(1 - 5 of 5)
Poveznica na dokument Mikrovalno sinteriranje aluminijeve oksidne keramike uz upotrebu dijela otpadnog praha
Poveznica na dokument Sinteriranje lijevane aluminijeve oksidne keramike uz uporabu dijela otpadnog aluminijevog oksidnog praha
Poveznica na dokument Usporedba mikrostrukture i gustoće konvencionalno i mikrovalno sinterirane Al2O3 koja sadrži otpadni prah Al2O3
Poveznica na dokument Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha