(1 - 6 of 6)
Poveznica na dokument Karakterizacija koloidnih Al2O3 suspenzija koje sadrže reciklirani prah
Poveznica na dokument Mikrostruktura kompozitne aluminij oksidne  - cirkonij oksidne keramike oblikovane lijevanjem suspenzije
Poveznica na dokument Sinteriranje lijevane aluminijeve oksidne keramike uz uporabu dijela otpadnog aluminijevog oksidnog praha
Poveznica na dokument Erozija česticama mikrovalno sintetirane kompozitne aluminij oksidne - cirkonij oksidne keramike
Poveznica na dokument Reološka svojstva keramičkih suspenzija na bazi aluminijevog oksida koje sadrže dio otpadnog praha
Poveznica na dokument Reološka svojstva Al2O3 suspenzija koje sadrže biootpad