(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Razvoj algoritma za procjenu visokocikličkog zamora metodom toka kiše
Poveznica na dokument Procjena zamora u vremenskoj i frekvencijskoj domeni za bimodalni spektar naprezanja