(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Analiza efekta poremećaja u lancu vrijednosti uporabom simulacijskog algoritma