Pages

Zaštita automobila premazima
Zaštita automobila premazima
Mario Žižek
Rad se sastoji od dva dijela, teoretskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu rada su opisana nova tehnološka rješenja i premazi koji se danas uvode u proizvodne procese u cilju skraćivanja vremena prevlačenja automobila, ali i veće otpornosti na različite eksploatacijske uvjete. Posebna pozornost u ovome radu je dana završnome bezbojnom premazu otpornom na ogrebotine. U eksperimentalnom dijelu rada proveden je niz ispitivanja sustava premaza, koji su nanijeti na pločice od...
Zaštita brodskog trupa antivegetativnim premazima
Zaštita brodskog trupa antivegetativnim premazima
Andrea Kovač
Nekvalitetni premazi ili njihovo nekorektno nanošenje mogu dovesti do korozijskih procesa koji slabe konstrukciju broda. Osim korozije, nakon porinuća brod postaje podložan obraštanju. Ako podvodni dio brodskog trupa nije pravilno zaštićen dolazi do gomilanja mase koja uzrokuje povećanje otpora kao i mogućnosti oštećenja premaza što opet može dovesti do korozijskih procesa. S ekonomskog pogleda dodatna masa uslijed obraštaja uzrokuje smanjenje brzine i povećanje potrošnje...
Zaštita energetskog transformatora premazima
Zaštita energetskog transformatora premazima
Davor Šercer
U ovome radu prikazane su metode zaštite energetskih transformatorskih kućišta primjenom kombinacije epoksidnog i poliuretanskog premaza, prednosti i nedostaci i područje primjene. Diplomski rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu je obrađeno oštećivanje materijala, klasifikacija korozija i metode zaštite od korozije premazima koje se danas koriste u zaštiti strojarskih konstrukcija i postrojenja. Posebno je obrađen odabir sustava zaštite...
Zaštita hlapljivim inhibitorima korozije
Zaštita hlapljivim inhibitorima korozije
Mateja Zrinušić
Završni rad se sastoji od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U teorijskom dijelu opisane su osnovne metode za zaštitu od korozije, a detaljnije zaštita inhibitorima korozije: njihova podjela, značajke, djelotvornost, mehanizam te područje primjene hlapljivih inhibitora korozije. U eksperimentalnom dijelu rada ispitana je djelotvornost zaštite hlapljivog inhibitora korozije pri različitim koncentracijama u 3,5 % otopini NaCl na uzorcima od ugljičnog čelika i ...
Zaštita nehrđajućeg čelika anodnom polarizacijom
Zaštita nehrđajućeg čelika anodnom polarizacijom
Dario Hršak
Korozijski postojani materijali koriste se kako u svakodnevnom životu, tako i u svim granama industrije. Sve više se koriste i u građevinarstvu, različitim područjima strojarstva, brodogradnji, itd. Jedna od najvažnijih skupina konstrukcijskih postojanih materijala jesu tzv. „nehrđajući čelici“. Upravo zahvaljujući rasprostranjenosti primjene te visokim zahtjevima kvalitete, oni se i danas razvijaju i čine jednu od najvažnijih skupina korozijski postojanih konstrukcijskih...
Zaštita od korozije odobalnih konstrukcija
Zaštita od korozije odobalnih konstrukcija
Tomislav Tirić
Diplomski rad sastoji se od teorijskog dijela u kojemu je obrađen utjecaj korozije na različite dijelove odobalnih konstrukcija, te eksperimentalnog dijela u kojemu se kroz niz laboratorijskih ispitivanja uspoređeni različiti premazi i utjecaj različitih stanja površine na pojavu i napredak korozije. Teorijski dio prikazuje metode zaštite od korozije, opširnije prikazuje čimbenike koji utječu na pojavu korozije kod odobalnih konstrukcija, opisane su različite zone korozije...
Zaštita od korozije priobalnih vjetroelektrana
Zaštita od korozije priobalnih vjetroelektrana
Doris Županić
Ovaj diplomski rad sastoji se od teorijskog i eksperimentalnog dijela. Teorijski dio obuhvaća osnovnu podjelu vjetroelektrana i definira glavne dijelove vjetroagregata. Osim toga, opisan je postupak zaštite od korozije organskim prevlakama te su prikazani uobičajeni sustavi zaštite dijelova onshore i offshore vjetroagregata. U sklopu eksperimentalnog dijela projektirano je 10 sustava premaza za korozijsku zaštitu čeličnih stupova offshore vjetroelektrane kategorije korozivnosti...
Zaštita premazima filtra za vodu za piće
Zaštita premazima filtra za vodu za piće
Branimir Miketić
Završni rad sastoji se od dva dijela. Prvi dio je teorijski, a drugi eksperimentalni. U teorijskom dijelu završnog rada dat je prikaz metoda zaštite od korozije premazima. Opširnije je prikazana metoda zaštite epoksidnim premazima. U eksperimentalnom dijelu zadatka provedena su ispitivanja sustava zaštite od korozije premazima bez otapala. Ispitana je otpornost premaza prema koroziji u agresivnim uvjetima u slanoj komori, te su određena fizička i mehanička svojstva premaza.
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Matija Kuhar
Ovim radom predstavljen je projekt izgradnje vodospreme. Predstavljen je stacionarni i nestacionarni proračun vodovoda, odabir pumpe, te je projektirana zaštita kod isključivanja pumpe iz rada. Vodosprema se koristi na za vrijeme skuplje tarife električne energije, a tijekom jeftinije u nju se dobavlja voda, uz to napravljena je analiza isplativosti gradnje vodospreme. Za zaštitu od hidrauličkog udara kod isključivanja...
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Zlatko Bačelić Medić
Dimenzioniranje cjevovodnih sustava zahtijeva mnogo preciznosti, praktičnog i teoretskog znanja kako bi sustav zadovoljavao točno određene granične vrijednosti potražnje. Pojava hidrauličkog udara uslijed naglog ispada pumpe ili zatvaranja ventila može uzrokovati veliku štetu na elementima sustava, stoga je potrebno izraditi primjerene simulacije kako stacionarnog, tako i nestacionarnog stanja sustava. Ublažavanje hidrauličkog udara se izvodi prilagođavanjem parametara sustava,...
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Mario Stuhne
U radu se analizira stacionarno i nestacionarno strujanje fluida u cjevovodu , te odabir potrebne tlačne posude za zaštitu od hidrauličkog udara nakon trenutnog ispada pumpe iz rada. Stacionarni proračun provodi se metodom Hardy-Cross u programskom paketu Pipeline.exe. Iz nestacionarnog proračuna dobit ćemo potrebnu visinu dobave pumpe kako bismo mogli odrediti karakteristiku pumpe. Nakon određivanja karakteristike pumpe, kreće se na nestacionarni proračun strujanja koji se provodi...
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Zaštita pumpnog postrojenja od hidrauličkog udara
Krešimir Bartolović
U ovom radu je obrađena 60 kilometarska dionica naftovoda od pumpne do kontrolne stanice. Kada je potrebno prevesti naftu preko brda i ako je to brdo visoko u podnožju brda bi djelovali jako visoki tlakovi, da se to izbjegne postavi još jedna pumpna stanica obično na sredini brda, ta stanica povisi tlak dovoljno da se premosti brdo. Takav slučaj je obrađen u ovom radu. Pumpna stanica se nalazi na 500 m nadmorske visine i njen je zadatak osigura transport nafte do drugog kraja koji se...

Pages