(1 - 19 of 19)
Poveznica na dokument Projekt sunčane vodikove punionice za potrebe bicikala na vodik
Poveznica na dokument Eksperimentalno ispitivanje značajki svežnja alkalnoga elektrolizatora
Poveznica na dokument Priprema ispitivanja značajki eksperimentalnog svežnja alkalnog elektrolizatora
Poveznica na dokument Proračun i konstrukcija svežnja PEM elektrolizatora
Poveznica na dokument Eksperimentalno ispitivanje značajki svežnja PEM elektrolizatora
Poveznica na dokument Primjena TEKKEN metode za ispitivanje hladnih pukotina pri mokrom podvodnom zavarivanju
Poveznica na dokument Ispitivanje stanja cjevovoda za transport vodika u rafineriji nafte
Poveznica na dokument Prilozi za izradu strategije uvođenja zelenog vodika u energetski sustav Republike Hrvatske
Poveznica na dokument Osjetljivost čelika X70 na hladne pukotine pri mokrom podvodnom zavarivanju
Poveznica na dokument Uloga vodika u smanjenju emisija CO2 u javnom gradskom prijevozu
Poveznica na dokument Proizvodnja vodika elektrolizom vode pomoću Sunčeve energije i fotonaponskog modula
Poveznica na dokument Vodik kao alternativno gorivo u brodskim energetskim sustavima
Poveznica na dokument Autonomous solar-hydrogen power system
Poveznica na dokument Analiza ekonomski održivog potencijala obnovljivih izvora u energetici Malte
Poveznica na dokument Upravljanje toplinom kućišta punionice vodika na godišnjoj razini
Poveznica na dokument Planiranje eksperimentalnog ispitivanja energetske jezgre sustava temeljenog na vodiku i sunčevoj energiji
Poveznica na dokument Optimiranje razgradnje prirodnih organskih tvari postupcima temeljenim na primjeni UV zračenja
Poveznica na dokument Utjecaj aluminijskih dijelova na pojavu vodika u mjernom transformatoru