(1 - 20 of 60)

Pages

Poveznica na dokument Modeliranje i konstrukcija letjelice s četiri rotora
Poveznica na dokument Razvoj prostetičkog pomagala
Poveznica na dokument Optimizacija prijenosa metala za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Poveznica na dokument Utjecaj aditivne proizvodnje električnik lukom i žicom na svojstva legure Inconel 625
Poveznica na dokument Aditivna proizvodnja polimernih kalupa
Poveznica na dokument Karakterizacija dupleks strukture dobivene aditivnom proizvodnjom električnim lukom i žicom
Poveznica na dokument Primjena dupleks čelika za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Poveznica na dokument Analiza čvrstoće nekonvencionalne i konvencionalne konstrukcije krila aviona
Poveznica na dokument Utjecaj baznih ulja i aditiva na svojstva motornih ulja za podmazivanje
Poveznica na dokument Numeričko optimiranje geometrije kolagena za 3D ispis
Poveznica na dokument Primjena aditivnih tehnologija u izradi biorazgradive mrežice
Poveznica na dokument Primjena CMT postupka za aditivnu proizvodnju električnim lukom i žicom
Poveznica na dokument Konstrukcija proteze šake za parcijalnu amputaciju segmenata šake
Poveznica na dokument Rekonstrukcija 3D pisača velikog radnog volumena
Poveznica na dokument Senzori stepenica za KOPACK vozilo
Poveznica na dokument Aditivi za maziva koja se koriste u vozilima
Poveznica na dokument Utjecaj parametara taložnog učvršćivanja na dimenzijsku stabilnost prototipa
Poveznica na dokument Primjena WAAM tehnologije za izradu aluminijskih cijevi CMT postupkom
Poveznica na dokument Konstrukcija proteze ekstremiteta za pse

Pages