Pages

A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
Tomislav Martinec
Teamwork is often regarded as a critical operation element of product development organisations, whereas an efficient team-based approach to engineering design activities is a prerequisite for the success of technical systems development projects. Design team members thus need assistance in the form of methods and tools that will facilitate collaboration during team design activities, inasmuch as researchers and project managers require support in developing and prescribing the most...
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway
 wind barriers
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway wind barriers
Andrija Buljac
Strong cross-winds on bridges and viaducts may cause dynamic instabilities for passing vehicles. To protect vehicles from those adverse cross-wind effects, wind barriers are commonly placed on bridges. While these barriers proved to be successful in sheltering vehicles from cross-winds, their influence on bridge aerodynamic and aeroelastic characteristics is still fairly unknown. This is particularly important for long-span cablesupported bridges that are susceptible to dynamic...
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Dražen Antolić
Rad se bavi istraživanjem mogućnosti automatizirane tehnološke klasifikacije na temelju CAD 3D modela izratka, što je nužan uvjet za automatizirano projektiranje osnovnih tehnoloških procesa, odnosno procjenu troškova izrade. Postavljena je hipoteza istraživanja: „Moguća je automatizirana tehnološka klasifikacija izradaka na temelju CAD 3D modela“. Pretpostavljeno je da u digitalnom zapisu CAD 3D modela postoje tehnološke značajke izratka koje je moguće izdvojiti u posebnu...
Analiza i primjena dinamičkog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala
Analiza i primjena dinamičkog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala
Mladen Bezjak
Temelj ove disertacije su dinamička mjerenja toplinske provodnosti građevnih materijala metodom vruće žice. Postavljen je teorijski model s analitičkim i numeričkim rješenjem i provedena su mjerenja na stvarnim uzorcima toplinsko-izolacijskih materijala koji se ponajviše rabe u graditeljstvu. Projektiran je i izrađen mjerni sustav koji zadovoljava svim teoretskim zahtjevima i pretpostavkama. Budući da se dosadašnja praksa ispitivanja toplinskih svojstava građevnih materijala...
Analiza kvarova uređaja i opreme korištenjem metoda poslovnog izvješćivanja
Analiza kvarova uređaja i opreme korištenjem metoda poslovnog izvješćivanja
Vili Milković
U analizi podataka i njihovoj optimalnoj iskoristivosti u tvrtci Održavanje vagona d.o.o. (u vlasništvu Hrvatskih željeznica), potrebno je primjenjivati suvremene metode dubinskih analiza koje su sastavni dio poslovnog izvješćivanja. U radu je dat pregled primjena metoda poslovnog izvješćivanja u iskoristivosti informacija i podataka bitnih za daljnje analize. Prikupljeni su podaci o kvarovima na svim serijama klimatiziranih modernih putničkih vagona u razdoblju od 1.1.2005. godine...
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Karlo Pirić
Teorija pouzdanosti konstrukcija racionalno razmatra neizvjesnosti koje se javljaju prilikom strukturne analize i projektiranja konstrukcija, za razliku od tradicionalnih metoda koje pretpostavljaju da su svi parametri koji utječu na čvrstoću i opterećenje konstrukcije determinističke veličine. Određivanje vjerojatnosti oštećenja jedno je od ključnih područja interesa teorije pouzdanosti. U uvodnim razmatranjima ovog rada, dan je pregled dosadašnjih istraživanja i kratak opis...
Analiza stabilnosti nelinearnih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom
Analiza stabilnosti nelinearnih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom
Josip Kasać
Tema ove disertacije je analiza stabilnosti nelinearnih mehaničkih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom. Analitički neizraziti regulator je nekonvencionalni pristup koji koristi analitičke funkcije za određivanje centara izlaznih neizrazitih skupova umjesto baze pravila ponašanja. Analiza stabilnosti je zasnovana na Lyapunovljevoj izravnoj metodi i ne zahtijeva prikaz dinamike sustava upravljanja u obliku Takagi- Sugeno neizrazitog modela. Analiza stabilnosti je...
Analiza utjecajnih faktora na mjernu nesigurnost etalonskog tvrdomjera
Analiza utjecajnih faktora na mjernu nesigurnost etalonskog tvrdomjera
Željko Alar
Jedan od bitnih parametara osiguranja sljedivosti rezultata mjerenja tvrdoće je procjena i proračun vrijednosti mjernih nesigurnosti koje su proizašle iz utjecajnih veličina na samo mjerenje. često puta i sama definicija pojedine utjecajne veličine predstavlja problem, a kamoli još i kvantitativno određenje njenog utjecaja na rezultat mjerenja. Osnovni cilj ove disertacije je bio odrediti koji su to utjecajni faktori na mjernu nesigurnost etalonskog tvrdomjera te uspostava modela za...
Analiza uzdužne granične nosivosti u konceptualnoj sintezi tankostjenih konstrukcija
Analiza uzdužne granične nosivosti u konceptualnoj sintezi tankostjenih konstrukcija
Stanislav Kitarović
Ekonomski i ekološki aspekti gradnje i uporabe složenih tankostjenih konstrukcija (zrakoplov, brod, itd.) u današnje vrijeme uvjetuju sve izraženije zahtjeve za što većim smanjenjem pri tome utrošenog materijala i energije, tj. za iznalaženjem što racionalnijih i ekonomičnijih projektnih varijanti, koje stoga neminovno karakteriziraju i sve manje rezerve sigurnosti. U konceptualnoj sintezi nosivih konstrukcija razmatranje graničnih stanja omogućava neposredno razmatranje...
Analiza valjanosti sustava povrata energije u procesima pripreme zraka
Analiza valjanosti sustava povrata energije u procesima pripreme zraka
Igor Balen
U radu je provedena cjelogodišnja dinamička energetska analiza valjanosti povezanog sustava kružnog toka, kao rekuperativnog sustava povrata toplinske energije iz istrošenog zraka u ovisnosti o promjeni pogonskih uvjeta, odnosno promjeni stanja vanjskog okoliša. U to svrhu razvijen je originalni simulacijski model rada složenog termotehničkog sustava klimatizacije, koji uključuje povezani sustav kružnog toka i povezuje ga s dizalicom topline. Razvijeni simulacijski model omogućuje...

Pages