Pages

A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
Tomislav Martinec
Teamwork is often regarded as a critical operation element of product development organisations, whereas an efficient team-based approach to engineering design activities is a prerequisite for the success of technical systems development projects. Design team members thus need assistance in the form of methods and tools that will facilitate collaboration during team design activities, inasmuch as researchers and project managers require support in developing and prescribing the most...
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway
 wind barriers
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway wind barriers
Andrija Buljac
Strong cross-winds on bridges and viaducts may cause dynamic instabilities for passing vehicles. To protect vehicles from those adverse cross-wind effects, wind barriers are commonly placed on bridges. While these barriers proved to be successful in sheltering vehicles from cross-winds, their influence on bridge aerodynamic and aeroelastic characteristics is still fairly unknown. This is particularly important for long-span cablesupported bridges that are susceptible to dynamic...
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Algoritam za tehnološku klasifikaciju na temelju CAD 3D modela izratka
Dražen Antolić
Rad se bavi istraživanjem mogućnosti automatizirane tehnološke klasifikacije na temelju CAD 3D modela izratka, što je nužan uvjet za automatizirano projektiranje osnovnih tehnoloških procesa, odnosno procjenu troškova izrade. Postavljena je hipoteza istraživanja: „Moguća je automatizirana tehnološka klasifikacija izradaka na temelju CAD 3D modela“. Pretpostavljeno je da u digitalnom zapisu CAD 3D modela postoje tehnološke značajke izratka koje je moguće izdvojiti u posebnu...
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Analiza pouzdanosti u konceptualnom projektiranju konstrukcije broda
Karlo Pirić
Teorija pouzdanosti konstrukcija racionalno razmatra neizvjesnosti koje se javljaju prilikom strukturne analize i projektiranja konstrukcija, za razliku od tradicionalnih metoda koje pretpostavljaju da su svi parametri koji utječu na čvrstoću i opterećenje konstrukcije determinističke veličine. Određivanje vjerojatnosti oštećenja jedno je od ključnih područja interesa teorije pouzdanosti. U uvodnim razmatranjima ovog rada, dan je pregled dosadašnjih istraživanja i kratak opis...
Analiza uzdužne granične nosivosti u konceptualnoj sintezi tankostjenih konstrukcija
Analiza uzdužne granične nosivosti u konceptualnoj sintezi tankostjenih konstrukcija
Stanislav Kitarović
Ekonomski i ekološki aspekti gradnje i uporabe složenih tankostjenih konstrukcija (zrakoplov, brod, itd.) u današnje vrijeme uvjetuju sve izraženije zahtjeve za što većim smanjenjem pri tome utrošenog materijala i energije, tj. za iznalaženjem što racionalnijih i ekonomičnijih projektnih varijanti, koje stoga neminovno karakteriziraju i sve manje rezerve sigurnosti. U konceptualnoj sintezi nosivih konstrukcija razmatranje graničnih stanja omogućava neposredno razmatranje...
Atomistic-to-continuum modelling in solid mechanics
Atomistic-to-continuum modelling in solid mechanics
Eduard Marenić
We focus primarily on the conceptually new class of materials that are only one atom thick, called by common name “graphene”. The experimental measurement of the mechanical properties of graphene is still considered a difficult task, thus quantifying the mechanical properties by the numerical simulations is of great importance.rnWe use molecular mechanics and assume that atoms are the smallest unit needed to be modelled. Due to the lack of computational power, performing a fully...
Bezmrežna numerička metoda za analizu ploča
Bezmrežna numerička metoda za analizu ploča
Josip Hoster
U radu su predložene nove bezmrežne numeričke metode za analizu deformiranja ploča koje se temelje na metodi lokalnog težinskog ostatka (reziduala), odnosno lokalnoj Petrov-Galerkinovoj (MLPG) metodi. Pritom se provodi integracija slabog oblika uvjeta ravnoteže po lokalnom području integracije. Izbor težinske funkcije u težinskom ostatku je proizvoljan. Ploče su promatrane kao trodimenzijska tijela što omogućuje primjenu trodimenzijskih materijalnih modela. Diskretizacija je...
Boundary layer method for unsteady aerodynamic loads determination
Boundary layer method for unsteady aerodynamic loads determination
Frane Majić
In this work a simple and accurate method for two-dimensional unsteady aerodynamic load determination on airfoil is developed. The method employs viscous-inviscid coupling. The inviscid flow is governed by the unsteady Euler equations solved by finite volume method on moving C-type rigid grid, while viscous flow is governed by steady boundary layer integral equations. The Euler equations are solved in conservative form, in transformed body-fitted coordinates. The viscous-inviscid coupling is...

Pages