(1 - 4 of 4)
Poveznica na dokument Karakterizacija Al2O3 suspenzija stabiliziranih polielektrolitnim disperzantom
Poveznica na dokument Reološka svojstva koloidnih suspenzija koje sadrže mikro/nano Al2O3 prah
Poveznica na dokument Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha
Poveznica na dokument Reološka svojstva Al2O3 suspenzija koje sadrže biootpad