A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
A model of information processing and interactions in teams developing technical systems
Tomislav Martinec
Teamwork is often regarded as a critical operation element of product development organisations, whereas an efficient team-based approach to engineering design activities is a prerequisite for the success of technical systems development projects. Design team members thus need assistance in the form of methods and tools that will facilitate collaboration during team design activities, inasmuch as researchers and project managers require support in developing and prescribing the most...
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway
 wind barriers
Aerodynamic and aeroelastic characteristics of cablesupported bridges with roadway wind barriers
Andrija Buljac
Strong cross-winds on bridges and viaducts may cause dynamic instabilities for passing vehicles. To protect vehicles from those adverse cross-wind effects, wind barriers are commonly placed on bridges. While these barriers proved to be successful in sheltering vehicles from cross-winds, their influence on bridge aerodynamic and aeroelastic characteristics is still fairly unknown. This is particularly important for long-span cablesupported bridges that are susceptible to dynamic...
Development of numerical model for green water loading by coupling the mesh based flow models with the meshless models
Development of numerical model for green water loading by coupling the mesh based flow models with the meshless models
Josip Bašić
The interaction between a moving vessel and incident waves leads to large relative motions and strong nonlinearities. This can result in violent water dynamics so that water flows onto the deck of the vessel, known as green water, and reaches crucial equipment and other deck structures. Green water events are considered as serious threat to the stability and operability of vessels, which should be reliably predicted and properly assessed in the design stage. Due to complexity of the...
Eksperimentalno i teorijsko istraživanje geotermalne dizalice topline
Eksperimentalno i teorijsko istraživanje geotermalne dizalice topline
Luka Boban
Razvoj svijesti o utjecaju čovjeka na okoliš doveo je do niza mjera s ciljem povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja emisija CO2 i povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora. Učinkovito rješenje za zadovoljavanje potreba za grijanjem i hlađenjem jesu dizalice topline povezane s tlom koje iskorištavaju plitku geotermalnu energiju. Iskorištavanje tog niskotemperaturnog izvora moguće je zbog postojanja toplinskog toka iz središta Zemlje uslijed zaostale topline...
Model za brzo predviđanje emisija iz cestovnog transporta
Model za brzo predviđanje emisija iz cestovnog transporta
Goran Pejić
Cilj ovog rada je definirati funkcijske odnose između emisijske strukture flote putničkih automobila (flota vozila M1 kategorije) i emisija stakleničkih plinova. Na temelju tih odnosa izrađen je model za procjenu i upravljanje emisijama stakleničkih plinova cjelokupnog cestovnog transporta. Model se sastoji od tri podmodela: podmodela za procjenu emisija, prognostičkog podmodela i podmodela za upravljanje emisijama. Funkciju prvog podmodela, za procjenu emisija, obavlja COPERT 5. Drugi...
Modeliranje vjetrovnih valova u Jadranskome moru za primjene u brodogradnji i pomorstvu
Modeliranje vjetrovnih valova u Jadranskome moru za primjene u brodogradnji i pomorstvu
Marko Katalinić
U disertaciji su obrađeni spektri valova, učestalosti pojavljivanja različitih stanja mora te njihove ekstremne vrijednosti za akvatorij Jadranskog mora. Poznavanje ovih podataka je od presudne važnosti za određivanje pomorstvenosti plovnih objekata te za analizu sigurnosti različitih objekata morske tehnike u Jadranu. Podaci dugogodišnje baze podataka, ostvarene kombinacijom numeričkih rezultata i mjerenja satelitskom altimetrijom, statistički su analizirani s ciljem određivanja...
Numeričko modeliranje termokemijskih procesa unutar cementnog kalcinatora s ciljem čišće proizvodnje cementa
Numeričko modeliranje termokemijskih procesa unutar cementnog kalcinatora s ciljem čišće proizvodnje cementa
Hrvoje Mikulčić
Trenutna proizvodnja cementa suočena je s dva značajna problema. Prvi je proizvodnja velike količine stakleničkih plinova, oko 5 % ukupnih globalnih CO2 emisija ljudskog podrijetla, a drugi je visoka cijena goriva, uglavnom ugljena. Proizvođači cementa su stoga pod sve većim pritiskom da smanje potrošnju fosilnih goriva i s njima povezanim emisijama stakleničkih plinova. Utvrđeno je da je djelomična zamjena ugljena alternativnim gorivima, poput biomase i goriva dobivenih...
Poboljšanje dinamičkih značajka visokotemperaturnih spremnika latentne topline
Poboljšanje dinamičkih značajka visokotemperaturnih spremnika latentne topline
Ante Marušić
Visokotemperaturni spremnici topline predstavljaju najzreliju tehnologiju za centraliziranu pohranu energije velikih razmjera. Postojeći, komercijalni, visokotemperaturni spremnici pohranjuju energiju u obliku osjetne topline, a najčešće se koriste u solarnim termoelektranama gdje omogućuju njihovo upravljanje, bez dodatnih gubitaka pretvorbe energije, manje-više neovisno o sunčevom zračenju. Daljnji razvoj visokotemperaturnih spremnika topline može predstavljati jedan od...
Procjena mehaničkih svojstava zavarenoga spoja primjenom instrumentirane Charpy metode
Procjena mehaničkih svojstava zavarenoga spoja primjenom instrumentirane Charpy metode
Davor Mandić
Najpoznatija metoda za određivanje udarnog rada loma te procjenu ponašanja materijala u uvjetima udarnog opterećenja je Charpyjeva metoda. U ovom znanstveno-istraživačkom radu uspoređeni su rezultati ispitivanja dobiveni pomoću instrumentirane Charpy metode s rezultatima dobivenim statičkim vlačnim ispitivanjem u svrhu procjene prihvatljivosti rezultata ispitivanja instrumentiranom Charpy metodom kod zavarenih spojeva. Tu se prije svega misli na karakteristične sile (sila pri...