvaranja boljih ekoloških i ekonomskih uvjeta. Za procjenu mogućnosti iskorištavanja visokotemperaturnih dizalica topline u industriji potrebno je prvo pogledati koliko je otpadne topline iz industrijskih procesa na raspolaganju i koliko je te topline iskoristivo. Tako se u uvodu ovoga rada navode vrijednosti potrošnje energije unutar...
Visokoučinkoviti vodorazrjedivi premazi
Visokoučinkoviti vodorazrjedivi premazi
Filip Turk
Rad se sastoji od dva dijela. Teorijski dio i eksperimentalni dio. U teorijskom dijelu rada opisana je zaštita metalnih konstrukcija. Jedan od načina zaštite je zaštita premazima. U radu su opisana svojstva premaza pri čemu su podrobnije objašnjeni vodorazrjedivi premazi. Dana je usporedba vodorazrjedivih premaza s otapalnim kao i primjena u raznim korozivnim uvjetima. U eksperimetnalnom dijelu rada proveden je niz ispitivanja ispitinih uzoraka s naglaskom na elektrokemijsku...
Vitka i digitalna transformacija proizvodnih procesa
Vitka i digitalna transformacija proizvodnih procesa
Petar Gregurić
Poduzeća koja žele ostati konkurentna na globalnom tržištu moraju proći kroz vitku i digitalnu transformaciju kako bi postale dio Industrije 4.0. Nema smisla digitalizirati procese koji su zastarjeli te nisu efikasni. Upravo zato se kreće s leanom. Lean transformacijom podiže se produktivnost i efikasnost procesa koji se potom digitaliziraju. Rezultat je produktivnije i kompetitivnije poduzeće. Termin „Industrija 4.0“ predstavlja organizaciju čiji tehnološki bazirani proizvodni...
Vitka i pametna bolnica
Vitka i pametna bolnica
Ivan Pavlinić
U ovom se završnom radu opisuju pojmovi Lean menadžmenta, digitalizacije, trendova u zdravstvu te koncepta pametne bolnice. Zadatak završnog rada je opisati i objasniti načine na koje se alati Lean menadžmenta i digitalizacija mogu implementirati u zdravstvene ustanove. Kako bi to bilo moguće, potrebno je prvo do u detalje razjasniti pojmove Lean menadžmenta i njegove primjene, kao i pojma digitalizacije i njene primjene. Zbog specifičnosti zdravstvenih djelatnosti, u kojima moraju...
Vitka logistika i vitko upravljanje opskrbnim lancem
Vitka logistika i vitko upravljanje opskrbnim lancem
Iva Mikulić
Rad je koncipiran tako da u prvom dijelu definira logistiku, upravljanje opskrbnim lancem te sličnosti i razlike između ta dva pojma. Glavni dio razrađuje prikaz i definiranje relativno novog koncepta vitke logistike i vitkog upravljanja opskrbnim lancem temeljem relevantnih izvora, tako da se prvo opisuju značajke vitkog koncepta koji se u početku koristio samo u proizvodnji. Osim toga, definirani su alati vitkog koncepta koji se koriste u području logistike i upravljanja opskrbnim...

Pages