Paginacija

A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
Tomislav Martinec
Teamwork is often regarded as a critical operation element of product development organisations, whereas an efficient team-based approach to engineering design activities is a prerequisite for the success of technical systems development projects. Design team members thus need assistance in the form of methods and tools that will facilitate collaboration during team design activities, inasmuch as researchers and project managers require support in developing and prescribing the most...
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway
 wind barriers
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway wind barriers
Andrija Buljac
Strong cross-winds on bridges and viaducts may cause dynamic instabilities for passing vehicles. To protect vehicles from those adverse cross-wind effects, wind barriers are commonly placed on bridges. While these barriers proved to be successful in sheltering vehicles from cross-winds, their influence on bridge aerodynamic and aeroelastic characteristics is still fairly unknown. This is particularly important for long-span cablesupported bridges that are susceptible to dynamic...
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Dražen Antolić
Rad se bavi istraživanjem mogućnosti automatizirane tehnološke klasifikacije na temelju CAD 3D modela izratka, što je nužan uvjet za automatizirano projektiranje osnovnih tehnoloških procesa, odnosno procjenu troškova izrade. Postavljena je hipoteza istraživanja: „Moguća je automatizirana tehnološka klasifikacija izradaka na temelju CAD 3D modela“. Pretpostavljeno je da u digitalnom zapisu CAD 3D modela postoje tehnološke značajke izratka koje je moguće izdvojiti u posebnu...
Analiza ekonomski održivog potencijala obnovljivih izvora u energetici Malte
Analiza ekonomski održivog potencijala obnovljivih izvora u energetici Malte
Antoine Busuttil
S apsolutnom ovisnošću o uvoznim fosilnim gorivima i bez povezanosti na europske ili afričke električne mreže, elektroenergetski sustav Malte je izrazito osjetljiv te je pod utjecajem mnogih internacionalnih čimbenika. U svrhu smanjenja ove ovisnosti važnost integracije drugih izvora energije u energetski sustav Malte je od najvećeg značenja. Smještena u centru Sredozemlja, Malta može puno dobiti od iskorištavanja velikog potencijal solarne energije te korištenje ostalih...
Analiza i primjena dinamičkog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala
Analiza i primjena dinamičkog mjerenja toplinske vodljivosti građevinskih materijala
Mladen Bezjak
Temelj ove disertacije su dinamička mjerenja toplinske provodnosti građevnih materijala metodom vruće žice. Postavljen je teorijski model s analitičkim i numeričkim rješenjem i provedena su mjerenja na stvarnim uzorcima toplinsko-izolacijskih materijala koji se ponajviše rabe u graditeljstvu. Projektiran je i izrađen mjerni sustav koji zadovoljava svim teoretskim zahtjevima i pretpostavkama. Budući da se dosadašnja praksa ispitivanja toplinskih svojstava građevnih materijala...
Analiza kvarova uređaja i opreme korištenjem metoda poslovnog izvješćivanja
Analiza kvarova uređaja i opreme korištenjem metoda poslovnog izvješćivanja
Vili Milković
U analizi podataka i njihovoj optimalnoj iskoristivosti u tvrtci Održavanje vagona d.o.o. (u vlasništvu Hrvatskih željeznica), potrebno je primjenjivati suvremene metode dubinskih analiza koje su sastavni dio poslovnog izvješćivanja. U radu je dat pregled primjena metoda poslovnog izvješćivanja u iskoristivosti informacija i podataka bitnih za daljnje analize. Prikupljeni su podaci o kvarovima na svim serijama klimatiziranih modernih putničkih vagona u razdoblju od 1.1.2005. godine...
Analiza modela upravljanja i regulacije u općoj teoriji spoznaje
Analiza modela upravljanja i regulacije u općoj teoriji spoznaje
Zdravko Carev
U radu se predlaže sveopća i svevremenska teorija. Teorija proučava sve. Sve se definira kao cijeli svijet bez ikakvog ostatka u bilo kakvom pogledu. U središte teorije postavljena je Spoznaja, koja se definira kao skup zakonitosti kojima neki entitet vlada. Entitet se definira kao bilo koja registrabilna pojava. Zakonitost se definira kao opće i nepromjenjivo pravilo. Definicija Opće teorije spoznaje: 1. Postoje opće zakonitosti koje važe uvijek i svugdje, 2. Generalna (glavna)...
Analiza podobnosti orebrene tankostjene konstrukcije
Analiza podobnosti orebrene tankostjene konstrukcije
Svemir Bralić
Postupci projektiranja i optimalizacije novih te provjere već postojećih orebrenih tankostjenih,konstrukcija zapravo podrazumijevaju analizu njene podobnosti. Tri su osnovna načina na koje,se može dobiti uvid u podobnost konstrukcije; provjerom pojedinih dijelova analitičkim,formulama, eksperimentalnim putem (analizom prototipa ili mjerenjem na realnoj konstrukciji),ili proračunom numeričkim metodama (najčešće metodom konačnih elemenata). Analitičke,formule karakteriziraju...
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Karlo Pirić
Teorija pouzdanosti konstrukcija racionalno razmatra neizvjesnosti koje se javljaju prilikom strukturne analize i projektiranja konstrukcija, za razliku od tradicionalnih metoda koje pretpostavljaju da su svi parametri koji utječu na čvrstoću i opterećenje konstrukcije determinističke veličine. Određivanje vjerojatnosti oštećenja jedno je od ključnih područja interesa teorije pouzdanosti. U uvodnim razmatranjima ovog rada, dan je pregled dosadašnjih istraživanja i kratak opis...
Analiza stabilnosti nelinearnih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom
Analiza stabilnosti nelinearnih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom
Josip Kasać
Tema ove disertacije je analiza stabilnosti nelinearnih mehaničkih sustava vođenih analitičkim neizrazitim regulatorom. Analitički neizraziti regulator je nekonvencionalni pristup koji koristi analitičke funkcije za određivanje centara izlaznih neizrazitih skupova umjesto baze pravila ponašanja. Analiza stabilnosti je zasnovana na Lyapunovljevoj izravnoj metodi i ne zahtijeva prikaz dinamike sustava upravljanja u obliku Takagi- Sugeno neizrazitog modela. Analiza stabilnosti je...

Paginacija