(1 - 3 of 3)
Poveznica na dokument Implementacija numeričkog sprezanja interakcije fluida i elastične konstrukcije
Poveznica na dokument Aerodinamička svojstva NACA laminarnih aeroprofila
Poveznica na dokument Hermiteova interpolacija radijalnim baznim funkcijama u metodi kontrolnih volumena