Pages

Pregled ISO normi za izradu uređaja za trošenje implantata kuka
Pregled ISO normi za izradu uređaja za trošenje implantata kuka
Karla Radić
Zamjena zgloba kuka sastoji se od zamjene zgloba implantatom koji je sposoban proizvesti istu funkcionalnost. Kako bi implementacija bila uspješna važno je ujediniti biokompatibilnost i slabo trošenje materijala. Osobitu pozornost pridodana je tribološkom ponašanju biomaterijala. Analizirane su ISO norme koje ispituju trošenja materijala. Najvažnija je BS ISO 14242 koja se sastoji od četiri dijela i opisuje trošenje proteze zgloba kuka. Nakon više od 50 godina evolucije, što se...
Pregled metode povezivanja rotorske i statorske mreže u proračunskoj mehanici fluida za simulacije turbostrojeva
Pregled metode povezivanja rotorske i statorske mreže u proračunskoj mehanici fluida za simulacije turbostrojeva
Luka Balatinec
Ubrzan napredak računalne dinamike fluida (RDF) omogućio je nadilaženje jednostavnih zadataka te prelazak na složenije probleme poput turbostrojeva. Zbog složenosti turbostrojeva, često se uvode pojednostavljenja geometrije s ciljem smanjenja vremena trajanja simulacije. Pojednostavljenja je takoder moguće provesti primjenom adekvatnih stacionarnih simulacija za modeliranje gibanja unutar domene. Kako bi se omogućila komunikacija izmedu dijelova domene s različito definiranom...
Pregled različitih pristupa za procjenu mjerne nesigurnosti
Pregled različitih pristupa za procjenu mjerne nesigurnosti
Filip Fekonja
Usporedno s napretkom industrije i tehnologije dolazi do potrebe za povećanjem točnosti iskazivanja karakteristika proizvoda kojima se bavi strojarska industrija, odnosno dolazi do potrebe za iznošenjem što preciznijeg opisivanja karakteristika tih predmeta, pa time i samih izmjera. Mjerenja se u industriji provode svaki dan, a njihova točnost se određuje s obzirom na propisane zahtjeve. U nekim slučajevima traži se niska točnost, dok neki iziskuju veoma visoku točnost izmjerenih...
Pregled tipova i karakteristika termostata
Pregled tipova i karakteristika termostata
Heni Radanović
Temperatura je jedna od najčešće mjerenih veličina. Uređaji koji mjere temperaturu se nazivaju termometri, a oni koji reguliraju temperaturu su termostati. Njihove primjene su mnogobrojne, od osiguranja toplinske ugodnosti za ljude u različitim stambenim, industrijskim prostorima i vozilima do kontrole industrijskih procesa, kontrole temperature u uređajima široke primjene do sigurnosnih uređaja. U ovom diplomskom radu je prikazan pregled zahtjeva na parametre temperature u raznim...
Preinaka lakog dostavnog vozila u električno vozilo
Preinaka lakog dostavnog vozila u električno vozilo
Leon Kuzmić
Cilj završnog rada je izraditi plan preinake postojećeg vozila tvrtke ČAKOM d.o.o. u električno vozilo. U tvrtki ČAKOM d.o.o. nalazi se vozilo marke Mercedes-Benz model Sprinter 208 CDI. Vozilo se prvenstveno koristi za prijevoz na kraćim relacijama u sklopu svakodnevnih aktivnosti tvrtke ČAKOM. Vozilo je pogonjeno Dieselovim motorom čiji se moment prenosi na stražnju osovinu. Prvo će se osmisliti i razmotriti različiti pogonski koncepti u smislu razine elektrifikacije (potpuno...
Preinaka mjenjača brzina mopeda Tomos
Preinaka mjenjača brzina mopeda Tomos
Mate Grbac
Tema rada je preinaka postojeće izvedbe mjenjača brzina mopeda Tomos. U standardnoj izvedbi moped ima 5 brzina, a preinaka će biti izvedena na 7 brzina. U početku će biti rečeno nešto o Tomosu kao proizvođaču i njegovoj povijesti. Zatim će se prikazati računalno simulirani dijagram snage motora te odabrani novi prijenosni omjeri koristeći se adekvatnim pilastim dijagramom. Središnji dio ovog rada je proračun mjenjača, odnosno parova zupčanika, prema ISO 6336 metodi B, te...
Preinaka osobnog vozila Audi A2 u električno vozilo
Preinaka osobnog vozila Audi A2 u električno vozilo
Filip Slatina
Obzirom na porast popularnosti električnih vozila, ideja rada je analiza emisija CO2 i financijska isplativost prerade konvencionalnog vozila u električno vozilo. U radu je proveden proračun otpora vožnje, snage potrebne za svladavanje istih te proračun energetskih potreba vozila Audi A2 koji je u posjedu Fakulteta, odnosno Laboratorija za motore i vozila. Na temelju podataka iz proračuna dimenzioniran je električni pogonski sustav koji bi se kasnijom preradom mogao ugraditi u vozilo,...
Preklopni dohvatnik
Preklopni dohvatnik
Matej Božulić
Ovaj diplomski rad prikazuje postupak konstruiranja okretnog dohvatnika s horizontalnim preklapanjem kao mehanizmom promjene dohvata. Dohvatnik se koristi za potrebe pretovara komadnog tereta u zatvorenom skladištu te se stoga prilikom proračuna može zanemariti utjecaj vjetra. Veza dohvatnika s betonskom podlogom ostvaruje se sidrenim vijcima. Najveća nosivost iznosi 8 tona, maksimalni dohvat je 6 metara dok je visina dizanja 8 metara. Mehanizam promjene dohvata izveden je pomoću...
Preliminarna kalkulacija cijene broda
Preliminarna kalkulacija cijene broda
Tvrtko Ćorić
U projektno orijentiranim kompanijama koje izrađuju jedno-komadne kompleksne proizvode izračun cijene proizvoda vrlo je zahtjevan proces koji traži suradnju interdisciplinarnog tima stručnjaka koji će na temelju svog znanja i iskustva te primjenom različitih metoda procijeniti ukupni trošak proizvoda. Te metode temelje se na usporedbama dijelova ili cijelog proizvoda s već isporučenim proizvodima za koje je trošak izrade dobro poznat. Na primjeru kompanije Brodosplit d.d. u radu je...
Preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora i vanprojektne karakteristike
Preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora i vanprojektne karakteristike
Ivana Perutka
U ovom radu provedena je preliminarna konstrukcija malog turbomlaznog motora u pogledu njegovih radnih i geometrijskih karakteristika. Objašnjen je pojam mapa rada, gdje i kada se koriste te je prikazan pojednostavljen prikaz mape rada kompresora zadanog mlaznog motora. Prikazan je rad mlaznog motora u uvjetima za koje nije projektiran te je zaključno provedena rasprava značenja promjene uvjeta rada komponente mlaznog motora.
Prema imerzivnom projektiranju proizvodnih procesa korištenjem tehnika virtualne stvarnosti
Prema imerzivnom projektiranju proizvodnih procesa korištenjem tehnika virtualne stvarnosti
Domagoj Buzjak
Rad donosi opis i pregled područja virtualne stvarnosti, uz naglasak na imerzivno projektiranje radnih procesa. Korištena platforma u prvom dijelu rada uključuje niskobudžetni Google Cardboard i mobilni telefon sustava Android. U drugom dijelu rada korišteni su naglavne naočale virtualne stvarnosti Oculus Rift te kao senzor pokreta kontroler Leap Motion. Kako bi se definiralo virtualno okruženje, opisana je problematika pretvorbe formata i proširenja biblioteke programskog paketa...
Premazi za zaštitu energetskih transformatora
Premazi za zaštitu energetskih transformatora
Niki Radiković
Završni rad sastoji se od teorijskog i eksperimentalnog dijela. U uvodu teorijskog dijela rada nabrojene su i analizirane vrste korozije i ekonomski značaj korozije, te podjele korozije prema različitim kriterijima, također su prikazane različite metode zaštite metala od korozije. Opisani su premazi, njihove komponente, klasifikacija te priprema površine za njihovo nanošenje. U zasebnom poglavlju govori se o specifičnostima odabira sustava premaza za energetske transformatore....

Pages