(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Upravljane autonomnim letjelicama primjenom aktivne kompenzacije poremećaja