Pages

Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Analiza podzvučnog potencijalnog optjecanja zrakoplovne konfiguracije
Daniel Filković
U ovom je diplomskom radu razvijena varijanta metode panela za proracun potencijalnog opstrujavanja trodimenzionalnih aerodinamickih konfiguracija. Program se temelji na diskretizaciji geometrije tijela kombinacijom cetverokutnih panela s konstantnom raspodjelom izvora i dipola te pronalaženju njihovih vrijednosti uz odgovarajuci rubni uvjet. Iz vrijednosti dipola se kasnije lako dolazi do polja brzine i tlaka te na kraju i aerodinamickih koeficijenata koji su i krajnji interes. Program je...
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Analiza pokretljivosti borbenog oklopnog vozila na gusjenicama
Mislav Tadić
Borbena oklopna vozila na gusjenicama sastavni su dio svake moderne vojske i čine temeljni obrambeni i udarni dio kopnenih snaga. Njihova pokretljivost jako je bitan aspekt u pogledu borbene sposobnosti. U prvom dijelu završnog rada objašnjeno je što se sve smatra pod pokretljivošću borbenog oklopnog vozila. Također je napravljen pregled specifičnih razlika u sustavima i kretanju vozila na gusjenicama u odnosu na vozila na kotačima. Objašnjena je teorija kretanja vozila na...
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Analiza ponašanja konstrukcije od drva metodom konačnih elemenata
Marin Duboković
Drvo je građevni materijal za brojne vrste konstrukcija, uključujući i brodograđevne. Odlikuju ga jednostavna dostupnost, obradivost, trajnost i ekološka prihvatljivost. Drvo je tisućljećima bilo jedini konstrukcijski materijal u brodogradnji. Drvo je danas prvi izbor za gradnju nekih od najjednostavnijih brodica, ali i najekskluzivnijih jahti. U kombinaciji sa suvremenim kompozitnim materijalima, ono pruža izuzetna toplinsku i akustičnu izolaciju. Konstrukcije od drveta su veoma...
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Analiza ponašanja vozila s prikolicom u ispitnoj proceduri s bočnom pobudom
Josip Štivić
Vozila s prikolicom danas su čest sudionik u prometu te je stoga važno osigurati sigurno i efikasno sudjelovanje u prometu takvog vozila. Jedan od značajnih pobudnih faktora na stabilnost same prikolice jest bočna pobuda na prikolicu. Izvor bočne pobude može biti npr. bočni udar vjetra, djelovanje centrifugalne sile u vožnji zavojem, zakret volana, poprečni nagib podloge i sl. Ona uzrokuje smetnje u stabilnosti kako prikolice tako i vučnog vozila te može dovesti do gubitka...
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Analiza ponašanja vozila u ispitnoj proceduri s vertikalnom pobudom
Livia Abičić
Zbog ograničavanja brzine vožnje vozila i povećavanja sigurnosti prometovanja, na ceste se postavljaju različite prepreke za smirivanje prometa. U radu je analizirano ponašanje vozila prilikom prelaska preko prepreka za smirivanje prometa. Prikazano je zakonsko uređenje područja signalizacije i opreme za smirivanje prometa kao i prikaz i opisi različitih simulacijskih modela koji se koriste u analizi dinamike vozila u ispitnoj proceduri s vertikanom pobudom. Simulacije su izrađene u...
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Analiza potrošnje energije zs hlađenje i grijanje karakteristične zgrade
Leon Lepoša
Za potrebe „Završnog rada“ preddiplomskog dijela studija napravljena je analiza potrošnje energije za hlađenje i grijanje karakteristične zgrade u programskom sučelju „TRNSYS 16“. Analizirana su 24 različita slučaja u ovisnosti o tipu zgrade, gradu u kojem se nalaze te vrsti zasjenjenja na prozorima. Dobiveni rezultati su uspoređeni i verificirani sa danas prihvatljivim proračunskim alatima, te su dani neki opći prijedlozi i zaključci kako smanjiti potrošnju energije za...
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Analiza pouzdanosti motorne kosilice
Matija Hoić
Cilj ovog rada je dati ocjenu pouzdanosti koncepata kosilica za travu FMEA metodom. Na početku će se razmatrati pojam pouzdanosti i njezin utjecaj na proizvod, njegove funkcije i karakteristike, kao i na prodajne rezultate. Iz ovog razmatranja proizaći će razlozi za sam postupak analize pouzdanosti kao podloge za njeno unapređenje. Slijedi prikaz FMEA metode analize pouzdanosti kao najčešće korištene metode. Razmotrit će se temeljni principi ove metode, njezin razvoj, razlozi...
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Analiza pouzdanosti računalne radiografije
Barbara Lojen
Računalna radiografija je jedna od novijih metoda nerazornih ispitivanja materijala koja se koristi pri održavanja zrakoplova i njegovih komponenata. Fosforne slikovne ploče zamjenjuju konvencionalnu upotrebu filma te pojednostavljuju rukovanje i skladištenje slikovnih zapisa. Kako bi se dokazala učinkovitost i sposobnost ispitivanja računalnom radiografijom temeljem smjernica i zahtjeva danih priručnikom MIL-HDBK-1823A provedeno je ispitivanje te su se na temelju dobivenih rezultata...
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Analiza pozdanosti uređaja za servisnu inspekciju vanjskog zavara vakuumske posude
Josipa Delaš
Pouzdanost sustava je vjerojatnost da on izvršava funkcije za koje je predviđen u željenom razdoblju bez kvara i u predviđenoj okolini. Postoji mnoštvo metoda za povećanje pouzdanosti sustava kroz smanjenje tehničkih rizika. Pored metoda koje vrše direktnu analizu tehničkih rizika, postoje i tehnike za procjenu vjerojatnosti rizika. U ovom radu, primijenjena je RAMI (engl. reliability, availability, maintainability, inspectability) analiza, koju je definirala ITER ...
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Analiza predinvesticijske studije projekta temeljem tehnološkog procesa
Matej Tkalčić
Ovaj se rad sastoji od teorijske osnove pokretanja proizvodnje te primjera primjene računalnog programa COMFAR III. U prvom dijelu rada je prikazan pojam investicije te je povezan sa projektiranjem proizvodnog procesa i proizvodnje. Pojašnjeni su pojmovi kao što su diskontiranje, neto sadašnja vrijednost, projektiranje proizvodnog procesa i projektiranje proizvodnje. Prikazan je proces pokretanja poduzetničkog (proizvodnog) pothvata, od ideje do stavljanja proizvoda na tržište....
Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Analiza prijenosa topline u hladnjaku zraka
Matko Matoković
U okviru ovog završnog rada prikazana je analiza prijenosa topline u već izvedenom izmjenjivaču topline koji je projektiran kao hladnjak zraka. S obzirom na nepoznate izlazne parametre, proračun je proveden iterativno. Prvo je prikazan klasični proračun preko NTU metode, zatim je proračun proveden preko pojednostavljene Cell metode te je na kraju dana analiza i usporedba samih rezultata. Cijeli proračun izveden je pomoću programskog paketa Microsoft Excel te prema VDI Heat Atlas,...
Analiza primjenjivosti 0D modela


izgaranja Ottovog motora na radne točke


koje koriste povrat ispušnih plinova
Analiza primjenjivosti 0D modela izgaranja Ottovog motora na radne točke koje koriste povrat ispušnih plinova
Stipe Mustać
U ovom radu analizirana je mogućnost postojećih simulacijskih modela izgaranja da dobro predviđaju stanje u cilindru. Motor korišten u analizi je HATZ 1D81 s uključenim povratom dijela ispušnih plinova (Exhaust Gas Recirculation, EGR), koji se nalazi u Laboratoriju za motore i vozila na Faklutetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Prethodno analizi, rad motora se ispitao na eksperimentalnom postavu u Laboratoriju te su izmjereni podaci u različitim uvjetima rada. Simulacije rada...

Pages