Pages

Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Analiza misije zrakoplova s aspekta ekonomike goriva
Marin Ivanković
Glavni cilj ovog rada je proučiti efekte nošenja viška goriva na ekonomsku bilancu misije koja se sastoji od dva ili više letova. Na početku se navodi problematika nošenja goriva uz iznošenje ograničenja opsega ovog rada. Potom se opisuje zrakoplov Airbus A320 koji se razmatra u ovom radu. Posebno se analiziraju geometrija zrakoplova, aerodinamička svojstva, pogonska skupina i slično, a poseban je naglasak dan na izradu modela potrošnje za motore razmatranog zrakoplova, unutar...
Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Analiza mjernih sposobnosti laboratorija za tlak z Republici Hrvatskoj
Luka Luburić
Glavni cilj ovog završnog rada je analiza mogućnosti umjeravanja tlaka u Republici Hrvatskoj, te njena usporedba s mogućnostima umjeravanja susjednih zemalja. Analiza je ograničena na mjerila tlaka koja koriste plin i ulje kao tlačni medij u uvjetima rada na terenu kao i u laboratoriju. Prije same analize opisani su neki bitni pojmovi iz mjeriteljstva kao uvod za bolje razumijevanje same analize te ustroj glavnih organizacija koje se bave mjerenjem. Također su opisane glavne metode...
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta
Dino Budinjaš
Tema ovog rada je analiza mogućnosti potpune automatizacije radnog mjesta za završnu obradu u procesu proizvodnje povlačnih vijaka poduzeća SAB d.o.o. Radno mjesto je nedavno robotizirano te se prvo analizira implementirano automatizirano rješenje kako bi se utvrdilo jesu li ostvarene očekivane prednosti. Poslije toga su pobliže objašnjeni temeljni pojmovi statističke kontrole procesa, a zatim je analizirana sposobnost postojećeg procesa na promatranom radnom mjestu. Glavni dio...
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Analiza mogućnosti povećanja produktivnosti u malom razvojnom poduzeću
Bepo Lukač
Analiza povrata investicije i njene isplativosti generalno bitan je dio zadataka koje pokriva današnje industrijsko inženjerstvo. Ukoliko se radi o investiciji koja je značajan izdatak za tvrtku, u slučaju neuspjeha te investicije može se dovesti u pitanje poslovanje cijele tvrtke te se stoga velika pozornost pridaje analizama investicija. U ovom radu prikazana je analiza isplativosti investicije u automatizaciju dijela proizvodnog procesa u malom razvojnom poduzeću koje se bavi...
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Analiza naprezanja konstrukcije ovjesne jedrilice
Karla Zuanović
U radu je izvršena numerička analiza pojednostavljene aluminijske konstrukcije ovjesne jedrilice sastavljene od kruto vezanih cijevi. Povijest zmajarstva, dijelovi uobičajene ovjesne jedrilice te princip po kojem leti su opisani u uvodnom prvom poglavlju. Navedena je i razlika između padobranskih jedrilica, ovjesnih jedrilica i jedrilica. U drugom poglavlju prikazana je geometrija konstrukcije koja će se analizirati, napravljena prema uzoru na komercijalnu jedrilicu PULMA 2000....
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju momentima savijanja i uvijanja
Mile Družijanić
Zadatak ovog rada je analizirati raspodjelu naprezanja koja se javlja u području otvora zrakoplovne konstrukcije uslijed savijanja i uvijanje zrakoplovne konstrukcije. Analiza je izvršena analitički i numerički koristeći Abaqus/Standard računalni paket koji omogućuje analizu metodom konačnih elemenata. Rezultati analitičkog proračuna su prikazani u poglavlju 2, a rezultati numeričke analize u poglavljima 3 i 4. Mreža konačnih elemenata se sastoji od ljuskastih i grednih...
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Analiza naprezanja konstrukcije trupa velikog putničkog aviona pri opterećenju tlakom u putničkoj kabini
Jan Juraj Đeverlija
U ovom radu prikazana je analitička i numerička analiza naprezanja u konstrukciji trupa koja sadrži veliki otvor pri opterećenju unutarnjim tlakom. Analitički model dostupan u literaturi, programiran je u računalnom programu Matlab. Numerička analiza provedena je u programskom paketu Abaqus/Standard. Pri izradi modela, pojednostavljene geometrije konstrukcije trupa, korišten je programski paket SolidWorks. Rezultati analiza prikazani su u poglavlju 5. U zaključku je napisan...
Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Analiza naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju
Roman Širanović
Tema ovog diplomskog rada je izvršiti analizu naprezanja motociklističke kacige pri udarnom opterećenju. Računalno modeliranje geometrije izvršeno je pomoću programa SolidWorks, a numerička analiza programom Abaqus/Explicit. Na početku rada iznesen je pregled zaštitne motociklističke opreme, te je opisana konstrukcija kacige. Prilikom modeliranja glave korištene su CT snimke za dobivanje geometrijske reference za model lubanje. Validacija numeričkog modela glave izvršena je...
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Analiza naprezanja pri udaru leda u pretkrilce velikog putničkog aviona
Ivan Badurina Žakan
Oštećenja nastala udarom tuče stvarna su prijetnja za integritet dijelova konstrukcije zrakoplova kao što su napadni rubovi, nos zrakoplova, i usisnici motora. Iako analiza vremenskih uvjeta smanjuje vjerojatnost udara tuče, ponekad prolaz kroz oluju postaje neizbježan i, u takvom slučaju, obvezno je da konstrukcije zrakoplova pokazuju odgovarajuću razinu tolerancije na štetu uzrokovanu udarom tuče. Stoga, kako su eksperimentalni testovi skupi i kompleksni, važno je razviti...
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Analiza nestlačivog strujanja fluida u blizini rotirajućeg diska
Filip Pešorda
U radu se analizira nestlačivo stacionarno strujanje fluida u blizini slobodno rotirajućeg diska u turbulentnom i laminarnom režimu strujanja. Za laminarno strujanje sustav Navier-Stokesovih parcijalnih diferencijalnih jednadžbi preveden je, uz određena pojednostavljenja i uvođenje bezdimenzijske udaljenosti od površine diska, u sustav običnih diferencijalnih jednadžbi. Kao rješenja sustava jednadžbi dobivaju se bezdimenzijski profili brzine i tlaka. Na osnovu dobivenih rezultata...
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnoga poduzeća za obradu metala
Nikola Puškadija
Tema ovog diplomskog rada je analiza nesukladnosti na primjeru proizvodnog poduzeća. Nesukladnost podrazumijeva svako neispunjavanje zahtjeva odnosno potrebe ili očekivanja koje se podrazumijevaju ili su potrebne. U cilju smanjenja gubitaka te osiguravanja kvalitete, nesukladnosti je potrebno identificirati, razumjeti uzroke koji su doveli do njihovih pojava, analizirati i riješiti. Pri tome, razmišljanje temeljeno na rizicima, metode za procjenu rizika te učinkovito provođenje...
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Analiza odabranih performansi helikoptera s koaksijalnim rotorom
Neven Šego
Rad obuhvaća postavljanje osnovnih jednadžbi teorije diska za rotor helikoptera, njihovu prilagodbu za potrebe analize koaksijalnog rotora te izradu pripadajućeg aerodinamičkog modela. Rezultati teorije su uspoređeni s relevantnim izvorima (Leishman, Harrington, Dingeldein) te nakon toga primijenjeni na dva helikoptera iz aktivne vojne službe – ruskom Ka-50 i američkom AH-64.

Pages