Pages

Relativno vođenje robota koristeći 3D vizijski sustav
Relativno vođenje robota koristeći 3D vizijski sustav
Dominik Mihalinec
U ovom diplomskom radu obrađena je tehnika vođenja robotske ruke Universal Robot 5 (UR5) pomoću medicinskog optičkog sustava za praćenje markera Polaris Vicra i na taj način smanjena je njegova pogreška pozicioniranja. Nakon uvodnog poglavlja o već postojećim robotskim sustavima u medicini, slijede poglavlja koja sadrže: princip rada optičkog sustava te kratak opis robotske ruke i njegovog kinematičkog modela. Postoje i potpoglavlja u kojima je objašnjena matematička...
Remontni postupak zračnoga kompresora AK 50T1
Remontni postupak zračnoga kompresora AK 50T1
David Gerhardinger
U uvodnom dijelu rada dan je pregled literature potrebne za obavljanje poslova remonta zračnoga kompresora AK-50T1. Osnovna funkcija kompresora je punjenje tlačnog spremnika potrebnog za pokretanje pneumatike na helikopterima MiL Mi-8 i MiL Mi-171SH. U radu su opisane i sistematizirane faze remonta kao na primjer: prijem i priprema za remont, defektoskopija dijelova, defektacija, površinske obrade, sastavljanje i ispitivanje u radu te konzervacija. Na primjeru klipnih prstena i ventila...
Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha
Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha
Filipa Krželj
U ovom radu istražena je mogućnost uporabe otpadnog praha aluminijevog oksida umješavanjem u dio novog keramičkog praha. Sekundarni, tj. otpadni keramički prah nastaje strojnom obradom sirovca kod tvorničke proizvodnje keramike. Navedeni prah ne zagađuje okoliš, no veliki problem je u njegovoj nerazgradivosti. U ovom radu je za masene udjele otpadnog praha u ukupnoj masi keramičkog praha u iznosima od 30, 45 i 60 % ispitan utjecaj aditiva, trgovačkog naziva Tiron, na stabilnost...
Reološka svojstva koloidnih suspenzija koje sadrže mikro/nano Al2O3 prah
Reološka svojstva koloidnih suspenzija koje sadrže mikro/nano Al2O3 prah
Stjepan Družinec
U ovom radu prikazan je utjecaj različitog udjela nano Al2O3 praha na reološka svojstva vodenih suspenzija koje sadrže mikro Al2O3 prah. U tu svrhu pripravljene su četiri 70%-tne Al2O3 suspenzije s različitim masenim udjelom nano Al2O3 praha. Za stabilizaciju svih suspenzija korišteno je 0,4% disperzanta Dolapix CE-64. Pripravljene 70%-tne suspenzije sadržavale su: (i) čisti mikro Al2O3 prah (0% nano Al2O3 prah), (ii) 99 % mikro Al2O3 prah i 1 % nano Al2O3 praha, (iii) 95 % mikro...
Reparaturno zavarivanje sivog lijeva
Reparaturno zavarivanje sivog lijeva
Karlo Jurković
Tema završnog rada je „Reparaturno zavarivanje sivog lijeva“. Prije uvoda u samu problematiku zavarivanja sivog lijeva, vrlo je važno dobro poznavanje samog materijala, odnosno njegovu mikrostrukturu, kemijski sastav i svojstva. U radu su detaljno opisani postupci zavarivanja na toplo i hladno popraćeni dodatnim materijalom, tehnikom rada i pripremom žlijeba. U radu je navedena i priprema sivog lijeva tehnologijom lemljenja. Također su opisani primjeri reparaturnog zavarivanja...
Rezultati mjerenja rada na geotermalnoj dizalici topline u režimu hlađenja
Rezultati mjerenja rada na geotermalnoj dizalici topline u režimu hlađenja
Mile Malić
U sklopu diplomskoga rada bilo je potrebno pratiti i analizirati rezultate dobivene mjerenjima na ispitnoj geotermalnoj dizalici topline u režimu hlađenja te napraviti proračun iste. Geotermalna dizalica topline se koristi za hlađenje dvije predavaonice unutar fakulteta površine 150 m2. Ogrjevna/rashladna tijela koja se koriste u režimu hlađenja ili grijanja su stropni ventilokonvektori. Navedena dizalica topline koristi propan kao radnu tvar. Toplinsko opterećenje predavaonica...
Robot za pranje prozora
Robot za pranje prozora
Dario Špoljar
U ovom projektu objašnjen je način čišćenja prozora pomoću uređaja koji se montira na staklenu površinu zgrade srednje visine (do 50 m). Proučavanjem tržišta podrobnije su analizirani proizvodi. Iz njihove usporedbe proizlaze najvažniji kriteriji uređaja za pranje prozora. Na temelju kriterija, zahtjeva i funkcija dobiva se funkcijska struktura, morfološka matrice te nadalje sami koncepti. Daljnjom detaljnom razradom koncepta izrađuje se 3D model potkrijepljen sa pripadajućom...
Robotizacija točkastog zavarivanja karoserije automobila
Robotizacija točkastog zavarivanja karoserije automobila
Matija Radić
U radu je prikazan cijeli proces robotizacije točkastog zavarivanja karoserija vozila te niz izazova i problema koji se javljaju. Proces se odvio u tvornici Revoz, tvrtke Renault, na području Republike Slovenije. Prednosti i nedostaci robotskog zavarivanja, te parametri korišteni za odabir robota u obavljanju posla su navedeni. Pokazani su načini rada prije robotizacije i modifikacije postojećih konstrukcija koje su se trebale promjeniti da bi roboti mogli zavarivati. Plan radnog mjesta...
Robotizirano MAG zavarivanje
Robotizirano MAG zavarivanje
Dario Kantolić
U uvodnom teorijskom dijelu rada opisani su roboti za MAG zavarivanje. Navedeni su glavni dijelovi robota za zavarivanje kao i način na koji se programiraju. Opisani su i dodatni dijelovi robotske stanice koji poboljšavaju sam proces robotiziranog zavarivanja. Nadalje, opisan je MAG postupak zavarivanja te njegovi parametri. Također, analizirane su opcije automatizacije i robotizacije tog postupka. Detaljno je obrađena i robotska stanica koja se nalazi u Laboratoriju za zavarivanje te su...
Robotizirano MAG zavarivanje dupleks čelika
Robotizirano MAG zavarivanje dupleks čelika
Martin Ptičar
U teorijskom dijelu obrađeno je polje visokolegiranih čelika općenito, a posebno su objašnjeni austenitno-feritni (dupleks) čelici. Ukratko je opisan povijesni razvoj dupleks čelika, objašnjena je mikrostruktura i uloga pojedinih faza i legirnih elemenata, te su opisana svojstva otpornosti na koroziju i trošenje, fizička i na kraju mehanička svojstva. Najveća pažnja usmjerena je na zavarljivost i tehnologiju zavarivanja dupleks čelika. U daljenjem radu opisan je MAG postupak...
Robotizirano TIG zavarivanje
Robotizirano TIG zavarivanje
Josip Vidak
U ovom radu opisan je TIG postupak zavarivanja, te su analizirane sve opcije automatizacije i robotizacije postupka. S posebnim naglaskom je analizirana modernizirana varijanta TIG postupka zavarivanja uz primjenu automatskog dodavanja žice, tj. TIP TIG postupak. Prikazane su prednosti i mane koji se javljaju, oprema i vrste TIP TIG postupka te su dani primjeri iz industrijske proizvodnje. Također u teorijskom dijelu je obrađena robotizacija zavarivanja, konfiguracija robotske...
Robotizirano sklapanje prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Robotizirano sklapanje prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke
Dina Frkonja
Ovaj se diplomski rad temelji na sustavu razrađivanom u sklopu završnog rada. U sklopu završnog rada ponuđena su četiri koncepta sustava za automatsko sklapanje prijenosnog mehanizma protupožarne zaklopke. Odabran je jedan koji je analiziran. U diplomskom radu ponuđeno je novo rješenje razmještaja pogona za montažu. Radne operacije sklapanja ugradbenih elemenata su ostale nepromijenjene. Elementi sustava raspoređeni su u odnosu na transportnu traku koja je glavni dio sustava. Za...

Pages